A kamatban illett volna megállapodni


Kedves Olvasóink!

A CIB Lízing Zrt mindössze egy kétoldalas, kissé hiányos szerződéssel próbált hitelezési tevékenységet folytatni hosszú időn keresztül. Meg kell hagyni, sikerrel, ugyanis több ezer ilyen deviza alapú hitelszörny szerződés készülhetett az elmúlt évtizedben. Dr. Némethi Csanád ügyvéd úr segítségével azért egyre többször sikerül a szörnyeteget visszaszorítani a törvények rajzolta cellákba, hogy ne pusztíthassanak tovább.

A mostani esetben, a fent említett kis hiányosság történetesen a szerződésben kötelezően rögzítendő, a kölcsönbe adott pénz visszafizetésére kért kamat mértékének rögzítését jelentette. Nincs kamat, nincs szerződés. Ennyi.

“A bíróság megítélése szerint a kamat mértékét legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg kellett volna meghatározni. A perbeli esetben nem attól lesz tehát érvénytelen a szerződés, hogy egy külön okiratban került meghatározásra a kamat mértéke, hanem attól, hogy arra a szerződés aláírását követően került sor.” (részlet az ítéletből, 7. oldal)

A teljes ítélet letölthető: 36.G43.241.2014.18.elso.cib.auto.semmis.dr.Nemethi

Gratulálunk! :)

A tudásnak ára van

Kedves Olvasóink!

A jó hír előtt egy kapcsolódó észrevételt szeretnénk megosztani. A minap az egyik cikkünknél lévő hozzászólásban az a vád érte az ügyben sikerrel eljáró ügyvédet – törzskönyv kiadási perben – hogy csak “pénzt vett le” a megbízásért, mert a törzskönyvet simán kiadja a pénzintézet/bank levélben történő kérésre is. Két észrevételünk lenne:

1. Valóban vannak pénzintézetek/bankok, akik ezt megteszik, de ott is a megfelelő tartalmú közlés szükséges ehhez. Viszont teljesen biztos, hogy a Merkantil és Lombard semmiféle könyörgésre nem fog meghatódni és az Erste is tartja magát.
2. A hozzászóló úgy gondolja, hogy az ügyvédeknek minimum “illik” ingyen adni a szolgáltatásokat. Nos akkor, kérjük azon magánszemélyek/vállalkozások jelentkezését, akik teljesen ingyen adják a munkájukat/szolgáltatásaikat, mert egészen biztosan sokan igénybe vennék azt. Szívesen közzétesszük az ingyen dolgozók névsorát, elérhetőségeiket!

Hagyjuk meg az egyénnek a felelős döntés lehetőségét arról, hogy megbíz egy ügyvédet a saját ügyében vagy nem. Vélhetőleg mindenki el tudja dönteni, hogy nekivág-e egyedül a harcának, vagy inkább megfizeti a segítséget. Vagy holnaptól majd magunknak operáljuk a vakbelet is?

A fentiek ismeretében ezért duplán jó hírnek számít, ha a fenti bankok valamelyike ellen sikerül megnyerni a törzskönyv kiadása iránti pert. Szerencsére jókedvünkről most is gondoskodott dr. Gerencsér Éva ügyvédnő, mert a Merkantil ellen is megnyert egy pert múlt héten, amikor is a bíróság kötelezte a bankot a törzskönyv kiadására!

Gratulálunk! :)

Szolgálati közlemény

Kedves Olvasóink!

Az elszámolással kapcsolatos tájékoztatók kézhezvétele után az ügyvédet keresők száma jelentősen megemelkedett, ezért az e-mailek megválaszolása és a telefonos visszahívások a szokásosnál több időt vehetnek igénybe.
Több, mint egymillióan kapják kézhez a napokban az elszámolást és akik eddig úgy gondolták, hogy meg fog oldódni a helyzetük, most azok is kétségbeesnek a számok láttán és azonnali segítségért kiáltanak.
Kérjük vegyék figyelembe, hogy az ügyvédek vállalási kapacitása is véges, de igyekeznek mindenkinek minél gyorsabban válaszolni a megkeresésére.

Megértésüket köszönjük!

Piros lap az Erstének

Kedves Olvasóink!

dr. Gerencsér Éva ügyvédnő alapos és kitartó munkájának eredményeképpen a múlt héten a másodfokon eljáró tanács kiosztott egy piros lapot az Erste Banknak. A bíróság ugyanis helybenhagyta az elsőfokú részítéletet, melyben az elsőfok kimondta, hogy a második opciós szerződés érvénytelen, és kötelezte az Erstét, hogy adja ki a törzskönyvet, és ítéletével pótolta az opciós törlési nyilatkozatot is!

