Tárgyalótermi híradó

Kedves Olvasóink!

Kapusi Adrienn tájékoztatója változtatások nélkül közölve:

Körülbelül másfél hete vettem kézhez budapesti ügyfelem nyertes ítéletét egy egykori MKB-bankos hitelkártyatartozás miatt. A fizetési meghagyás ellen F. G. ügyfelem ellentmondott, így a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a Lombard Zala Követeléskezelő Zrt kérelmét bizonyítéki alátámasztás hiánya miatt a Bíróság elutasította. Az ügyfél 160.000,- Ft és járulékainak, valamint a perköltségnek a megfizetésétől “menekült” meg.

Tegnap a kecskeméti Járásbíróságon M. S. ügyfelem ellen az OTP Faktoring Zrt. által szintén hitelkártyatarozás miatt indított fizetési meghagyásos eljárásban rekesztette be az eljáró bíró a tárgyalást, befogadva összegzésemet. Az ügyfél a fizetési meghagyásnak sikeresen ellentmondott (és a 3. folytatólagos!!!) tárgyaláson már – hozzájárulásom hiányában – nem fogadta be az amúgy kétséges bizonyítékokat. Az ítélethirdetést bizonyítottság és szerződés hiányában 2015. december 1-re halasztotta. Az ügyfél így 375.000,- ft és járulékai, valamint a perköltség megfizetésétől “menekülhet meg”.

Most érkeztem haza Budapestről, ahol ügyfelem K. S-né gépjárművének törzskönyve kiadását rendelte el EGYETLEN tárgyaláson a Pesti Központi Kerületi Bíróságon eljáró bírónő és kötelezte a Santandert Zrt-t a törzskönyv 15 napon belül történő kiadására, s a 38.500,- ft perköltség ügyfél részére 15 napon belül történő megfizetésére….

Folyt köv ….. holnap új ügyféllel és fmh-val a PKKB-n….

Gratulálunk! :)

Santander törzskönyv is hazamehet végre

Kedves Olvasóink!

Már heti rendszerességgel tájékoztatást adhatunk arról, hogy a törzskönyv kiadása iránti perekben a T. Bíróságok az adósok álláspontját foglalják ítéletbe.

A közelmúltban a Santander  Finance  Zrt. alperessel szemben nyert az adós a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.

Gratulálunk az adós képviseletét ellátó Dr. Gerencsér Éva ügyvédnő szakértő munkájához!

 

 

Erste gépjármű hitelesek figyelmébe

Kedves Olvasóink!

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 11-es tanácsa kötelezte az ERSTE Bank Hungary Zrt-t, hogy a törzskönyvet adja ki a felperes adósnak.

Sajnos sok esetben az Erste Bank és az engedményezettek görcsösen ragaszkodnak a törzskönyvekhez, és az opciós jog törlésétől is  elzárkóznak. Látható, hogy per esetében ezen ügyekben gyakorlatilag borítékolható a pénzintézet bukása. Szakértő ügyvéddel sikeresek lehetnek az adósok.

A siker Frank Brigitta és csapata érdeme.

Gratulálunk! :)

A jogkövetkezmények mélyzuhanása

Kedves Olvasóink!

A Pitee egyesület az árfolyamrés mint a rendszeren rést nyitó felfedezése óta sokat dolgozott a jogállami megoldásokon a devizahiteles érdekében. A ma reggel megjelent cikkében ismét egy olyan hibára mutat rá, mely azt bizonyítja, hogy a bíróságok “ész nélkül” hajtják végre a jogalkotók tollából fakadókat, ezzel aláásva a bíróságok tekintélyét és megkérdőjelezve azok függetlenségét is. Vajon ebben a tragikomédiában még mennyi pofonra van szükség ahhoz, hogy a bíróságaink független ítélkezést folytassanak végre?
A cikket itt olvashatják: Káosz a bíróságokon – Nyílt levél dr. Parlagi Mátyás részére

Ocsú és búza

Kedves Olvasóink!

A tegnapi napon közzé tettünk egy tájékoztatót és ma kénytelenek vagyunk egy kiegészítéssel ellátni, mert számos váddal illettek bennünket. Az első közlendő, hogy a tájékoztatót egy konkrét ügyvédi iroda kérésére tettük ki. Az iroda jogászai nap, mint nap szembesülnek azzal, hogy az ügyfeleik az elállás jogi kategóriát kívánják ügyeinkben alkalmaztatni. Ennek oka, sajnos nem az, hogy az ügyfelek időközben elvégezték a jogi egyetemet és megvilágosodtak a saját ügyüket illetően, hanem arról van szó, hogy egyes MLM rendszerű “felhajtóemberek” közreműködésével tevékenykedő jogászok vagy nem jogászok egy olyan jogi eszközt népszerűsítenek a deviza károsultak körében, melyről a jelen tájékoztatót kiadó ügyvédeknek meggyőződésük szerint nem lehet jogosultsága annak pontos jogi értelmezése szerint.

