Közlemény elvi jelentőségű döntésről

Kedves Olvasóink!

Még 2015. december 2-án jelent meg a Kúria oldalán az alábbi bejegyzés, melyet szó szerint vettünk át és teszünk közzé. Reméljük a döntés hatással lesz a jelenleg kaotikus ítélkezési gyakorlatra is.

Tájékoztató a Pfv.I.21.156/2015. számú ügyben deviza alapú kölcsöntartozásra induló „közvetlen” végrehajtás megszüntetésével kapcsolatos elvi jelentőségű döntésről

A felperes és a perben nem álló adóstársa közjegyzői okiratba foglaltan „devizában nyilvántartott, jelzálogjog-típusú hitel kölcsönszerződést” kötöttek a perben nem álló bankkal (az alperes jogelődjével), amelyben a kölcsön összegét forintban határozták meg azzal a kikötéssel, hogy a bank a tartozást devizában „tarja nyilván”. A kölcsönszerződésnek megfelelően a bank az egyes törlesztőrészletek összegét havonta, az esedékesség napját megelőző napon érvényes, általa alkalmazott deviza eladási árfolyam alapján számítja forintra.
A felülvizsgálati eljárásban a Kúria rámutatott: deviza alapú kölcsön esetén a szerződő felek devizában határozzák meg a tartozás összegét, a kölcsönadott összeg deviza, a folyósított összeg forint. A perbeli esetben azonban mindez nem valósult meg, mert a szerződő felek nem devizában határozták meg a kölcsön tárgyát képező összeget és a szerződés alapján a kölcsön devizában meghatározott összegét nem is lehetett kiszámítani. Ebből adódott az is, hogy a kölcsönszerződés a törlesztőrészletek összegét sem tartalmazta és azok a szerződésből nem is voltak kiszámíthatóak. Mindezek miatt indokolt volt a deviza alapú kölcsöntartozásra indult végrehajtás megszüntetése volt indokolt, hiszen a kölcsönszerződés a végrehajtási záradéktól eltérően nem devizában meghatározott kölcsönösszeget tartalmazott.

Budapest, 2015. december 2.

(forrás:http://www.lb.hu/hu/sajto/tajekoztato-pfvi211562015-szamu-ugyben-deviza-alapu-kolcsontartozasra-indulo-kozvetlen)

Villámhírek Raiffeisen, Citi, Santander

Kedves Olvasóink!

Összefoglaló hírek, melyeket a mai napon kaptunk:

Gépjármű hitelesek figyelmébe!

A Budakörnyéki Járásbíróság elutasította  a Raiffeisen felperesként benyújtott keresetét és érvénytelennek ítélte az erre a szerződésre alapozott követelését, a kölcsönösszeg devizában nem megállapíthatósága, Folytatás

OTP Faktoring és a számok világa

Kedves Olvasóink!

Felmondott és az OTP Faktoringra engedményezett hitelkártya szerződésből eredő jogvitára tett pontot a Kecskeméti Járásbíróság alig két hónapja. Az ítélet egyetlen mondatát kiemelve gyakorlatilag kiderül, hogy mi volt a baj a követeléssel:

“A felperesi elszámolás ténybelileg és szakmailag ellenőrizhetetlen.”

Talán nem túlzás azt állítani, hogy amikor tételes számítással kell bemutatniuk követelésüket a bankoknak, akkor egyáltalán nem bízhatunk abban, hogy az meg is felel a valóságnak, ezért örömmel látjuk, hogy van bíróság, amelyik nem fogadja el feltétel nélkül a bank által benyújtott követelésről szóló számítást.

Letölthető az ítélet itt: OTP Faktoring Zrt. hitelkártya-tartozás elutasítási ítélet-hitelsikerek1

Köszönjük és gratulálunk a megküldött ítélethez dr. Kapusi Adriennek! :)

 

Villámhírek

Kedves Olvasóink!

Véget értek az Ünnepek, a tárgyalótermekben beindult a nagyüzem.

Röviden közlünk pár örömteli hírt:

A Siófoki Járásbíróság 5.P.20.662/2015 számú perében megszüntette a végrehajtási eljárást, mert a szerződés érvényesen nem jött létre. A győzelem dr. Némethi Gábor ügyvéd úrnak köszönhető!

Folytatás

Alkotmánybírósági határozat

Kedves Olvasóink!

Az Alkotmánybíróság ma közzétette azt a határozatát, melyben több, mint 700 devizahiteles panaszát egyesítve döntött a kérelmekről.

A devizahitelesek a forintosítási törvények elleni panaszaikat fogalmazták meg beadványaikban, de az Alkotmánybíróság a mai döntésében 21 oldalon keresztül kifejtette, hogy azokban semmi kivetnivaló nem található, a szerződésekbe való beavatkozás alkotmányos módon történt.

Az Alkotmánybíróság közleménye itt olvasható

Az Alkotmánybíróság IV.1287.2015 AB határozat letölthető itt

Tárgyalótermi híradó

Kedves Olvasóink!

Kapusi Adrienn tájékoztatója változtatások nélkül közölve:

Körülbelül másfél hete vettem kézhez budapesti ügyfelem nyertes ítéletét egy egykori MKB-bankos hitelkártyatartozás miatt. A fizetési meghagyás ellen F. G. ügyfelem ellentmondott, így a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a Lombard Zala Követeléskezelő Zrt kérelmét bizonyítéki alátámasztás hiánya miatt a Bíróság elutasította. Az ügyfél 160.000,- Ft és járulékainak, valamint a perköltségnek a megfizetésétől “menekült” meg.

