Kockázat ismertetése nélkül vállaltatott kockázatot a Merkantil


Kedves Olvasóink!

A sajtóból értesültünk az alábbiakról:

“Január 15-én a Fővárosi Törvényszéken dr. Némethi Gábor ügyvéd első fokon pert nyert a Merkantil Bankkal szemben. Ügyfele nevében a per folyamán először hiányosnak mondta a kockázatfeltáró nyilatkozatot, majd kiderült, hogy ilyen nem is volt.”*

További részletek a cikkben:
http://tablet.mno.hu/penzesjog/az-autohiteles-nyer-ha-nem-volt-kockazatfeltaro-nyilatkozat-1270141

Gratulálunk az ügyvéd úrnak! )

*forrás: http://tablet.mno.hu/penzesjog/az-autohiteles-nyer-ha-nem-volt-kockazatfeltaro-nyilatkozat-1270141

A Citibank “sajtcetlin” hitelezett

Kedves Olvasóink!

A Citibank “hitelkártya-szerződését” illetően a Fővárosi Törvényszék másodfokon eljáró tanácsa érzékelte, hogy érvényesen nem jött létre, ezért az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és a Citibank keresetét elutasította.

A Törvényszék megállapította, hogy a felperes által becsatolt 2003-as “igénylőlapon” (a továbbiakban: sajtcetli) olyan minimális tartalmi elemek hiányoznak, mint a Ptk. és a Hpt. által is nevesített hitelkeret összege. Mivel a felek lényeges tartalmi elemben nem állapodtak meg, a sajtcetli érvényesen nem jött létre, ergo nem keletkeztet kötelmet.

Az elszámolás tekintetében pedig új eljárásra utasította a feleket, így a végén nemhogy nem kap semmit a Citibank, hanem még az ügyfélnek jár vissza bizonyos összeg.

Figyelem! Az ügyet az elsőfokú eljárásban az adós saját maga képviselte, mely annak ellenére, hogy megalapozott, jó érvrendszerrel indokolta a keresetét, mégis elbukott.

Az ügyet Dr. Léhner Ügyvédi Iroda képviseletében dr. Mándli Ádám ügyvédjelölt vitte sikerre.

Gratulálunk! :)

Forint alapú CHF vagy CHF alapú forint?

Kedves Olvasóink!

Forint alapú CHF nyilvántartás vagy CHF alapú forint nyilvántartás. Minden egyes szót ismerünk mégis oda kell figyelni hogy megértsük a mondatot. A Győri Törvényszék bírái szerencsére ki tudták bogozni, hogy a Sopron Bank Burgerland Zrt. mit is akarhatott abban a szerződésben, melyben így határozták meg a kölcsönt:

“20.000.000.-Ft-nak megfelelő CHF, azaz 20.000.000.-Ft-nak megfelelő összegű svájci frank kölcsönt nyújt.”

A bank jogi képviselői sem vitatták, hogy a kölcsön folyósítása CHF-ben történt, melyet az adós CHF számláján írtak jóvá. A kölcsön visszafizetéséről pedig alábbiak szerint rendelkezik a szerződés:

“Az adós a futamidő alatt egyenlő tőkeösszegű részletekben köteles visszafizetni a kölcsön összegéből 10.000.000 HUF-nak megfelelő CHF-ot, azaz 10.000.000 forintnak megfelelő svájci frankot. A fennmaradó 10.000.000 HUF-nak megfelelő CHF, azaz 10.000.000 forintnak megfelelő svájci frank tőketartozás a futamidő végén egy összegben esedékes.”

Ennek mentén a bíróság megállapította, hogy: “Ebből az következik, hogy az adós a CHF-et köteles visszafizetni, de a nyilvántartás forintban történik. Ezen az sem változtat, hogy az alperes eltérő szerződés értelmezése miatt CHF-ben tartotta nyilván a kölcsönt és elfogadta a forint teljesítést.”

És visszatérve a kiinduláshoz a bíróság részítéletében megállapította, hogy a felek közötti szerződés forint alapú CHF kölcsön!

A rendhagyó ítéletet a felperest segítő Németh Györgynek és dr. Harsányi-Molnár Norbertnek, valamint dr. Radnai Miklós bölcs iránymutatásának köszönhetjük!