A hitelsikerek oldal semmi mást nem tett, mint egy jogászok által megfogalmazott álláspontot közvetített. Ez már elegendő is volt ahhoz, hogy a közlemény megjelenése után sokan hangoztattak olyanokat a hitelsikerek oldalról, hogy „bankbérenc”, „gyanús, hogy bankok pénzelik”, stb. Ezek a vádak csak megerősítettek abban, hogy jó úton vagyunk és azokról, akik ezeket a jelzőket ránk aggatták, azt gondoljuk inkább, hogy vélhetőleg azoknak az MLM rendszereknek a hívei, amelyek oly fennhangon hirdetik a devizások messiását, többek között az elállás jogi érv mentén. (Természetesen vannak esetek, amikor ez az érv tökéletes lehet, de ez mindig az adott ügyet ismerve derül ki, nem lehet általánosítani!)

Szerencsére mi pontosan tudjuk, hogy nem pénzel minket senki – a bankok legkevésbé sem – bár néha az efféle vádak után elgondolkodunk, hogy egész jó volna, ha „bércikkeket” jelentetnénk meg, az adósok pedig a jövőben válogassák szét maguktól az ocsút és a búzát.

Nem tudunk mást mondani most sem, mint amit eddig is elmondtunk már számtalanszor: csodaszer nincsen, de ha valaki megmenti Önöket egy biztos megoldással, akkor kérjük, legalább gondolkodjanak el előtte, hogy ha megvan a csodaszer, miért van még mindig több tízezer per és egyáltalán probléma ebből?

Ha hitelsikerek bármely ügyvédje a megjelent tájékoztatóra reagálni szeretne, azt szívesen közreadjuk!

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Adósok!

Manapság az interneten több olyan információ olvasható, amely egyszerűbb megoldással kecsegtet, de valójában nem helytálló.

Találkozhatunk továbbá olyan véleményekkel is, hogy a forintosítást követően a perlésnek nincs értelme, vagy erre nincs is lehetőség. Ez utóbbi vélekedés is téves. Röviden tekintsük át ezeket a kérdéseket:

Elterjedt vélemény, hogy a forintosításra hivatkozással a szerződéstől el lehet állni. Ilyenkor nincs szükség perre sem, mivel az elállás a szerződést megszünteti.

Sajnálattal kell felhívni a figyelmet, hogy ez a gyors megoldással kecsegtető, egyszerű megoldás nem járható út.

A polgári jogviszonyokban általános szabály, hogy szerződéstől elállni nem lehet, kivéve akkor, ha erre valamelyik szerződő felet maga a szerződés, vagy jogszabály jogosítja fel.

A kölcsönszerződésben nincs olyan rendelkezés, amely bármelyik felet feljogosítaná az elállásra. (Fel kell hívni a figyelmet, hogy az elállás nem azonos a felmondással. Felmondásra a szerződésszegés esetén van lehetőség, ugyanakkor a szerződésszegés nem ad lehetőséget az elállásra.)

Mivel a kölcsönszerződések az elállás jogát nem biztosítják, meg kell vizsgálni, hogy jogszabály lehetőséget ad-e az elállásra. Ami többeket megtéveszt, az a régi Ptk. 226. § (2) bekezdésének rendelkezése. Ez lényegében arról szól, hogy ha a jogszabály (adott esetben a forintosítási törvény) a már megkötött szerződések tartalmát megváltoztatja, akkor elállhat az, akinek az lényeges, jogos érdekeit sérti.

Első ránézésre, úgy tűnik, mintha felmerülne az elállás lehetősége. Valójában azonban nem! Az elállás ugyanis csak akkor jogszerű, ha törvényi szabályozás lényeges, jogos érdeket sért. Az igaz ugyan, hogy a forintosítási árfolyam lényegesen magasabb, mint a felvételkori árfolyam, de lényegesen alacsonyabb annál, mintha a szerződést az aktuális piaci árfolyamon kellene teljesíteni. A lényeges és jogos érdek sérelme tehát csak akkor valósulna meg, ha piaci árfolyam a forintosítási árfolyam alá süllyedne, így az adósok lényeges és jogos érdekét sértené, hogy a törvényi árfolyam magasabb, mint a valós, piaci árfolyam. Sajnos azonban nem ez a helyzet. A piaci árfolyam magasabb, mint a forintosítási árfolyam, így lényeges és jogos érdek sérelmére nem lehet hivatkozni.

