Európai Bíróságok

Az előzetes döntéshozatali eljárásokban (EDE) a bírák olyan kérdéseket fogalmazhatnak meg az Európai Unió Bírósága (EUB) felé, mely az ítélkezésben való döntésüket segíti elő úgy, hogy az a jogállami és európai közösségi normáknak is megfeleljen. Az előzetes döntéshozatali kérdésekre adott válaszok sok-sok folyamatban lévő devizás ügyének a sorsát is befolyásolhatják majd, ezért fontos azokat figyelemmel kísérni.

Az általunk ismert eljárások időrendi sorrendben összesítő táblázatban, mely után pedig az adott ügyek részletes információi is megtalálhatóak:

Ügyszám Benyújtás dátuma Döntés dátuma Eltelt idő
C-483/16 Sziber/Erste 2016.08.29. 2018.05.31. 640 nap
C-38/17 GT/Raiffeisen 2016.12.14. 2019.06.05 903 nap
C-118/17 Dunai/Erste 2017.01.09. 2019.03.14. 794 nap
C-51/17 Ilyés és Kiss/OTP 2017.01.17 2018.09.20 611 nap
C-126/17 Czakó/Erste 2017.03.10. 2018.02.22. 349 nap
C-511/17 Lintner/UniCr. 2017.08.21. 2020.03.21. 933 nap
C-621/17 Kiss/CIB 2017.11.03. 2019.10.03 699 nap
C-34/18 Lovasné/Erste 2018.01.18 2019.06.05 503 nap
C-227/18 VE/Bp.Bank 2018.06.15. 2018.11.08 146 nap
C-932/19 Kraváczné/OTP 2019.12.20.    

C-483/16 – Sziber ügy
Erste Bank
Lehetséges-e a DH törvények alá tartozó adósokkal szemben a bírósági eljárásban többletkövetelményeket támasztani.
CURIA: Főtanácsnoki indítvány
CURIA: C-483/16 ítélet

C-38/17 – GT ügy
Raiffeisen Bank
Az 1/2016 jogegységi határozatban foglaltakat vitatja. Megfelel-e a fogyasztóvédelmi értékeknek és elveknek az, hogy nem kötelező a szerződéskötést megelőzően a a szerződés érvényességi feltételeinek megismertetése a fogyasztóval illetve megengedi, hogy a már visszavonhatatlan vállalási kötelezettségek után közöljön érdemi információkat anélkül, hogy ez semmisséget eredményezne.
CURIA: C-38/17 ítélet

C-118/17 – Dunai ügy
Erste bank
DH törvények, PJE-k és Kúriai eljárások kapcsán felmerülő kérdések.
CURIA: Főtanácsnoki indítvány
CURIA: Ítélet

C-51/17 – Ilyés és Kiss ügy
OTP Bank
Egyedileg meg nem tárgyal feltételnek számít-e és ekként a 93/13/EK rendelet hatálya alá tartozik az, hogy a DH törvények (forintosítás) előírásai az árfolyamkockázatot a fogyasztóra visszamenőleges hatállyal terhelt történő szerződéses kikötésnek tekintik. A DH törvények rendezték avagy vizsgálható-e az árfolyamkockázat tisztességtelensége?
CURIA: Főtanácsnoki indítvány
CURIA: Ítélet
Egyéb:
Áttörés várható?
Tájékoztató a C-51/17 sz. ügyről

Döntésre várva
Döntés született a C-51/17 előzetes döntéshozatali eljárásban
Amicus Curiae

C-126/17 – Czakó ügy
Erste Bank
Megfelel-e a 93/13/EK rendeletben foglalt kritériumoknak a kölcsönszerződésekben használt X CHF,  legfeljebb Y HUF meghatározás?
CURIA: Ítélet

C-511/17 – Lintner ügy
UniCredit Bank
Szerződéses feltétel tisztességtelenségének vizsgálata
CURIA: Főtanácsnoki indítvány
Folyamatban, részletek: CURIA
CURIA: Ítélet

C-621/17 – Kiss ügy
CIB Bank
Költségek mögötti szolgáltatások
CURIA: Főtanácsnoki indítvány
CURIA: Ítélet
Kúria: Ítélet

C-34/18 – Lovasné Tóth ügy
Erste Bank
Ténytanúsítvány tisztességtelenségének vizsgálata
CURIA: Főtanácsnoki indítvány
CURIA: Ítélet

C-227/18 – VE ügy
Budapest Bank
Árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás (jövedelem feletti mérték, korlátlanság, stb.)
CURIA: Ítélet

C-932/19 – Kraváczné ügy
OTP Bank
A DH 1 törvény szerinti MNB árfolyamok használatának jogszerűsége.
CURIA: Lajstromozás

Egyéb, korábbi jelentős ügyek

C-26/13 – Kásler ügy
OTP Bank
Árfolyamrés tisztességtelensége
CURIA: Ítélet

Egyéb, európai bíróságok által indított eljárások, melyek jelentősek lehetnek a hazai perekben is

C-260/18 – Dziubak ügy
Raiffeisen Bank
A szerződés érvénytelenségének jogkövetkezményeire vonatkozó kérdések.
CURIA: Főtanácsnoki indítvány
CURIA: Ítélet

C-186/16 – Andriciuc és társai
Banca Românească SA
Úgy kell-e értelmezni a 93/13 irányelv1 3. cikkének (1) bekezdését, hogy a felek szerződésből eredő jogai és kötelezettségei közötti jelentős egyenlőtlenség fennállását szigorúan a szerződés megkötésének időpontjára figyelemmel kell értékelni, vagy az azt az esetet is magában foglalja, amikor az időszakosan vagy folyamatosan teljesítendő szerződés teljesítése során az átváltási árfolyam jelentős ingadozásai miatt a szolgáltatás teljesítése a fogyasztó számára túlzott terhet jelent a szerződés megkötésének időpontjához képest?
CURIA: Főtanácsnoki indítvány
CURIA: Ítélet

106/77 – ügy
Állami Adóhatóság/Simmenthal Részvénytársaság
A nemzeti bíróság általi eltekintés a közösségi joggal ellentétes törvény alkalmazásától
CURIA: Ítélet

C-609/19 – BNP Paribas Personal Finance ügy
Szerződés elsődleges tárgya-e a rögzített törlesztőrészletet előíró rendelkezés illetve a világosság és érthetőség értelmezése a gazdasági körülményekkel összhangban.
CURIA: Folyamatban

Előzetes döntéshozatali eljárásra tett nyilvános javaslatok, melyeket a bírák szabadon felhasználhatnak az előttük aktuálisan folyó ügyben, döntésük szerint.

EDE nyilvános javaslat 1.: PITEE-Jogegysegi Döntesek ellen (angol is) 2016.11.28. 
EDE nyilvános javaslat 2.: dr. Bárdos Gergely ügyvéd (angol is) 2017.01.27.
EDE nyilvános javaslat 3.: dr. Bárdos Gergely ügyvéd
2017.03.02.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel (HitelSikerek és az írás címe) idézhetők, illetve tehetők közzé, beleértve a felhasznált képeket is!
www.hitelsikerek.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
Továbbiak ITT: @Minden jog fenntartva ÜgyKe Egyesület