Az ítélet letölthető 1.Gf.20.411.2014.5 Győri tsz.Németh Gy. Sopron Bank

A K&H bank és a Gergely-naptár

Kedves Olvasóink!
A napokban kaptunk hírt, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróságon született elsőfokú ítéletben kötelezték a K&H Bankot (K&H Pannonlízing jogutódjaként) hogy adja ki a felperes részére a gépjármű törzskönyvét 15 napon belül.
A bank védekezése: „a kölcsönszerződés 5.10. pontjában rögzített opciós kikötés nem ütközik jogszabályba, mivel az nem haladja meg a törvényi maximum 5 évben való meghatározását, hiszen újból indul a maximum 5 év és csak akkor lép életbe, ha az 5.2 pont szerint azt az alperes szerződésszegés miatt felmondja.”
És a felperesi jogi képviselő válasza, melyet a bíróság még egy elismerő mosollyal is értékelt:A Gergely-naptárban foglalt adatsor köztudomású ténynek minősül, az abban foglaltakat mindenki különösebb nehézség nélkül képes alkalmazni. Mivel a felek által jogszabály szerint kiköthető öt éves időtartam eltelt, alperes köteles a felperesi felszólításra az általa letétként őrzött törzskönyvet kiadni. A szerződéseket nem azok elnevezése, hanem tartalma szerint kell elbírálni, ezért amennyiben a jogszabály letétbe helyezés tényét követeli meg, akkor ennek kell a felek megállapodásából kitűnnie, bármilyen elnevezést is alkalmazzanak a felek. A letevő alapvető jogosultsága pedig, hogy a letétet bármikor visszakövetelheti.”
A sikert Dr. Léhner Ügyvédi Irodától, dr. Mándli Ádám ügyvédjelöltnek köszönhetjük!  :)
Az ítélet letölthető:

Ügyvédeink írják

Kedves Olvasóink!

Új menüpontot alakítottunk ki a Jogi eszköztár alatt található OLVASNIVALÓ címmel, ahol hasznos írásokat jelentetünk meg a témában elsősorban jogi szakemberek tollából.

Elsőként dr. Léhner Zsuzsanna és dr. Mándli Ádám által Devizahitel – Problémák és megoldások című e-könyv elérhetőségét tettük fel, melyhez Léhner ügyvédnő egy ajándékként letölthető Jogi_alapismeretek_devizahiteleseknek című írását is közreadta.

Jó Olvasást! :)

CIB Lízing: kamat nélkül érvénytelen!

Nem sokkal ezelőtt született a Fővárosi Törvényszéken egy újabb nagyszerű – elsőfokú – ítélet! A CIB Lízing autókölcsön-szerződésében nem szerepel a kamat, ami a bíróság (és persze a törvény) szerint a szerződés teljes semmisségét eredményezi (régi Hpt 213§ c) ).

Ebben az ügyben az adós 3,5 millió forint kölcsönt kapott 2007-ben, melyre összességében közel 7 millió forintot befizetett a banknak. A teljes semmisség kimondásával a bank köteles az ügyfél számára 2,5 millió forint túlfizetést visszafizetni. Ezzel tehát a bank is megkapja a tisztességes (törvény szerinti) kamatokat, de természetesen csakis forint alapon! Szívből gratulálunk dr Némethi Csanád ügyvéd úrnak!   Az Ön szerződésében szerepel az ügyleti kamat mértéke?

Az elszámolásról aktuálisan

Kedves Olvasóink!

Az elszámolás és forintosítás szabályairól az oldalunkon egy külön menüpontban közzétettünk minden rendelkezésre álló információt. A bankok által indított perek állapotáról szóló információkat ott nem helyeztük el, hiszen az egy folyamatos, változó helyzet. Ezt az információt egyes pénzpiaci portálok, híroldalak időről-időre közzéteszik, onnan átvéve közöljük mi is az aktuális helyzetet.

