Mennyibe kerül a pereskedés?

Érdemi munka az Ön ügyében csak akkor kezdődhet, ha Ön hivatalos megbízást ad az ügyvéd részére.

Ha a pert Ön indítja el, akkor Ön lesz a felperes, ha a másik fél indítja a pert, akkor Ön alperes lesz.

Összefoglaltuk a várható költségeket (perköltség), melyek felmerülhetnek a peres eljárásban valamint azokat az engedményeket is, melyek a költségek csökkentését segíthetik. A illetékek tekintetében az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről valamint az 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról jogszabályhelyek rendelkezéseiből vettük ki a lényeges elemeket.

Perköltség – mindaz a költség, amely a feleknél a pervitellel kapcsolatban akár a bíróság előtt, akár a bíróságon kívül merült fel, mint pl. előzetes tudakozódás, levelezés költsége, eljárási illeték, tanú- és szakértői díj, ügygondnoki és tolmácsdíj, helyszíni tárgyalás és szemle költsége, útiköltség, kiesett jövedelem, stb., de költség lehet a a felet képviselő ügyvéd, jogtanácsos, illetve szabadalmi ügyvivő készkiadásait és munkadíja is. (Pp.75. § (1)(2)) A bizonyítási eljárással kapcsolatos költségeket (a tanú-, szakértői és tolmácsdíjat, a helyszíni tárgyalás és szemle költségét stb.) a bizonyító fél köteles fizetni (megelőlegezni), de bizonyos esetekben a bíróság az ellenfelet is kötelezheti a felmerülő költségek megelőlegezéséhez való hozzájáruláshoz. Kirendelt ügygondnok* kiadásait az ügygondnok kirendelését kérő fél köteles viselni. (Pp.76. § (1)(2))

  • *Ügygondnok: Ha a cselekvőképtelen félnek vagy a jogi személynek törvényes képviselője, illetőleg az ismeretlen helyen tartózkodó félnek meghatalmazottja nincs, a bíróság a fél részére ügygondnokot rendel. (Pp. 74. §)

Ügyvédi munkadíj – az Ön és az Ön ügyvédje közti megállapodott összeg a teljes pervitelre. Ez a két fél közötti megállapodás tárgya, mely nem tartozik másra.

Ügyvédi költség – az Ön perében felmerülő kiadások, melyek az ügyvédi munkadíjon felül felmerülhetnek. Ilyen például a saját ügyvédnek térítendő útiköltség, de a pervesztesség esetén a másik fél ügyvédjének felmerülő költségei is idetartoznak.

Illeték – a polgári peres eljárás illetékét a keresettel érvényesített követelés értéke alapján számítják ki és ezt nevezik pertárgyértéknek. Az illeték mértéke a pertárgyérték 6%, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 1 500 000 forint. (Itv.42. § a))
Példával:
10 000 000 forint kölcsönt tartalmazó szerződés megtámadása esetén a pertárgyérték a folyósított összeg vagyis 10 millió forint lesz. Ennek az illetéke 10 000 000 x 6% = 600 000 Ft.
30 000 000 milliós pertárgyérték esetén az illeték 30 000 000 x 6% = 1 800 000 forint, de a szabályozás szerint maximum 1,5 millió, tehát ebben az esetben 1 500 000 forint lesz a befizetendő illeték.

Mentességek, kedvezmények – A törvény gondoskodik azokról is, akik nem tudják a sokszor igen tetemes illetékeket/költségeket megfizetni. Azt a felet, aki jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán a perköltséget fedezni nem tudja, jogai érvényesítésének megkönnyítése végett részleges vagy teljes költségmentesség illeti meg. A kérelmek és kapcsolódó nyomtatványok letölthetőek a bíróság weboldaláról.

Kedvezményként lehet kérni költségmentességet vagy illetékfeljegyzést (ez utóbbit a per elvesztése esetén ki kell fizetni!) és az eljárás során felmerülő költségek (pl. ügyvédi díj és költség, illetékek, tanú-, szakértői és tolmácsdíj, a helyszíni tárgyalás és szemle költsége, stb.) megelőlegezését vagy megfizetésének elengedését.

Szakértő – a bírósági eljárások során a bíróság egyes esetekben elrendelheti szakértő bevonását. Igazságügyi szakértői tevékenységet döntő többségében az erre feljogosított természetes személyek és gazdasági társaságok, illetve e célra létesített igazságügyi szakértői intézmények végezhetnek. Az igazságügyi szakértők névjegyzéke itt található. Az igazságügyi szakértők díjazását rendelet szabályozza. Ettől eltérően a különböző eljárásokban az adott ügyben olyan hozzáértő szakértőt is felkérhet bármelyik fél az eljárás során, aki nem igazságügyi szakértő, de a témában a szakmai tudása az ügy előremenetelében jelentős lehet. Ilyen például, ha pénzügyi jogvitában bizonyos számítások elvégzésére matematikus, közgazdász vagy banktechnikai számításokra szakosodott személyt kérnek fel a felek, aki az ügyben tanúként is meghallgatható. A díjazásukat mértéke a saját díjszabásuknak megfelelő, de egyedi megállapodás alapján is történhet az adott ügyhöz igazodva.

Pénzügyi, gazdasági jogvitákban szükséges számítások, kimutatások készítése: Erdősi Éva +36 70 324 4298

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.