Megérkezett


Kedves Olvasóink!

A Forrósághoz forró hír! közleményünkben beszámolt sikerhez tartozó ítélet megérkezett!

Letölthető ITT: Gfv.VII.30.172.2015.5.OTP Kúria.dr.Dantesz

Gratulálunk! :)

Lavina indult a Markó utcából

Kedves Olvasóink!

A Lombard Lízing Zrt elleni Kúriai elsöprő ítélet után örömmel látjuk, hogy az MNB is kitekintett a falak mögül a nagyvilágba és az alábbi közleményt adta ki:

Budapest, 2015. július 10. – Az MNB írásban szólította fel a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt.-t, hogy azonnal módosítsa a Kúria-perben érintett időszakot követő, így a ma is hatályos üzletszabályzatai valamennyi olyan szerződési feltételét, amelyeket a legfőbb bírói testület a napokban – korábbi üzletszabályzatokra vonatkozóan –tisztességtelennek nyilvánított.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma felszólította a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt.-t, hogy a Kúria egy, a napokban született ítéletében foglaltaknak megfelelően haladéktalanul módosítsa a perben érintett időszakot követő valamennyi – például jelenleg hatályos – üzletszabályzatát, s e folyamatról 2015. július 14-ig tájékoztassa a jegybankot.

A Kúria a napokban egy közérdekű perben elutasította az alperes Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. felülvizsgálati kérelmét, így a pénzügyi vállalkozás korábbi (2009. augusztus 1-je előtt hatályban lévő) üzletszabályzatainak számos szerződési feltételét tisztességtelennek és ezért érvénytelennek mondta ki. A bírósági döntés hatálya minden – akár már lezárt szerződésű – olyan fogyasztóra kiterjed, aki ezen szerződési feltételekkel kötött finanszírozási szerződést a pénzügyi vállalkozással.

Az MNB a bírósági döntés tükrében elvárja a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt.-től, hogy ne csupán a közérdekű perekben érintett – már nem hatályos – üzletszabályoknál ne alkalmazza a tisztességtelennek minősített szerződési feltételeket, hanem valamennyi, a per tárgyát egyébként nem képező üzletszabályzatát is haladéktalanul módosítsa. Ennek célja, hogy ezekből is kikerüljenek a perekben érvénytelennek ítéltekkel azonos, vagy tartalmilag megegyező, ám szövegezésében kisebb eltérést mutató szerződési feltételek.

Az MNB kiemelt figyelmet fordít a pénzügyi vállalkozás ezen intézkedésének nyomon követésére. Ha a jegybank a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. lépéseit nem tartja elégségesnek, a jogszabályok által biztosított valamennyi rendelkezésére álló eszközt alkalmazni fog a pénzügyi vállalkozással szerződött fogyasztók érdekeinek védelmére.

A Kúria döntése nyomán az MNB a teljes pénzügyi szektor esetében hivatalos formában kezdeményezni fogja a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt.-vel azonos vagy tartalmilag azonos szerződési feltételek megszüntetését.

A jegybank és a civil szervezetek – így a Lombard-perben győztes PITEE – folyamatos fogyasztóvédelmi lépéseivel párhuzamosan a Magyar Nemzet című újság a Lombard-per kapcsán az MNB szerepére vonatkozóan (is) az ügyfeleket megtévesztő cikksorozatot jelentet meg.

A lap egyik hamis állításával ellentétben a jegybanknak a pénzügyi tárgyú jogszabályok megsértésével együtt járó jogszabálysértések esetén van lehetősége fellépni, és a törvényi feltételek fennállása esetén van jogi lehetősége egy pénzügyi intézmény tevékenységi engedélyét visszavonni. Erről a Magyar Nemzet újságíróját megkeresésére több alkalommal tájékoztatta a jegybank, azonban a cikksorozatban minderről nem esik szó.

A pénzügyi tárgyú jogszabályok betartatására hozott számos, a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt.-vel kapcsolatos jegybanki fogyasztóvédelmi intézkedés mellett viszont emlékezetes: az MNB idén februárban maga is perben győzött a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt.-vel szemben a forintalapú casco díjak jogsértően devizában történt felszámítása miatt.

