Summit jogerősen veszített. Megint.

Kedves Olvasóink!

Másodfokú ítélet született a Summit Pénzügyi Zrt. ellen szerződés érvénytelenségében.

Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a szerződésbeli opciós kikötésre vonatkozó rendelkezések jogszabály megkerülésére irányultak és mivel a felek ezen kikötések hiányában a szerződést (leginkább a Summmit) nem kötötték volna meg, így a szerződés érvénytelen.

A másodfokú bíróság helyben hagyta az elsőfokú ítéletet ÉS további pontokban is megállapította a szerződés semmisségét.
Eszerint a Hpt.213.§. b) pontja alapján is semmis a szerződés, mert a szerződés nem tartalmazza azokat a költségeket, melyeket a THM számításakor nem kell figyelembe venni, de a szerződésben fel kell tüntetni. Ilyen pl. a jármű tulajdonjogának megszerzésével járó költségek is!
További semmisségi okként jelölte meg a bíróság az árfolyamrés hiányát (Hpt.213.§ c.) is.

72.Pf.630.548.2014.5_Főv.tv.szék_semmis_Summit_dr.Szabó V. László

Gratulálunk dr. Szabó V. László ügyvéd úrnak! 🙂