Tájékoztatások és határidők néhány banknál:

Bank* Deviza alapú hitel Deviza alapúnak nem minősülő devizahitel** Forinthitel
AXA Perelt, az ügy lezárult Nem nyújtott Perel, folyamatban
Budapest Perelt, az ügy lezárult A pertől a bank elállt (tehát végül nem perel) Nem indított pert
CIB Perelt, az ügy lezárult Perel, folyamatban Perel, folyamatban
Citibank Nem indított pert Nem nyújtott Nem indított pert
Erste Perelt, az ügy lezárult Nem indított pert Nem indított pert
FHB Perelt, az ügy lezárult Nem nyújtott Perel, folyamatban
K&H Perel, folyamatban Perel, folyamatban Perel, folyamatban
MagNet Nem indított pert Nem indított pert Nem indított pert
OTP Perel, folyamatban Nem nyújtott Perel, folyamatban
Raiffeisen Perelt, az ügy lezárult Perel, folyamatban Perel, folyamatban
Sopron Perelt, az ügy lezárult Perel, folyamatban Perel, folyamatban
UniCredit Perelt, az ügy lezárult Nem indított pert Nem indított pert
Elszámolási időpont,  ha lezárult (nincs) per 2015. március 1-április 30. 2015. augusztus 1- szeptember 30. 2015. augusztus 1- szeptember 30.
Elszámolási időpont folyó per esetén Ha a per a fenti kezdőidőpont után fejeződik be, akkor a befejezés utáni 60. nap a határidő
* A bank nevére kattintva közvetlenül az elszámolásról közzétett információkhoz jut   ** Olyan kölcsönök, amelyeket devizában folyósítottak, illetve a törlesztés történik devizában
A lezárult perekben kivétel nélkül a bank tisztességtelenségét állapították meg

forrás: http://azenpenzem.hu/cikkek/mar-kozeledik-az-elszamolas/2303/

 

Az elszámolás és a forintosítás szabályairól

Kedves Olvasóink!

Mivel az elszámolás és a forintosítás kérdése mostanában egyre aktuálisabbá válik, a részletek kifejtésére létrehoztunk egy külön oldalt honlapunkon, melyet a főoldali menüsorból nyithatnak meg.

A kifejtett témákat igyekszünk folyamatosan bővíteni.

Bízunk benne, hogy sokan megtalálják itt a keresett válaszokat!

 

Merkantil: az árfolyamkülönbözet visszajár az adósnak!

A történet folytatódik:)

Bár az utóbbi időben sajnos nem volt módunk igazán jelentős sikerekről hírt adni, de ma végre megtört a jég: dr Némethi Gábor ügyvéd úr elsőfokon pert nyert a Merkantil Bankkal szemben, nem is akárhogyan!

A perben először csak a kockázatfeltárás hiányosságára hivatkozott az adóst képviselő ügyvéd, ám kiderült, hogy egyáltalán nem is volt kockázatfeltáró nyilatkozat, így ezután már annak hiányával érvelt.

A Fővárosi Törvényszék 35.G tanácsának ítélete alapján a szerződést a határozathozatalig hatályossá nyilvánítják, az ellenszolgáltatás nélkül maradt szolgáltatást pedig a Ptk. 293. § és 301. § (1) bekezdés szerinti kamatszámítással elszámolják.  Ez tehát azt jelenti, hogy az adós visszakapja az árfolyamkülönbözet miatt befizetett összegeket a törvény szeriti jegybanki alapkamattal növelten! A pereskedés kezdetén a banki követelés még 1,7 millió forint volt, ám ha jogerős lesz az ítélet, akkor az adósnak fog visszajárni 460.000 Ft.
A bíróság a 3 tárgyalásra, számolgatásra stb. 30ezer Ft-ot ítélt meg ügyvédi munkadíjként, illetve természetesen 36ezer Ft illetéket.
Ezzel az ítélettel végre megnyílt a lehetőség a forint alapú (felvételkori árfolyamon történő) elszámolásra az eredeti kamat és futamidő mellett. Bízunk benne, hogy sok-sok további ilyen (jogerős) ítélet fog születni!
Gratulálunk!:)

Elindult a BETFR

Kedves Olvasóink!

2015 január elejétől él a Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztető Rendszer (BETFR), mely a peres felek és képviselőik számára nyújt információt az ügyeik állásáról. A rendszer használata regisztrációhoz kötött.

Az oldal itt található: https://e-ugyintezes.birosag.hu/