Szigetváron is érvénytelen a Merkantil szerződése, melyet másodfokon Pécsett erősítettek meg!

Kedves Olvasóink!

A Szigetvári Járásbíróság 1.P.20.288/2013, a Merkantil Bank Zrt. alperes elleni szerződés érvénytelenségét kimondó ítéletét a Pécsi Törvényszék 1.Pf.20.036/2014 számú eljárásában hatályában fenntartotta. (másodfok)

Röviden az indokolásból:

A Törvényszék kiemelte, hogy az alperes a Hpt. alá tartozó alany, amely pénzügyi szolgáltatás keretében kölcsönt nyújtott, utalva a Hpt. 3 § (1) bekezdés b.) pontjára.
A Hpt. 47§ (1) bekezdésre figyelemmel a képviselet átruházható, a (2) bekezdés alapján.
Az együttesen jogosult aláírók két alkalmazottra ruházták át a jogosultságukat.

Az alkalmazottak együttes aláírási joggal sem adhattak volna a Ptk. 219§ (2) bekezdésre figyelemmel meghatalmazást.

A kötelező alakiság megsértése a Ptk. 217§ (1) bek. szerint semmisséget eredményez. Utólagos orvoslásra nincs lehetőség a Ptk. 225§ alapján.

Az alperes a tárgyalásra fellebbezésen túl előkészítő iratot küldött, amelyben utólagosan jóváhagyják a gépjármű kereskedő, mint álképviselő kölcsönszerződés körében tett nyilatkozatait.

Ha megkapjuk az ítéletet, továbbítjuk!

Szívből gratulálunk Baracskainé dr. Krajcár Mária ügyvédnőnek!