Óra indul

Kedves Olvasóink!

Rendkívüli bizonyítással jogerősen megnyerte a végrehajtás felfüggesztése iránti perét egy több, mint 7 éve küzdő adós a Fővárosi Törvényszéken.

Az adós küzdelmének rendkívüliségét egyrészről a hosszú évek kitartása igazolja, másrészről az általa hangoztatott érv egyszerű és mégis nagyszerű mibenléte.

Tény, hogy a deviza alapú kölcsönszerződés közjegyző által is közokiratba foglalt szövegezését az eljáró közjegyzőnek fel kell olvasnia és meg kell győződnie arról, hogy annak tartalmát az adós megismerte és megértette. Ha ez nem történt meg, akkor a szerződés okiratba foglalásának közokirati jelleg megdőlhet, ami azt jelenti, hogy az okirat további cselekményekre úgy, mint a végrehajtás záradékolására alkalmatlanná válik.

Jelen ügyben az adós az állította, hogy a kölcsönszerződés közokiratba foglalásakor, számára az eljáró közjegyző (helyettes) az iratot nem olvasta fel, a tartalom megismertetése nem történt meg. Ennek bizonyítását pedig az idő tényezővel sikerült elérnie. Igazát szakvéleménnyel is alátámasztotta, miszerint a közjegyzőnél rendelkezésre álló időben az okirat felolvasása, ismertetése a törvényi kötelezettségek mentén lehetetlen volt.

Részlet a II. fokú bíróság szóbeli indoklásából:

„A II. fokú bíróság a közjegyzői okirat alapján azt állapította meg, természetesen vannak ennek az okiratnak olyan lapjai, amelyek kevesebb szót tartalmaznak vannak, amelyek többet, de nagyjából 1 oldal 5-600 szót tartalmaz átlagban. Ez azt jelenti, hogy ezt a közjegyzői okiratot nem a jogi, hanem az általános felolvasási időterjedelem alapján 6 perc alatt lehet felolvasni. 30 oldalról lévén szó, ez összesen 180 percet jelent, tehát ezt összesen három óra alatt lehetett felolvasni ezen a magánszakértői vélemény alapján. Ehhez képest az állapítható meg, hogy a közjegyző helyettes a 30 oldalas közjegyzői okirat vonatkozásában azt a nyilatkozatot tette tanúvallomásában és ezt a 22 sorszámú jegyzőkönyv tartalmazza, hogy ilyen típusú, 30 oldalas közokiratot 1-1,5 óra alatt tud felolvasni. Az ott tartózkodás időtartama vonatkozásában a felperes állította, hogy 2 órát tartózkodtak a közjegyző helyettesnél és e tekintetben pedig a közokirat konkrétan óra nem tartalmazta, hogy mikor kezdődik a felolvasás és mikor ér véget.„

„Ez alapján pedig, mivel sem a felolvasás kezdő időpontja, sem a felolvasás végső időpontja nincs – még ha ezt a két órát vesszük alapul, ez sem bírja el azt a három órai időmennyiséget, amelyet a felperes által csatolt igazságügyi szakértői vélemény alapján egyébként a közokirat felolvasásának fel kellett volna ölelnie. Ez pedig pontosan a közjegyzői törvény alapján alkalmas arra, hogy a közokiratot, megdöntse a közokirat jelleget.”

Szintén a szóbeli indoklásban említett meg a bíróság egy korábbi Kúriai határozatot, amelyben hasonló tényállás mellett mondták ki azt, hogy nem történt meg a közokirat felolvasása és ott is a felperes által a keresetleveléhez csatolt igazságügyi nyelvészeti szakvéleményt vették alapul és ez alapján a hasonló tényállás mellett mondta ki azt a Kúria, hogy ez a közokirati jelleg megdöntésére alkalmas bizonyítás.

Az ítélethirdetést a hallgatóság rögzítette, megtekinthető itt:

Közzétette: Daniel Rosenfeld – 2018. június 13.

Az adósnak gratulálunk a kitartásához és természetesen az eredményhez!

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel (HitelSikerek és az írás címe) idézhetők, illetve tehetők közzé, beleértve a felhasznált képeket és csatolmányokat is.