Tegnap a kecskeméti Járásbíróságon M. S. ügyfelem ellen az OTP Faktoring Zrt. által szintén hitelkártyatarozás miatt indított fizetési meghagyásos eljárásban rekesztette be az eljáró bíró a tárgyalást, befogadva összegzésemet. Az ügyfél a fizetési meghagyásnak sikeresen ellentmondott (és a 3. folytatólagos!!!) tárgyaláson már – hozzájárulásom hiányában – nem fogadta be az amúgy kétséges bizonyítékokat. Az ítélethirdetést bizonyítottság és szerződés hiányában 2015. december 1-re halasztotta. Az ügyfél így 375.000,- ft és járulékai, valamint a perköltség megfizetésétől “menekülhet meg”.

Most érkeztem haza Budapestről, ahol ügyfelem K. S-né gépjárművének törzskönyve kiadását rendelte el EGYETLEN tárgyaláson a Pesti Központi Kerületi Bíróságon eljáró bírónő és kötelezte a Santandert Zrt-t a törzskönyv 15 napon belül történő kiadására, s a 38.500,- ft perköltség ügyfél részére 15 napon belül történő megfizetésére….

Folyt köv ….. holnap új ügyféllel és fmh-val a PKKB-n….

Gratulálunk! :)

Santander törzskönyv is hazamehet végre

Kedves Olvasóink!

Már heti rendszerességgel tájékoztatást adhatunk arról, hogy a törzskönyv kiadása iránti perekben a T. Bíróságok az adósok álláspontját foglalják ítéletbe.

A közelmúltban a Santander  Finance  Zrt. alperessel szemben nyert az adós a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.

Gratulálunk az adós képviseletét ellátó Dr. Gerencsér Éva ügyvédnő szakértő munkájához!

 

 

Erste gépjármű hitelesek figyelmébe

Kedves Olvasóink!

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 11-es tanácsa kötelezte az ERSTE Bank Hungary Zrt-t, hogy a törzskönyvet adja ki a felperes adósnak.

Sajnos sok esetben az Erste Bank és az engedményezettek görcsösen ragaszkodnak a törzskönyvekhez, és az opciós jog törlésétől is  elzárkóznak. Látható, hogy per esetében ezen ügyekben gyakorlatilag borítékolható a pénzintézet bukása. Szakértő ügyvéddel sikeresek lehetnek az adósok.

A siker Frank Brigitta és csapata érdeme.

Gratulálunk! :)

A jogkövetkezmények mélyzuhanása

Kedves Olvasóink!

A Pitee egyesület az árfolyamrés mint a rendszeren rést nyitó felfedezése óta sokat dolgozott a jogállami megoldásokon a devizahiteles érdekében. A ma reggel megjelent cikkében ismét egy olyan hibára mutat rá, mely azt bizonyítja, hogy a bíróságok “ész nélkül” hajtják végre a jogalkotók tollából fakadókat, ezzel aláásva a bíróságok tekintélyét és megkérdőjelezve azok függetlenségét is. Vajon ebben a tragikomédiában még mennyi pofonra van szükség ahhoz, hogy a bíróságaink független ítélkezést folytassanak végre?
A cikket itt olvashatják: Káosz a bíróságokon – Nyílt levél dr. Parlagi Mátyás részére

Ocsú és búza

Kedves Olvasóink!

A tegnapi napon közzé tettünk egy tájékoztatót és ma kénytelenek vagyunk egy kiegészítéssel ellátni, mert számos váddal illettek bennünket. Az első közlendő, hogy a tájékoztatót egy konkrét ügyvédi iroda kérésére tettük ki. Az iroda jogászai nap, mint nap szembesülnek azzal, hogy az ügyfeleik az elállás jogi kategóriát kívánják ügyeinkben alkalmaztatni. Ennek oka, sajnos nem az, hogy az ügyfelek időközben elvégezték a jogi egyetemet és megvilágosodtak a saját ügyüket illetően, hanem arról van szó, hogy egyes MLM rendszerű “felhajtóemberek” közreműködésével tevékenykedő jogászok vagy nem jogászok egy olyan jogi eszközt népszerűsítenek a deviza károsultak körében, melyről a jelen tájékoztatót kiadó ügyvédeknek meggyőződésük szerint nem lehet jogosultsága annak pontos jogi értelmezése szerint.

A hitelsikerek oldal semmi mást nem tett, mint egy jogászok által megfogalmazott álláspontot közvetített. Ez már elegendő is volt ahhoz, hogy a közlemény megjelenése után sokan hangoztattak olyanokat a hitelsikerek oldalról, hogy „bankbérenc”, „gyanús, hogy bankok pénzelik”, stb. Ezek a vádak csak megerősítettek abban, hogy jó úton vagyunk és azokról, akik ezeket a jelzőket ránk aggatták, azt gondoljuk inkább, hogy vélhetőleg azoknak az MLM rendszereknek a hívei, amelyek oly fennhangon hirdetik a devizások messiását, többek között az elállás jogi érv mentén. (Természetesen vannak esetek, amikor ez az érv tökéletes lehet, de ez mindig az adott ügyet ismerve derül ki, nem lehet általánosítani!)

Folytatás