Az Aegonnál mindegy, hogy mennyi az annyi!

Kedves Olvasóink! A végrehajtási megszüntetése iránti per is győzelmet hozhat, mint az alábbi ítéletből kitűnik.  Az eljárás során az AEGON Magyarország Zrt. szerződéséből kiderült, hogy adtak, de maguk sem tudják mennyit vagyis az ítélet szerint a szerződéskötéskor a kölcsönösszeg nem…

Aegon Hitel a Fővárosi Ítélőtábla szerint semmis

Kedves Olvasóink! Még 2013 decemberében született ez az ítélet a Fővárosi Ítélőtáblán, melyben az Aegon Hitel Zrt. deviza alapú kölcsönszerződésnek semmisségét állapították meg másodfokon az alábbi okok miatt: Ptk. 200.§ (2) bekezdés alapján, mert nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközik Ptk. 209.§ (1)…

Megtört a jég, Aegon Hitel szerződés is semmis

Kedves Olvasóink! Örömmel számolunk be egy újabb sikerről az AEGON Magyarország Hitel Zrt. ellen. A bíróság azt állapította meg, hogy az árfolyamrés nem tekinthető költségnek (Hpt. 213.§ c) pont), viszont a hiteldíj és kamat megváltoztatására okot adó körülményekről szóló szerződéses…