A lap másik csúsztatásával ellentétben az MNB – amely 2013 októberében vette át a pénzügyi felügyelés feladatát Magyarországon – természetesen 2009-ben, a Lombard-per kezdetekor nem tudott volna maga közérdekű keresetet beadni ugyanebben az ügyben. A jegybank ezen állítások pontosítására ma helyreigazítást kezdeményezett a Magyar Nemzettel szemben.

Magyar Nemzeti Bank

forrás: Sajtóközlemény: Az MNB elvárja, hogy a Lombard Lízing hatályos üzletszabályzatát is módosítsa a Kúria ítéletével összhangban


A hiteles tájékoztatáshoz tartozik, hogy ezen közlemény alá közvetlenül idetesszük a Magyar Nemzet reagálását is a fenti közleményre:

Győztek az autóhitelesek

szerző: Horváth Csaba László, 2015. július 11.,

Cikkeink után végre felébredt a Magyar Nemzeti Bank. Lépnek a fogyasztókért.

A pénzügyi fogyasztóvédelmet is ellátó Magyar Nemzeti Bank (MNB) végre-valahára fölszólította a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt.-t, hogy „azonnal módosítsa a Kúria-perben érintett időszakot követő, így a ma is hatályos üzletszabályzatai valamennyi olyan szerződési feltételét, amelyeket a legfőbb bírói testület a napokban – korábbi üzletszabályzatokra vonatkozóan – tisztességtelennek nyilvánított”.

A Kúria ítéletet hozott

Mint lapunkból kiderült, a Kúria ítéletében kimondta: a pénzügyi vállalkozás korábbi (2009. augusztus 1-je előtt hatályban lévő) üzletszabályzatainak számos szerződési feltétele tisztességtelen, és ezért érvénytelen. A peren lapunkéval ellentétben a Magyar Nemzeti Bank munkatársai nem voltak jelen.

Emellett az MNB a bírósági döntés tükrében most már azt is elvárja a Lombardtól – áll a közleményben –, hogy ne csupán a közérdekű perekben érintett, már nem hatályos üzletszabályoknál ne alkalmazza a tisztességtelennek minősített szerződési feltételeket, hanem valamennyi, a per tárgyát egyébként nem képező üzletszabályzatát is haladéktalanul módosítsa. A cél, hogy ezekből is kikerüljenek a perekben érvénytelennek ítéltekkel azonos vagy tartalmilag megegyező, ám szövegezésükben kisebb eltérést mutató szerződési feltételek. A közlemény éppen úgy fogalmaz, ahogyan ennek szükségességére lapunkban is rámutattunk.

Az MNB mától biztosan kiemelt figyelmet fordít a pénzügyi vállalkozás ezen intézkedésének nyomon követésére. Mint ahogyan a Lombardnak a hosszú ideje tartó, tisztességtelen magatartásához képest meglehetősen kései közleményükben fogalmaznak, „ha a Lombard lépéseit nem tartja elégségesnek, a jogszabályok által biztosított valamennyi rendelkezésére álló eszközt alkalmazni fog a pénzügyi vállalkozással szerződött fogyasztók érdekeinek védelmére”.

És ez nem minden. Az MNB a Kúria döntése nyomán a teljes pénzügyi szektor esetében hivatalos formában kezdeményezni fogja a Lombardéval azonos vagy tartalmilag azonos szerződési feltételek megszüntetését, aminek elengedhetetlen fontosságáról és elkerülhetetlenségéről ugyancsak lapunk tegnapi számában írtunk.

Az MNB félrevezetéssel vádolja a Magyar Nemzetet

A Lombard ügyeinek folyamatos nyomon követése, a nyilvánosság állandó tájékoztatása, illetve a fogyasztók jogos érdekeinek az érvényesítése ellenére a Magyar Nemzeti Bank elismerés és köszönet helyett félrevezetés vádjával illette a Magyar Nemzetet. Azt állítja, hogy bár lapunk a Lombard ügyében a felügyelet felelősségét is firtatta, azonban szerinte az MNB a Kúria döntéséig mit sem tehetett az adósok védelmében. Ez azonban nem igaz, ugyanis a hitelintézeti törvény szerint „a felügyelet az alapítási vagy tevékenységi engedélyt visszavonhatja, ha olyan körülmény áll fenn, amely miatt a pénzügyi intézmény működése súlyosan veszélyezteti vagy sérti az ügyfelek érdekeit”.

