Általános információk

Érdemi munka az Ön ügyében csak akkor kezdődhet, ha Ön hivatalos megbízást ad az eljáró ügyvéd részére.

Ha a pert Ön indítja el, akkor Ön lesz a felperes, viszont ha a másik fél indítja a pert, akkor Ön alperes lesz.

Összefoglaltuk a várható költségeket (perköltség), melyek felmerülhetnek a peres eljárásban valamint azokat az engedményeket is, melyek a költségek csökkentését segíthetik. A illetékek tekintetében az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről valamint az 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról jogszabályhelyek rendelkezéseiből vettük ki a lényeges elemeket.

Perköltség – mindaz a költség, ami a felek pervitelével kapcsolatban akár a bíróság előtt, akár a bíróságon kívül merült fel. Ezek lehetnek ügyvédi díj és költség, illetékek, tanú-, szakértői és tolmácsdíj, a helyszíni tárgyalás és szemle költsége, stb.

Ügyvédi munkadíj – az Ön és az Ön ügyvédje közti megállapodott összeg a teljes pervitelre.

Ügyvédi költség – az Ön perében felmerülő kiadások, melyek az ügyvédi munkadíjon felül felmerülhetnek. Ilyen például a saját ügyvédnek térítendő útiköltség, de a pervesztesség esetén a másik fél ügyvédjének a költségei is idetartozik.

Illeték – a polgári peres eljárás illetékét a keresettel érvényesített követelés értéke alapján számítják ki és ezt nevezik pertárgyértéknek. Az illeték mértéke a pertárgyérték 6%, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 1 500 000 forint.
Példával:
10 000 000 forint kölcsönt tartalmazó szerződés megtámadása esetén a pertárgyérték a folyósított összeg vagyis 10 millió forint lesz. Ennek az illetéke 10 000 000 x 6% = 600 000 Ft.
30 000 000 milliós pertárgyérték esetén az illeték 30 000 000 x 6% = 1 800 000 forint, de a szabályozás szerint maximum 1,5 millió, tehát ebben az esetben 1 500 000 forint lesz a befizetendő illeték.

A bírósági gyakorlat sajnos alkalmazza azt a számítást is, hogy a lakáscélú kölcsönszerződések mellett a zálogszerződésre hivatkozva a kölcsön összegét kétszer veszi a bíró, hivatkozva a két szerződésre. További problémát okoz, hogy szintén néhány bíróságon a deviza alapú kölcsön esetében a szerződésbe írt deviza összegét veszik a számítás alapjául úgy, hogy azt a napi árfolyammal beszorozzák és az így kapott eredmény lesz a pertárgyérték. Így fordulhat elő, hogy egy 5 milliós lakásvásárlási kölcsönszerződés megtámadása esetén a maximális illeték megfizetését írja elő a bíróság.

A törvény gondoskodik azokról is, akik nem tudják a sokszor igen tetemes illetékeket/költségeket megfizetni. Azt a felet, aki jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán a perköltséget fedezni nem tudja, jogai érvényesítésének megkönnyítése végett részleges vagy teljes költségmentesség illeti meg. A kérelmek és kapcsolódó nyomtatványok letölthetőek a bíróság weboldaláról.birosag
Kedvezményként lehet kérni illetékmentességet vagy illetékfeljegyzést és az eljárás során felmerülő költségek (pl. ügyvédi díj és költség, illetékek, tanú-, szakértői és tolmácsdíj, a helyszíni tárgyalás és szemle költsége, stb.) megelőlegezését vagy megfizetésének elengedését. 

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
A HitelSikerek nem végez tanácsadást, sem közvetítést!
A HitelSikerek csoport ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
!
Bővebben ITT: A HitelSikerek védelmében