Nagyszerű győzelem a Merkantil Bank ellen!

A mai ítélet nemcsak a semmisség kimondása, hanem a jogi összefüggés megállapítása miatt is fontos: a bíróság ugyanis észrevette, hogy amit a Hpt. semmisséggel “díjaz”, azt a Ptk. szerint a fél igen lényes körülménynek tekintheti.

Ptk. 205. § (1) A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.
Ptk. 205. (2) A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges, valamint a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges.

A 22.P bíróság megállapította kölcsönszerződés semmisségét a Ptk. 205.§ (2) bekezdése és a Hpt. 213.§ (1) a), b), c), d) és e) pontjai alapján.

A szerződés nem tartalmazza devizában a kölcsön és a törlesztőrészletek összegét, ezért a felek lényeges kérdésben nem állapodtak meg. A THM megállapítása nem felel meg a törvényes feltételeknek, a szerződés nem tartalmazza az árfolyamrést, továbbá rendelkezései nem határozták meg egyértelműen és részletesen azon feltételeket, illetve körülményeket, amelyek esetében az alperes bank hiteldíjat jogosult volt megváltoztatni.

22.P.301.616_2013_10_PKKB_Henzsel_Merkantil_Kerekes

Ügyvéd: Kerekes Ügyvédi Iroda

Gratulálunk!

🙂