A mostani eset rávilágít arra, hogy a Lombard az ügyfelei érdekeit évek óta súlyosan megsérti, amelyről a Magyar Nemzeti Bank mindvégig tudhatott, hiszen arról a Magyar Nemzetből folyamatosan értesülhetett. A súlyosan sértő kijelentések miatt lapunk megteszi a szükséges jogi lépéseket az MNB-vel szemben.

forrás: Győztek az autóhitelesek

Szorul a hurok avagy a Lombard végnapjai

Kedves Olvasóink!

Futótűzként terjed a hír, hogy a Lombard Lízing Zrt közérdekű pert veszített a Kúria előtt is. Így már végérvényes, hogy 24 pontban biztosan érvénytelenek a szerződési feltétek, melynek hatása egyelőre felmérhetetlen. Az biztos, hogy a kitartóan harcoló ügyvédek és az adósok számára is jelentős változást hozhat ez az ítélet és további fontos változást remélhetünk a jövőre nézve a Magyar Nemzeti Banktól – mint felügyeleti szervtől – a hatékonyabb felügyelet terén is. A Magyar Nemzet újságban “Szorul a hurok” címmel olvashatjuk a részletes beszámolót, Horváth Csaba írásaként.
Az eljárást a Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület nevében dr. Bihari Krisztina ügyvédnő vitte sikerre.

Az ítélet letölthető innen: 20150707-PITEE-Lombard-Itelet Kuria GFV.VII.30.112-2015-5
Az első és másodfokú ítélet itt olvasható: 20140909-Iteletek-PITEE-Lombard-Elso es Masodfok

És a teljes történet itt elérhető: Közérdekű pert nyertünk a Lombard Lízing Zrt. ellen

Gratulálunk! :)

Vh megszüntetés MKB

Kedves Olvasóink!

Végrehajtást állított meg a bíróság ítélete dr. Némethi Gábor érvelése mentén.  A Quality Financial Rt jogutódja az MKB Bank volt a végrehajtást kérő. A bank kötelezővé tette a bankszámla nyitását (folyósítási feltétel volt), melynek rendszeres havi díja is volt, ám ennek a költségét nem tüntette fel a bank. Vagyis megint egy olyan költségelem, melynek hiánya a szerződés érvénytelenségét kell eredményeznie.

Az ítélet letölthető itt 2.P.XIX.MKB vh.mkb.dr.Némethi.mark

Gratulálunk! :)

Eldőlt a csata

Kedves Olvasóink!

A minap adtunk hírt a Kúrián megnyert OTP elleni sikerről, de aznap még egy szinte ugyanolyan esetről is kaptunk hírt.. Ebben az ügyben a sikert dr. Kiss-Gáll Éva érte el a Kúrián, ahol szintén a Hpt. 213 § (1) e) pontjának megsértése miatt lett semmis az OTP Bank lakástakarékkal kombinált, türelmi idős szerződése. A csata kezdetén az ügyvédnő legalább öt semmisségi okot jelölt meg, melyből végül az e pont alapján találta a bíróság érvénytelennek a szerződést.

Az esetről korábban írtak már, melyet elolvashat itt

Az ítéletet közzétesszük, ha megérkezik írásban.

Gratulálunk! :)

Forrósághoz forró hír!

Kedves Olvasóink!

Ma délelőtt a Kúrián az OTP Bank ellen az 1000-es ügyvédi iroda jogászai vitathatatlan győzelmet arattak. A hírek szerint a kifacsart, meggyötört, de a jelen állás szerint mégis ütőképes Hpt. 213 § (1) e) pontjának megsértése miatt döntött úgy a Kúria tanácsa, hogy a másodfok ítéletét helybenhagyja, mely a szerződés semmisségét eredményezte.

Ha megkaptuk írásban az ítéletet, közzétesszük.

Az ítélet már elérhető: Gfv.VII.30.172.2015.5.OTP Kúria.dr.Dantesz

Gratulálunk! 😀

A Lombard súlyosan sérti az ügyfelek érdekeit

Kedves Olvasóink!

A Magyar Nemzet online cikkét vettük át egy az egyben, mely Horváth Csaba tollából fakadóan az alábbi tényeket fedi fel a Lombard Lízing Zrt. sorozatos jogsértő magatartásáról.

