Az OTP elleni közérdekű per első fokon sikerrel zárult


Kedves Olvasóink!

A PITEE által az OTP ellen indított közérdekű perben a tegnapi napon ítéletet hozott az elsőfokú bíróság,mely szerint az OTP Bank Nyrt. és az OTP Jelzálogbank Zrt. által használt általános szerződési feltételek egyik pontja érvénytelen.

Az ítélet letölthető és a részletek olvashatók itt és itt.

Gratulálunk! :)

Summit jogerősen veszített. Megint.

Kedves Olvasóink!

Másodfokú ítélet született a Summit Pénzügyi Zrt. ellen szerződés érvénytelenségében.

Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a szerződésbeli opciós kikötésre vonatkozó rendelkezések jogszabály megkerülésére irányultak és mivel a felek ezen kikötések hiányában a szerződést (leginkább a Summmit) nem kötötték volna meg, így a szerződés érvénytelen.

A másodfokú bíróság helyben hagyta az elsőfokú ítéletet ÉS további pontokban is megállapította a szerződés semmisségét.
Eszerint a Hpt.213.§. b) pontja alapján is semmis a szerződés, mert a szerződés nem tartalmazza azokat a költségeket, melyeket a THM számításakor nem kell figyelembe venni, de a szerződésben fel kell tüntetni. Ilyen pl. a jármű tulajdonjogának megszerzésével járó költségek is!
További semmisségi okként jelölte meg a bíróság az árfolyamrés hiányát (Hpt.213.§ c.) is.

72.Pf.630.548.2014.5_Főv.tv.szék_semmis_Summit_dr.Szabó V. László

Gratulálunk dr. Szabó V. László ügyvéd úrnak! :)

AXA kudarc háromszor

Kedves Olvasóink!

A mai bejegyzésünkből jól látható lesz, hogy három, szinte teljesen azonos AXA Bank szerződésből (melyek pervitele is nagyban egyezik) mégis egymásnak teljesen ellentmondó ítéletek születhetnek a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Hogy ennek mi az oka, azt mindenki döntse el maga.

Az első két esetben a bíróság azért találta semmisnek a szerződéseket, mert az nem tett eleget a Hpt.213.§ (1) e) pontjának, ugyanis a törlesztőrészletek nem lettek meghatározva pontosan az un. előfinanszírozási időszak után.
Az árfolyamrést ebben a két ügyben nem tekintette költségnek a bíróság, így annak hiánya mint költségelem sem hiányzik a szerződésekből.
A Hpt.213.§ (1) d) pontjának érvénytelensége körében a bíróság csak részben értett egyet, mert ítélete szerint a hiteldíjak megváltoztatásának körülményei nem eléggé részletesek, de maguk a meghatározások kielégítőek.
1.P.94.710.2013.5_pkkb_érvénytelen_AXA_Dantesz 1.P.94.708.2013.5_pkkb_érvénytelen_AXA_Dantesz

A harmadik esetben a bíróság megállapította az ítéletében, hogy a szerződés aláírás hiba semmis, vagyis az AXA részéről a szerződést aláírása nem jogosult személy írta alá.
Viszont ennél az ügynél a bíróság belefoglalta az ítéletébe azt is, hogy ha a szerződés az aláírás hiánya miatt nem volna semmis, akkor mégis az volna az árfolyamrés hiánya miatt.
A Hpt.213.§ (1) d) és e) pontjai szerint viszont nem sértett jogszabályt a szerződés a bíróság álláspontja szerint.
34.P.93.736.2013.3_pkkb_érvénytelen_AXA_Dantesz

Gratulálunk az 1000. számú Ügyvédi Irodának az újabb sikerekhez! :)

UniCredit – autó – lízing – létre sem jött!

Kedves Olvasóik!

Az UniCredit Leasing Immo-Truck Zrt. olyan módon próbált pénzügyi szolgáltatást nyújtani, amelyet a hatályos jogszabályok nem tettek lehetővé. Így történt, hogy a szerződés létre sem jött minősítést nyert a Fővárosi Bíróságokon.

dr. Madari Tibor ügyvéd úrnak gratulálunk ehhez az újabb szép sikerhez! :)

A másodfokú ítélet letölthető:67.Pf.641.229.2013.3_Főv.tvsz.létre sem jött.UniCredit.Madari

 

Summit jogerős ítélet megérkezett

Megérkezett az a jogerős ítélet, melyről korábban A Summit jogerősen pert vesztett! írásunkban számoltunk be.

