Tárgyalóteremből jelentjük

Kedves Olvasóink!

A tárgyalóteremből jelentjük (mert ha időnk engedi a tárgyalótermekben is ott vagyunk)

A Devizás törvények hatályba lépése előtt a Merkantil Bank jogerősen pert vesztett, a jogvita alapját képező gépjármű kölcsönszerződés alaki hibája miatt.  A héten a Szigetvári Járásbíróságon sor került a jogkövetkezmények levonására, tekintettel arra, hogy a szerződés érvénytelenségét követően a 239/A.§. alapján nem történt elszámolás. A felperes (A Merkantil Bankkal szemben jogerősen nyert ügyfél) többszöri felhívása ellenére a Merkantil Bank elzárkózott az elszámolás peren kívüli rendezésétől. A felperes elsődleges kereseti kérelmében 400.000.-Ft megfizetését kérte jogalap nélküli gazdagodás címén, másodlagos keresetként Ptk. szerinti kamattal számolva közel 300.000.- Ft megfizetésére tett indítványt azzal, hogy a Merkantil Bank ezen összeg feletti követelését a bíróság utasítsa el. Ezzel szemben a Merkantil Bank  több mint 1  millió Ft-ot követelt még. A Járásbíróság a 2014. XL. tv.6.§ (6) bek. alapján az eset összes körülményeit, valamint a még alkalmazandó jogszabályok figyelembe vételével ítéletében az eredeti állapot helyreállítása mellett kötelezte végül a felperest (ügyfél) 301.601 Ft megfizetésére, az alperest (bank) pedig a gépjármű törzskönyvének kiadására.

A siker Baracskainé dr. Krajcár Mária ügyvédnő kitartó munkájának eredménye.

Gratulálunk! 🙂