Vizsgálatot követelnek

szerző: Horváth Csaba László, forrás: Magyar Nemzet, 2015. június 30., kedd 07:14

Vizsgálatot követelnek

Béres Attila / Magyar Nemzet

Petícióban követelik a főként autóhitelezéssel foglalkozó Lombard Lízing Zrt. ügyfelei, hogy a jegybank fogyasztóvédelmi felügyelete haladéktalanul indítson vizsgálatot a pénzintézet eljárásainak feltárására, és intézkedjen a társaság jogsértő magatartásának megszüntetéséről.

Egyre nagyobbak az indulatok az adósok körében a szegedi székhelyű Lombard Lízing Zrt. tevékenysége miatt, ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek a lízingcég ügyfelei. Az adósok szerint különböző fórumok, közösségi oldalak, érdekvédők és a sajtó is a Lombard értelmezhetetlen eljárásainak részleteitől hangos, ám úgy vélik, a levegőbe kiáltott segélykérések nem érnek célt. Éppen ezért követelik a Magyar Nemzeti Banktól (MNB), hogy azonnal indítson vizsgálatot a lízingcég ügyében, és hatáskörénél fogva intézkedjen a jogsértő magatartás haladéktalan megszüntetéséről.

A petíciót eddig több mint 750 adós írta alá, akik nyolc pontban kérik a jegybank vizsgálatát. Álláspontjuk szerint a Lombard a devizahitelesekre vonatkozó jogszabályok alapján fennálló elszámolási kötelezettségének nem a törvény által meghatározott módon tett eleget. A cég tájékoztatása félrevezető, számításainak alapadatai hibásak, valótlanok, követhetetlenek. Továbbá úgy látják, hogy a társaság a korábban jogerős ítéletben jogszerűtlennek, így semmisnek kimondott általános szerződési feltételeit továbbra is érvényesíti egyes ügyfeleivel szemben.

Mint írják, a lízingcég szabályos indoklás megküldése nélkül, egyoldalúan és tömegesen bontja fel egyes ügyfeleivel kötött szerződéseit, majd az ügyfél tájékoztatása és beleegyezése nélkül adja át személyes és banki adatait az általuk megbízott harmadik személynek, mellyel súlyosan megsérti ügyfelei törvényben biztosított jogait. Kifogásolják azt is, hogy a társaság törvényes jogalap nélkül tartja birtokában a tulajdonosok nevére kiállított gépjárműtörzskönyveket. Ezekkel jogellenesen visszaélve tömegesen kérvényezik a járművek forgalomból való ideiglenes kivonását, amivel jelentős jogsérelmet szenvednek el a birtokon belül lévő tulajdonosok. Pedig a polgári törvénykönyv megkérdőjelezhetetlen határidőt szab a kérdésben. A jogszabály úgy fogalmaz: „a visszavásárlási jogot legfeljebb öt évre lehet kikötni, az ezzel ellentétes megállapodás semmis”, vagyis ezt követően a pénzintézetek az úgynevezett opciós vagy vételi jogra hivatkozva nem tagadhatják meg az okirat kiadását.

Ismert, lapunk számolt be arról, hogy a Lombard Lízing Zrt. több jogerős bírósági ítéletet nem tartott be, s a jelek szerint az igazságszolgáltatás egyetlenegy szerve és az MNB sem kényszeríti rá a céget arra, hogy törvényesen járjon el adósaival szemben. A bíróság egyebek mellett arról határozott, hogy a lízingcég nem adhatja ki ügyfelei adatait az érdekeltségi körébe tartozó társaságnak, illetve harmadik félnek, továbbá nem veheti önkényesen birtokba ügyfele gépkocsiját, még akkor sem, ha megszűnik a szerződés. Ennek ellenére a Lombard számos ügyfelére továbbra is behajtók vadásznak, s több esetben az is előfordult, hogy az adósok gépjárműveit el akarták venni a követeléskezelők munkatársai, akik egyébként mit sem tudnak a jogerős ítéletekről.

A Lombard tevékenységi engedélye ma sincs visszavonva, pedig a jegybank könnyen léphetne az ügyben. A törvény ugyanis úgy fogalmaz: amennyiben olyan körülmény merül fel, amely súlyosan sérti az ügyfelek érdekeit, a felügyelet visszavonhatja a cég engedélyét. Hogy mire vár az MNB, azt nem tudni.

forrás: http://mno.hu/magyar_nemzet_belfoldi_hirei/vizsgalatot-kovetelnek-1293029

A cikkben említett petíció még elérhető itt: LOMBARD-ügyfelek sérült jogaiért

A kamatban illett volna megállapodni

Kedves Olvasóink!