48.Pf.639.526.2013.4_Főv.tv.sz_Semmis_Summit_Gerencsér

 

Egy “forró” hír az Erste Bank kudarcáról Kaposvárról

Kedves Olvasóink!

Az Erste Bank Nyrt. ellen végrehajtás megszüntetése tárgyában a Kaposvári Járásbíróság 6.P.21.695/2013./13. szám alatt kimondta a szerződés semmisségét ma reggel egy 9 órakor kezdődő tárgyalás folyamán.

Semmiségi okok voltak a Hpt. 213.§.(1) c) és d) pontjai. A bíróság nem vette jó néven, hogy az árfolyamrés mint költség kimaradt a szerződésből valamint azt sem, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás okai olyannyira általánosak, a fogyasztó számára nem átláthatóak azok megváltoztatásának valódi oka és legfőképpen a mértéke.

Fontos eredmény: a szerződés ugyan deviza alapú volt de az a kölcsön összegét forintban nem tartalmazta és a bank következetesen ragaszkodott érvelésében ahhoz, hogy ez egy devizaszerződés (nem deviza alapú; ugye mindenki tudja a különbséget? :) ) de a bíróság felismerte, hogy deviza alapú szerződésről van szó.

Ismét gratulálunk dr. Csuka Zoltán ügyvéd úrnak! :)

Amint megérkezik az írásos ítélet, természetesen közzétesszük!

Argenta elleni végrehajtás megszüntetésének sikere

Kedves Olvasóink!

Az elsőfokú bíróság megszüntette az Argenta Credit Zrt. végrehajtását, mert a deviza kölcsön szerződése semmis a Hpt. 213.§ (1) bekezdés c) d) e) pontja alapján, továbbá a Ptk. 209.§ (1) bekezdésbe ütköző tisztességtelen feltételeket tartalmaz, mivel a kamat nem tételesen maghatározott.

Argenta 8.P90.357_2013_16 Kerekes PKKB

Gratulálunk a Kerekes Ügyvédi Iroda munkatársainak! :)

E hét eredménye még: MKB Euroleasing szerződés érvénytelen!

Kedves Olvasóink!
 Ezen a héten  meghagyásban sikerült az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. kölcsönszerződését  érvénytelenné nyilvánítani a Hpt. 213. § (1) bekezdése alapján.
Az alperes-bank a szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg, érdemi ellen kérelmet nem terjesztett, elő, ezért Pesti Központi Kerületi Bíróság  a  Pp. 136 § (2) bekezdése szerint felperes kérelmére bírósági meghagyást bocsájtott ki melyben érvénytelenné nyilvánította a kereseti kérelemben foglaltaknak megfelelően a szerződést.
Szívből gratulálunk dr. Lang Norina Ügyvédi Irodának!

Hitex elleni győzelem!

Kedves Olvasóink!
A “tekintetes” Törvényszéken a HitEX Pénzügyi Zrt. ellen nyert pert, dr. Lang Norina és csapata a Ptk. 217. § (1) bekezdése alapján.
Továbbá a  felek között létrejött lízingszerződés a Hpt. 210. § (1) (2) (3) bekezdésébe ütközik és a kamaton kívül, olyan lényeges feltételek hiányoznak a szerződésből, amelyek az egyértelműség követelményének ellentmondanak.
A T. Törvényszék észlelte,  hogy a kamaton kívül a szerződésből hiányoznak a forint CHF elszámolásra vonatkozó szabályok, és a szerződés nem rendelkezik olyan az egyértelműségi követelményeknek megfelelő szabályokkal, amely szerint a szerződés teljesíthető és ellenőrizhető lenne.
Az ítélet, ha megérkezik közzétesszük.
Szívből gratulálunk dr. Lang Norina Ügyvédi Iroda minden tagjának!

 

Kaposvárról újabb ügyvéd csatlakozott a HitelSikerekhez

Kaposvár és környéke egy újabb devizás ügyeket is képviselni tudó ügyvéddel bővült!
dr. Csuka Zoltán Kaposvári ügyvéd úr csatlakozott a HitelSikerek csapatához is azután, hogy néhány napja beszámoltunk egy általa képviselt ügyről a Merkantil ellen.

Sok sikert kívánunk a munkájához! :)