Polgári Perrendtartás megrendelésre?

Kedves Olvasóink!

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter által benyújtásra került T/11900. számú törvényjavaslat a polgári perrendtartásról (Pp.) a devizadósok számára tragikusnak ígérkezik.  A tervezet 140. szakasza tartalmazza a végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt indított perekre vonatkozó szabályozást, ezen belül az 528.§ (2) a) pontját az alábbiak szerint változtatnák meg:

(2) Az adós keresettel kérheti a végrehajtási záradékkal ellátott okirattal és a vele egy tekintet alá eső végrehajtható okirattal elrendelt végrehajtás megszüntetését vagy korlátozását, ha
a) a végrehajtani kívánt követelés, illetve a végrehajtási jog elévült,
b) a követelés vagy annak egy része megszűnt,
c) a végrehajtást kérő a teljesítésre halasztást adott, és az időtartama nem járt le, vagy
d) az adós a követeléssel szemben beszámítható követelést kíván érvényesíteni.

a mostani Pp. így rendelkezik:

369.§ A végrehajtási záradékkal ellátott okirattal és a vele egy tekintet alá eső végrehajtható okirattal elrendelt végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt pert akkor lehet indítani, ha
a) a végrehajtani kívánt követelés érvényesen nem jött létre,
b) a követelés egészen, illetőleg részben megszűnt,
c) a végrehajtást kérő a teljesítésre halasztást adott, és az időtartama nem járt le,
d) az adós a követeléssel szemben beszámítható követelést kíván érvényesíteni.

A végső, már végrehajtási folyamat alatt álló devizaadósok számára ez a változtatás annyit jelent majd a törvény hatálybalépése esetén (várhatóan 2018.január 1.), hogy nem lehet a végrehajtást megszüntető pert indítani a deviza kölcsönszerződés érvénytelensége vagy létre nem jöttére hivatkozással. Az összes többi okot már korábban kiiktatták illetve az igazság minisztériumában serénykedők folyamatosan dolgoznak azon, hogy semmi jogvédelme ne maradjon a devizaadósoknak. Ezek után tényleg jogos lesz a kérdés: a törvényeink megrendelésre készülnek?

A T611900. számú törvényjavaslat a Polgári Perrendtartásról letölthető itt: T/11900. számú törvényjavaslat