Nincs mit hozzáfűzni, esetleg csak annyi, hogy az Erste talán rájön magától is, hogy piros lap után kispad jön :)

Ügyvédnőnek gratulálunk! :)

Alacsonyról is lehet nagyot esni

Kedves Olvasóink!

dr. Némethi Gábor ügyvéd úr nem lazít, így újabb nyertes ítéletet köszönhetünk neki, mellyel egy végrehajtást sikerült megszüntetni.
A szerződésben a kölcsönt nyújtó Quality Financial Pénzügyi Szolgáltató Rt. a kölcsön folyósításának egyik feltételéül szabta, hogy az adós folyószámlát nyisson az MKB Banknál.
Sajnos a pénzügyi szolgáltató (balszerencséjére) kifelejtette a szerződésből, hogy ez mennyibe fog kerülni az ügyfélnek, márpedig a Hpt. 213.§ (1) bekezdés c) pontja világosan megmondja, amit már minden adós kívülről tud, hogy:
„213. § (1) Semmis az a fogyasztási kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza
a) a szerződés tárgyát,
b) az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatót, a hiteldíjmutató számítása során figyelembe nem vett egyéb – esetleges – költségek meghatározását és összegét, vagy ha az ilyen költségek pontosan nem határozhatók meg, az ezekre vonatkozó becslést,
c) a szerződéssel kapcsolatos összes költséget, ideértve a kamatokat, járulékokat, valamint ezek éves, százalékban kifejezett értékét,
d) azon feltételeknek, illetőleg körülményeknek a részletes meghatározását, amelyek esetében a hiteldíj megváltoztatható, vagy ha ez nem lehetséges, az erről szóló tájékoztatást,
e) a törlesztő részletek számát, összegét, a törlesztési időpontokat,
f) a szükséges biztosítékok meghatározását, valamint
g) a szerződéshez kapcsolódóan a fogyasztótól megkövetelt biztosítások megjelölését.”

Bizony, bizony ez az eset a pénzügyi szolgáltatónak talán csak egy banánhéjon való elcsúszás, de mi nagyon reméljük, hogy az ilyen ítéletek miatt majd valóban komolyan veszik a prudenciális szabályok betartását.

Az ítélet letölthető: vh.megsz.MKB.dr.Némethi

Gratulálunk! :)

A Lombard sajátosan értelmezi a törvényeket

Kedves Olvasóink!

Dajbukát Balázs, felperesi képviselő meggyőző érvei nem hagytak kétséget afelől, hogy a Lombard törvényt sért a törzskönyv és az opciós jogot törlő határozat kiadásának visszatartásával, így a Salgótarjáni Járásbíróság sem osztotta végül a Lombard azon önkényes gondolkodását, mely szerint az öt éves opciós jogot kikötő idő lejárta után is jogosan tartja magánál a törzskönyvet.

Az ítélet rövid, de  lényegre törő : “A bíróság álláspontja szerint a vételi jogot legfeljebb öt évre lehet kikötni. Ebben a vonatkozásban a Polgári Törvénykönyv kogens* rendelkezéseket tartalmaz, ettől eltérni közös megállapodással sem lehetséges.”
“Az alperesi védekezésből a bíróság kiemeli, hogy az úgynevezett zárt opció csak az általános öt éves időn belül köthető ki, azon túl a bíróság álláspontja szerint nem.” (részletek az ítéletből, 2. oldal)

Reméljük a másodfokon eljáró tanács is ilyen tisztán látja majd a jogsértést.

Az ítélet letölthető: 3.P.20.917.2014.8.tk.kiad.Lombard.Dajbukát

Gratulálunk! :)

*kogens: kényszerítő; a meghatározottól eltérést nem engedélyező

(szerk.megj: Érthetetlennek tartjuk azon bírósági határozatokat, melyek a kogens rendelkezéseket kikerülve a bank jogsértő magatartását támogatják.)

Fordult a kocka, most a Merkantilé az adós szerep

Kedves Olvasóink!

Egy autó vásárlásához kapcsolódó Merkantil Bank által kreált kölcsönszerződés jutott az alábbi sorsra:

“A bíróság a peres felek 2008. augusztus 18. napján kötött kölcsönszerződését az ítélethozatalig hatályossá nyilvánítja”

Vagyis a pert megnyerte az adós, csak a kialakult jogi környezetben a bírói ítélkezés kissé átalakult és némi cikk-cakk után lehetséges csak megállapítani egy szerződésről azt, hogy fabatkát sem ér jogállami keretek között.