A helyzet csapdájából az adós csak akkor szabadulhat, ha a bíróság megállapítja, hogy a szerződés érvénytelen vagy azt, hogy az árfolyamkockázat fogyasztóra történő áthárítása tisztességtelen. E kérdésekben csak bíróság peres eljárás keretében foglalhat állást. A szerződés érvénytelensége – amint az a fentiekből kitűnik – nem ok az elállásra, ha valamely fogyasztó úgy véli, hogy az egyes szerződési feltételek tisztességtelenek és rá nézve hátrányosak, vagy a szerződés érvénytelen akkor ennek megállapítását bíróságtól kell kérni. Ezekben a perekben figyelemmel kell lenni a 2014. évi XL. törvény rendelkezéseire is, mely törvényt többször is módosítottak.

A legutóbbi módosítás lényege az, hogy a perekben a forintosítás adatait is figyelembe kell venni, azonban ez nem jelenti azt, hogy az adósoknak érvénytelen szerződés esetén is úgy kellene teljesíteni, mintha a szerződése érvényes lenne, arról pedig szó sincs, hogy ne lehetne pert indítani.

Az új szabály lényege, hogy a forintosítás következtében előállt tőketartozásból le kell vonni azt az összeget, amit az adós érvénytelen vagy tisztességtelen szerződési feltételek alapján a banknak fizetett. Mindez az adós tartozását jelentős mértékben csökkenti.

Visszatérve az elállásra. Mi történik, ha az adós a fentiek ellenében mégis elállna?

Ezt a bank úgy értékeli, hogy az adós nem törleszt, ezért szerződést szeg. Ennek következményeként felteszi a KHR listára, majd felmondja a szerződést. A szerződés felmondását pedig végrehajtási eljárás követi. Így aztán mégiscsak az adós lesz kénytelen pert indítani a végrehajtási eljárás megszüntetése érdekében, hivatkozva arra, hogy ő a szerződéstől elállt. Ilyenkor azonban a bíróság vizsgálja, hogy az elállás jogszerű volt-e vagy sem. Ha pedig arra következtetésre jut, hogy a régi Ptk. 226. § (2) bekezdésében szabályozott feltétel nem áll fenn, azaz a törvényi módosítás nem sértette az adós méltányos és jogos érdekét, mivel az adós jobban járna, ha a forintosítási árfolyamon teljesítene, mintha a piaci árfolyamon, akkor a végrehajtást nem fogja megszüntetni. Az elállás tehát egy esetleges végrehajtási eljárás megakasztására sem alkalmas.

Nem is beszélve arról, hogy elállás esetén, a szerződéskötés előtti állapotot kell helyreállítani, ami azt jelenti, hogy a még hátralékos tartozást egy összegben és haladéktalanul a bank részére meg kellene fizetni!

Ezért tehát arra szeretnénk felhívni a Tisztelt Adósok figyelmét, hogy mielőtt bármilyen lépésre elszánnák magukat a helyzetet átgondolva járjanak el, és mindenekelőtt alaposan tájékozódjanak és ne adjanak át százezreket megmentő csapatoknak!

Amikor a Lombardot Nyíregyházára idézik…

Kedves Olvasóink!

Törzskönyv kiadás és opciós jog törlésének sikere született úgy, hogy a felperes ügyfél NEM Szegeden harcolt igazáért.

Az ítéletben döntés született egyebek között arról is, hogy a Lombardnak el kellett szakadnia kedvenc városától, a szőke Tisza partján fekvő Szegedtől, ugyanis a bíróság döntése értelmében „….a hitelező székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének alávetésére vonatkozó kikötés, gyakorlatilag a Szegedi Járásbíróság illetékességének kikötése tisztességtelen.”

A bíróság megállapította, hogy az opciós kikötés 5 éven túl nem gyakorolható és a törzskönyvet is vissza kell adni.

Gratulálunk a nyertes ítélethez Dr. Taraszovics Ilona ügyvédnőnek Nyíregyházáról!!

Banif Plus „szokásai”

Kedves Olvasóink!

A deviza nyilvántartású hitelek támadhatósága szempontjából a céges szerződéssel rendelkező adósok a közhiedelem szerint komoly hátrányban vannak.

