UniCredit végrehajtás megszüntetése

Kedves Olvasóink!

dr. Zugh Katalin ügyvédnő közbenjárásával a Jászberényi Járásbíróság az UniCredit Bank által indított végrehajtást szüntette meg, melynek alapja – természetesen – egy felmondott deviza alapú kölcsönszerződés volt.

Az eljárásban az egyik felperes kiskorúsága miatt a közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozatot érvénytelennek találta a bíróság, mert ezen okirat létrejötte gyámhatósági jóváhagyást igényelt volna, ami nem volt. Ez az érvénytelenség a másik – nagykorú – adósra is vonatkozik, ugyanis a kölcsönszerződésben egyetemleges volt a jognyilatkozat.

Az ügyvédi/felperesi kérelemben előadottak alapján a bíróság  – a fenti formai érvénytelenség mellett – egyéb érvénytelenségi okot is vizsgált így a Hpt. 213.§ (1) c) pont alapján az árfolyamrés feltüntetésének  hiánya valamint, a d) pont alapján a szerződésmódosítás körülményeinek (oklista) hiánya miatt is megállapította az érvénytelenséget és megszüntette az adósok ellen a végrehajtást.

3.P.20.890.2013.26.Jászberényi Járásb.vh.megsz.UniCredit.Zugh

Gratulálunk! 🙂