A perben a bíróság tanúként meghallgatta magát az adóst is és a gépjárművet értékesítő kereskedőt is továbbá megállapította azt a tényt, hogy sem a szerződés, sem a hozzá kapcsolódó ÁSZF nem tartalmaz árfolyamkockázatról szóló ismertetést.
A bíróság rögzítette, hogy tisztességtelen a CHF alapúság, ezért az ahhoz kötött árfolyamok sem alkalmazhatóak az elszámolás során. Így a felperes által becsatolt forintbefizetések mentén számított elszámolást tekinti  jogkövetkezménynek az ítélet, melynek mentén közel fél millió forintot kaphat vissza majd az ügyfél.

Az adóst dr. Némethi Gábor ügyvéd úr képviselte. Gratulálunk! :)

Az ítélet letölthető: 35.G.43.02.2014.11.Merkantil.érv.hat.nyilv.dr.Némethi

Erste autó hitelszerződés érvénytelen

Kedves Olvasóink!

A folyamatban lévő perek majd mindegyikét felfüggesztették, de az eljáró ügyvédek mindent megtesznek, hogy ez az állapot megváltozzon. Ennek eredményeképpen dr.Némethi Gábor ügyvéd úrnak sikerült is egy bravúros ítéletet  nyernie (egyelőre) első fokon az Erste Bank ellen, mely egy autóvásárlási kölcsönszerződés megtámadására alapult.

“A bíróság megítélése szerint az I. r. alperes köteles a felperest tájékoztatni az árfolyamkockázat tartalmáról figyelemmel arra a felperesi állításra, hogy az árfolyamkockázat nem került meghatározásra a szerződésben. A perbeli esetben a szerződés 7. pontjában van utalás arra, hogy a felperes a törlesztőrészletek ÁSZF-ben meghatározott módon történő változását az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatásként aláírásával tudomásul vette, de ez a tájékoztatás még nem teszi egyértelművé a felperes kockázatvállalásának tartalmát. A tájékoztatás akkor érthető és világos egy átlagosan körültekintő és figyelmes fogyasztó számára, ha legalább az kifejezetten rögzítésre kerül, hogy az árfolyamváltozás fogyasztóra kedvezőtlen változása esetén a felperes fizetési kötelezettségei növekednek. Az érthetőség és világosság elvének érvényesülése érdekében arra is utalni kell, hogy a felperes az, aki az árfolyamváltozásból eredő kockázatot viseli.” (Ítélet 6. oldal)

“Az alperes egy ilyen tartalmú tájékoztatással egyértelművé tette volna a felperes számára, hogy a törlesztőrészletek változása szempontjából kockázatos terméket vesz igénybe a kölcsönszerződés aláírásával.”

A teljes ítélet letölthető: 36.G43.186.2014.15.elso.erste.auto.dr.Nemethi

Gratulálunk! :)

Kockázat ismertetése nélkül vállaltatott kockázatot a Merkantil

Kedves Olvasóink!

A sajtóból értesültünk az alábbiakról:

“Január 15-én a Fővárosi Törvényszéken dr. Némethi Gábor ügyvéd első fokon pert nyert a Merkantil Bankkal szemben. Ügyfele nevében a per folyamán először hiányosnak mondta a kockázatfeltáró nyilatkozatot, majd kiderült, hogy ilyen nem is volt.”*

További részletek a cikkben:
http://tablet.mno.hu/penzesjog/az-autohiteles-nyer-ha-nem-volt-kockazatfeltaro-nyilatkozat-1270141

Gratulálunk az ügyvéd úrnak! )

*forrás: http://tablet.mno.hu/penzesjog/az-autohiteles-nyer-ha-nem-volt-kockazatfeltaro-nyilatkozat-1270141

A Citibank “sajtcetlin” hitelezett

Kedves Olvasóink!

A Citibank “hitelkártya-szerződését” illetően a Fővárosi Törvényszék másodfokon eljáró tanácsa érzékelte, hogy érvényesen nem jött létre, ezért az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és a Citibank keresetét elutasította.

A Törvényszék megállapította, hogy a felperes által becsatolt 2003-as “igénylőlapon” (a továbbiakban: sajtcetli) olyan minimális tartalmi elemek hiányoznak, mint a Ptk. és a Hpt. által is nevesített hitelkeret összege. Mivel a felek lényeges tartalmi elemben nem állapodtak meg, a sajtcetli érvényesen nem jött létre, ergo nem keletkeztet kötelmet.

Az elszámolás tekintetében pedig új eljárásra utasította a feleket, így a végén nemhogy nem kap semmit a Citibank, hanem még az ügyfélnek jár vissza bizonyos összeg.

Figyelem! Az ügyet az elsőfokú eljárásban az adós saját maga képviselte, mely annak ellenére, hogy megalapozott, jó érvrendszerrel indokolta a keresetét, mégis elbukott.

Az ügyet Dr. Léhner Ügyvédi Iroda képviseletében dr. Mándli Ádám ügyvédjelölt vitte sikerre.

Gratulálunk! :)