A CIB Lízing Zrt mindössze egy kétoldalas, kissé hiányos szerződéssel próbált hitelezési tevékenységet folytatni hosszú időn keresztül. Meg kell hagyni, sikerrel, ugyanis több ezer ilyen deviza alapú hitelszörny szerződés készülhetett az elmúlt évtizedben. Dr. Némethi Csanád ügyvéd úr segítségével azért egyre többször sikerül a szörnyeteget visszaszorítani a törvények rajzolta cellákba, hogy ne pusztíthassanak tovább.

A mostani esetben, a fent említett kis hiányosság történetesen a szerződésben kötelezően rögzítendő, a kölcsönbe adott pénz visszafizetésére kért kamat mértékének rögzítését jelentette. Nincs kamat, nincs szerződés. Ennyi.

“A bíróság megítélése szerint a kamat mértékét legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg kellett volna meghatározni. A perbeli esetben nem attól lesz tehát érvénytelen a szerződés, hogy egy külön okiratban került meghatározásra a kamat mértéke, hanem attól, hogy arra a szerződés aláírását követően került sor.” (részlet az ítéletből, 7. oldal)

A teljes ítélet letölthető: 36.G43.241.2014.18.elso.cib.auto.semmis.dr.Nemethi

Gratulálunk! :)

A tudásnak ára van

Kedves Olvasóink!

A jó hír előtt egy kapcsolódó észrevételt szeretnénk megosztani. A minap az egyik cikkünknél lévő hozzászólásban az a vád érte az ügyben sikerrel eljáró ügyvédet – törzskönyv kiadási perben – hogy csak “pénzt vett le” a megbízásért, mert a törzskönyvet simán kiadja a pénzintézet/bank levélben történő kérésre is. Két észrevételünk lenne:

1. Valóban vannak pénzintézetek/bankok, akik ezt megteszik, de ott is a megfelelő tartalmú közlés szükséges ehhez. Viszont teljesen biztos, hogy a Merkantil és Lombard semmiféle könyörgésre nem fog meghatódni és az Erste is tartja magát.
2. A hozzászóló úgy gondolja, hogy az ügyvédeknek minimum “illik” ingyen adni a szolgáltatásokat. Nos akkor, kérjük azon magánszemélyek/vállalkozások jelentkezését, akik teljesen ingyen adják a munkájukat/szolgáltatásaikat, mert egészen biztosan sokan igénybe vennék azt. Szívesen közzétesszük az ingyen dolgozók névsorát, elérhetőségeiket!

Hagyjuk meg az egyénnek a felelős döntés lehetőségét arról, hogy megbíz egy ügyvédet a saját ügyében vagy nem. Vélhetőleg mindenki el tudja dönteni, hogy nekivág-e egyedül a harcának, vagy inkább megfizeti a segítséget. Vagy holnaptól majd magunknak operáljuk a vakbelet is?

A fentiek ismeretében ezért duplán jó hírnek számít, ha a fenti bankok valamelyike ellen sikerül megnyerni a törzskönyv kiadása iránti pert. Szerencsére jókedvünkről most is gondoskodott dr. Gerencsér Éva ügyvédnő, mert a Merkantil ellen is megnyert egy pert múlt héten, amikor is a bíróság kötelezte a bankot a törzskönyv kiadására!

Gratulálunk! :)

Szolgálati közlemény

Kedves Olvasóink!

Az elszámolással kapcsolatos tájékoztatók kézhezvétele után az ügyvédet keresők száma jelentősen megemelkedett, ezért az e-mailek megválaszolása és a telefonos visszahívások a szokásosnál több időt vehetnek igénybe.
Több, mint egymillióan kapják kézhez a napokban az elszámolást és akik eddig úgy gondolták, hogy meg fog oldódni a helyzetük, most azok is kétségbeesnek a számok láttán és azonnali segítségért kiáltanak.
Kérjük vegyék figyelembe, hogy az ügyvédek vállalási kapacitása is véges, de igyekeznek mindenkinek minél gyorsabban válaszolni a megkeresésére.

Megértésüket köszönjük!