Tisztesség vagy mifene…

Kedves Olvasóink!

Általános információ, ha valaki még nem tudná, hogy a deviza alapú szerződések hibásak, semmisek, é r v é n y t e l e n e k, nem feleltek meg a hatályos törvényeknek, akkor sem, ha a kormányokat kiszolgáló hatalmi ágak ezt minden eszközzel igyekeznek eltussolni. Néhány apró változtatás nagyban elősegítené a gyors változást:

  • A bírók ne hagyják magukat ítélkezésükben utasítani és vegyék a fáradtságot, hogy megértsék, hogy senkinek sem volt olyan akarata, hogy az egész életét adósrabszolgaságban töltse és ezt szerződésben rögzítse is. Indoklás: a lábbelit viselőnek nem kell tudnia a cipő alkotórészeit, elég, ha tudja, ha bízhat abban, hogy a suszter tudja a dolgát.
  • Ha a cipő javíthatatlan, akkor a suszter azt lássa be.Tisztesség, vagy mifene…

    Tisztesség vagy mifene...
    (József Attila: Csoszogi, az öreg suszter)
  • A suszter ne kooperáljon a magyar állam legfőbb szerveivel. Egyikkel sem.  (törvényhozás; végrehajtás; bíróságok)
  • A közjegyzők tegyék közkinccsé a titkot a “pénzkeresés, felelősség nélkül” tevékenységükről. Más szakmák is szívesen átvennék.
  • Az adósok vegyék tudomásul, hogy amit kaptak, azt vissza kell fizetni. Nem többet, de annyit igen, amit m e g k a p t a k.
  • Az ügyvéd ért a joghoz. Aki ezt nem hisz el, az betegség esetén se menjen orvoshoz. Úgy korrekt.

Általánosságban az is elmondható, hogy a törvények javítgatása, foltozása, felülírása káoszhoz vezet, az pedig nem más, mint a viselkedés instabilitásának és a globális keveredésnek az együttese, ahol a jogbiztonság nem létezik többé. Hát kell ez nekünk?