K&H Pannonlízing/Legal Rest kereset elutasítás, jogerős, dr. Lajos Sándor ügyvéd

Az Érdi Járásbíróság ítéletével elutasította a Legal Rest Zrt. keresetét. Az ítélet jogerős.

A felperesi jogelőd K&H Pannonlízing Zrt. és alperes adós között deviza (CHF) alapú gépjármű vásárlási célú kölcsönszerződés jött létre 2007-ben, mely szerződést a hitelező 2015-ben felmondott. A K&H Bank Zrt. 2018-ban engedményezéssel átruházta a szerződésből eredő követelést a felperes Legal Rest Zrt-re. Ezt követően 2022-ben felperes fizetési meghagyásos eljárást indított, mely alperesi ellentmondás folytán perré alakult.

Felperes keresetében 1.324.222,- Ft és járulékai megfizetésére kérte kötelezni alperest. Alperes a kereset elutasítását kérte.

A bíróság a keresetet alaptalannak ítélte. A számos alperesi kifogásból helytállónak találta, hogy az árfolyamkockázatról való tájékoztatás nem felelt meg a jogszabályoknak, ezért a szerződés ezen ok miatt semmis. További semmisségi okként fogadta el az elévülésre vonatkozó alperesi érvelést. Ezen kívül egyetértett a bíróság a szerződésből a törlesztési ütemezés hiánya miatti érvénytelenséget eredményező alperesi kifogással is. A szerződés egyértelmű érvénytelenségére és a követelés elévülésére való tekintettel az összegszerűség, valamint a felmondás jogellenessége körében tett alperesi vitatásokat a bíróság nem vizsgálta. A bíróság tehát a felperes kereseti kérelmét alaptalannak találta, ezért azt elutasította. Az ítélet jogerős.

Alperest dr. Lajos Sándor ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: +36 70 398 5715

Az ítélet letölthető ITT – K&H Pannonlízing/Legal Rest kereset elutasítás, dr. Lajos Sándor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.