Mint az alábbi ítélet is tanúsítja, a perbeli szerződés nem felelt volna meg a Hpt. 213.§.(1) bekezdésébe foglaltaknak sem, de jelen esetben a Hpt. 210.§.(2) bekezdésére is történt hivatkozást, mely szerint „ …a perbeli szerződésben rögzíteni kellett volna, hogy az elszámolás milyen árfolyamon történik….” A felperes pénzintézet szerződésében nem rögzítette, és az eljárás során is szokásjogra hivatkozva nyilatkozott arról, hogy az OTP Bank naponta több alkalommal közzétett árfolyamai közül melyiket „szokta” figyelembe venni.

Az ítélet indokolása szerint: „….szerződés szerint a törlesztő részlet összegének változásának megállapítása többek között az OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi devizavételi és deviza eladási árfolyam figyelembevételével történt, az OTP Bank Nyrt. azonban naponta több árfolyamot tett közzé, a szerződés azonban nem tartalmazta, hogy melyik árfolyamot kell figyelembe venni.”

„Figyelemmel arra, hogy a szerződő felek nem állapodtak meg minden lényeges kérdésben, ezért a Ptk. 205.(2) bekezdése alapján megállapította, hogy a kölcsönszerződés nem jött létre.”

„ Mivel a bíróság azt állapította meg, hogy a szerződés érvényesen nem jött létre, ezért a járulékos jellegű kezesi felelősség sem állapítható meg.”

„A bíróság a felperesi követelés jogalapját nem tudta megállapítani, ezért az összegszerűséget nem vizsgálta.”

Gratulálunk az alperes jogi képviselőjének, az 1000.sz. Ügyvédi Irodának! :)

Az ítélet letölthető: 18.G.304.044.2014.18.Banif.semmis. 1000 iroda

Nem lesz újabb ingatlana az Erstének

Kedves Olvasóink!

Ismét Erste Bank által indított végrehajtási per került a vesztes oldalra. Ez leginkább annak köszönhető, hogy az ügyfél rábízta a dolgot egy szakértő ügyvédre. Esetünkben a bank I. és II. fokon is csatát vesztett, összességében ez ügyben a háborút is.

„A másodfokú bíróság osztotta az elsőfokú bíróság…..által kifejtett jogi álláspontját, ….a szerződés …pontjában szerepel  ugyan összegszerűség, ugyanakkor megállapítható az is, hogy ezek nem azonosak a tényleges kölcsönösszeggel.”

És tekintettel arra, hogy „..amennyiben a felperes több olyan okot is megjelöl, amely miatt a követelés érvényesen nem jött létre, elegendő egy ok bizonyítása a végrehajtás megszüntetéséhez (ha az érvénytelenségi ok megáll), nem szükséges a többi érvénytelenségi ok bizonyítása és indokolása.”

Az I. és II. fokú bíróság a Hpt. 213.§.(1) a.) pontját érintő vizsgálatot  követően döntést hozott. Mint az ítéletből kitűnik, a perbeli szerződés más pontokban is elvérzett volna.

Az ítéletet megtekinthető itt: FT.73.Pf.634.993-2015.4.I.Erste II.fok jogerős ítélet

Gratulálunk! :)

A Citi és a blackjack

Kedves Olvasóink!

A kártyákat megkeverték, majd osztottak. A Citi Bank 19-re lapot húzott, de már csak a rossz lapjárás jellemző rá, végleges távozásáig még sok elszámolni valója akadhat.

A Citi Bank csábítónak hangzó termékével alapvető probléma merült fel, merthogy sem a hitelkeret  összege, sem a szerződő felek egybehangzó, írásba foglalt akaratnyilvánítása nem volt egy esetben sem megállapítható, melyek pedig a szerződéskötés lényeges elemei.

Mint az alábbi interjúból kiderül, a Citi Bank hazájában, az Egyesült Államokban mások a fogyasztóvédelmi szabályok. A Citi Bank nem éppen fogyasztóbarát gyakorlata miatt ezért sorra elbukja a hitelkártya szerződések kapcsán az adósok ellen indított pereket.

Ezek az esetek is jól példázzák, hogy szakértő jogi háttérrel komoly esélye van az adósnak a győzelemre!

A precíz, kitartó és következetes érvelés eredményei a cikkben lévő ítéletek, melyek a dr. Léhner Ügyvédi Irodánál szorgoskodó dr. Mándli Ádám ügyvédjelölt sikereként könyvelhető el.

Hitelkártyás ügyfeleket tévesztett meg a Citibank

Gratulálunk! :)