UniCredit Bank Végrehajtás megszüntetés

Kedves Olvasóink!

A Hetedik címmel közzétett beszámolónkban foglalt ítélet letölthető: VH megszüntetés Kaposvár

“A bíróság így a fentiek alapján összegezve azt állapította meg, hogy a felek között létrejött perrel érintett szerződés nem felelt meg a kölcsönszerződéssel szemben támasztott érvényességi követelményeknek, az az 1/2016, PJE határozatában foglaltak figyelembe vételével is semmis, mivel nem tartalmazza a szerződés tárgyát, azaz a kölcsön összegét sem devizában, sem forintban, és nem tartalmazza megfelelően a törlesztő részletek összegét sem.”

Kiemelendő, hogy a bíróság ítéletbe foglalta azt is hogy az eljáró közjegyző a végrehajtási záradékot az eltérések miatt ki sem állíthatta volna (Ítélet 10. oldal)

Az ítéletet a Kaposvári Járásbíróság hozta.