Törzskönyv 5 év után

Kedves Olvasóink!

Azoknál a szerződéseknél, ahol a kölcsön felvétele óta már eltelt öt év, a gépjármű törzskönyve visszajár a jármű tulajdonosának az elidegenítési tilalmat feloldó nyilatkozattal együtt. Ezen időn túli birtoklása a törzskönyvnek, jogalap nélküli cselekmény.

Az autók értékének csökkenése fordítottan arányos a ráköltött összeggel (törlesztésen felül). Nem lehet eladni, elcserélni, megoldani a helyzetet, mert a törzskönyv és a vételi jogot megszüntető nyilatkozat nélkül nem lehetséges.

A jogalkotó valószínűleg azért is gondolta, hogy az 5 év azért legyen 5 év, mert a járművekben bekövetkezett értékcsökkenés sem indokolja további időre a korlátozás fenntartását.

Egy normális jogállamban a bankok ezt nem engedhetnék meg maguknak. Egy normális jogállamban a bankok a 6. év első napján egy kedves levél kíséretében visszaküldenék az adósnak a jármű törzskönyvét és az elidegenítési tilalmat feloldó nyilatkozatot a u t o m a t i k u s a n.

A bankok azonban ezt önként nem fogják megtenni, ezért az adósoknak pert kell indítaniuk, így lehetőségük adódhat arra, hogy anyagi terheiket a járművel való szabad rendelkezés folytán valamelyest könnyítsék.

Akik perben állnak, kérdezzék meg jogi képviselőjüket a saját ügyükben, hogy van-e lehetőség a törzskönyv visszaszolgáltatására irányuló keresetnek (a futó perrel egyben, esetleg külön perben).
Akik nem állnak perben, de szeretnék a törzskönyvet visszakapni, keressenek fel lehetőleg, egy gépjárművek kölcsönszerződéseinek megtámadásában is járatos ügyvédet.

A törzskönyv visszaszerzése nem mentesít a szerződéses kötelezettségeinktől, amíg ennek ellenkezőjéről, jogerős ítélettel nem rendelkezik valamely bíróság.

Vannak kivételek is, de azt a jogi képviselő tudja a konkrét szerződés ismeretében megítélni.