Európai Bíróságok

Az előzetes döntéshozatali eljárásokban (EDE) a bírák olyan kérdéseket fogalmazhatnak meg az Európai Unió Bírósága (EUB) felé, mely az ítélkezésben való döntésüket segíti elő úgy, hogy az a jogállami és európai közösségi normáknak is megfeleljen. Az előzetes döntéshozatali kérdésekre adott válaszok sok-sok folyamatban lévő devizás ügyének a sorsát is befolyásolhatják majd, ezért fontos azokat figyelemmel kísérni.

Azok az ügyek, melyeket az Európai Bíróság befogadott, C-vel kezdődő ügyszámot kapnak.

Az általunk ismert eljárások (vastag szedésekre kattintson) időrendi sorrendben:

>>>>>>>>DÖNTÉS<<<<<<<<

 

C-483/16 – Sziber ügy
Benyújtás: 2016.08.29.
Bank: Erste Bank
Tárgy: Lehetséges-e a DH törvények alá tartozó adósokkal szemben a bírósági eljárásban többletkövetelményeket támasztani.
Részletesen: CURIA C-483/16
Korábbi cikkünk az eljárásról pedig itt olvasható: Előzetes döntéshozatali eljárás  

2018.01.17. Főtanácsnoki indítvány: NILS WAHL FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA
2018.05.31. Ítélet: A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (második tanács) 2018. május 31.
Pdf: C-483_16 Sziber CURIA – Documents

Bíróság – Második tanács
M. Ilešič Szlovenia
A. Rosas Finnország
C. Toader Románia
A. Prechal Hollandia
E. Jarašiūnas Litvánia
Főtanácsnok: Wahl Svédország


>>>>>>>>FOLYAMATBAN<<<<<<<<<<

C-38/17 – GT ügy
Benyújtás: 2016.12.14.
Bank: Raiffeisen
Tárgy: Az 1/2016 jogegységi határozatban foglaltakat vitatja. Megfelel-e a fogyasztóvédelmi értékeknek és elveknek az, hogy nem kötelező a szerződéskötést megelőzően a a szerződés érvényességi feltételeinek megismertetése a fogyasztóval illetve megengedi, hogy a már visszavonhatatlan vállalási kötelezettségek után közöljön érdemi információkat anélkül, hogy ez semmisséget eredményezne.
Részletesen: CURIA C-38/17


>>>>>>>>FOLYAMATBAN<<<<<<<<<<

C-118/17 – Dunai ügy
Benyújtás: 2017.01.09.
Bank: Erste Bank
Tárgy: DH törvények, PJE-k és Kúriai eljárások kapcsán felmerülő kérdések.
Részletesen: CURIA C-118/17


>>>>>>>>DÖNTÉS<<<<<<<<

 

C-51/17 – Ilyés és Kiss ügy  – Ítélet 2018.09.20. 9:30
Benyújtás: 2017.01.17.
Bank: OTP Bank
Tárgy: Egyedileg meg nem tárgyal feltételnek számít-e és ekként a 93/13/EK rendelet hatálya alá tartozik az, hogy a DH törvények (forintosítás) előírásai az árfolyamkockázatot a fogyasztóra visszamenőleges hatállyal terhelt történő szerződéses kikötésnek tekintik. A DH törvények rendezték avagy vizsgálható-e az árfolyamkockázat tisztességtelensége?
Részletesen: CURIA C-51/17
Egyéb: közlemény a Fővárosi Ítélőtábla oldalán: http://fovarosiitelotabla.birosag.hu/)

Bíróság – Második tanács
M. Ilešič Szlovenia
A. Rosas Finnország
C. Toader Románia
A. Prechal Hollandia
E. Jarašiūnas Litvánia
Főtanácsnok: Evgeni Tanchev


>>>>>>>>DÖNTÉS<<<<<<<<<<
C-126/17 – Czakó ügy
Benyújtás: 2017.03.10.
Bank: Erste Bank
Tárgy: Megfelel-e a 93/13/EK rendeletben foglalt kritériumoknak a kölcsönszerződésekben használt X CHF,  legfeljebb Y HUF meghatározás?
Részletesen: CURIA C-126/17

A bíróság végzése: ERSTE Bank Hungary Zrt kontra Czakó Orsolya.


>>>>>>>VISSZAUTASÍTVA<<<<<<<<<<
C-232/17
VE ügy
Bővebben itt: A Budai Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) által 2017. május 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VE kontra WD (C-232/17. sz. ügy)

A Budai Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) 2017. április 10i határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan. (Luxembourg, 2017. november 21.)


>>>>>VISSZAUTASÍTVA<<<<<<<<<<
C-259/17
Rózsavölgyi ügy

A Budai Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) 2017. március 31i határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.  (Luxembourg, 2017. november 21.)


>>>>>>>>FOLYAMATBAN<<<<<<<<<<

C-511/17 – Lintner ügy
Benyújtás: 2017.08.21.
Bank: UniCredit Bank
Tárgy:
Részletesen: CURIA C-511/17.
Egyéb: Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 36.G.42.055/2016/14.


>>>>>>>>FOLYAMATBAN<<<<<<<<<<

C-621/17 – Kiss ügy
Benyújtás: 2017.11.03.
Bank: CIB Bank
Tárgy: Költségek mögötti szolgáltatások
Részletesen: CURIA C-621/17
Egyéb: Kúria végzése letölthető itt: Kúria Pfv.VII.22.444/2016/11.


>>>>>>>>FOLYAMATBAN<<<<<<<<<<

C-34/18 – Lovasné Tóth ügy
Benyújtás: 2018.01.18.
Bank: Erste Bank
Tárgy: Ténytanúsítvány tisztességtelenségének vizsgálata
Részletesen: CURIA C-34/18
Egyéb: Fővárosi Ítélőtábla 13.Gf.40.337/2017/9. végzése letölthető itt: EDE X.


>>>>>>>>DÖNTÉS<<<<<<<<

C-227/18 – VE ügy
Benyújtás: 2018.
Bank: (Valószínűleg Budapest Bank)
Tárgy: Árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás (jövedelem feletti mérték, korlátlanság, stb.)
Részletesen: CURIA C-227/18

 

2018.11.08. A bíróság végzése: CURIA C-227/18 ítélet


 

Korábbi cikkünk az Európai Bíróságokon lévő ügyekről : EUrópai Bíróságok előtt lévő ügyek

IM európai bíróságokon lévő devizás ügyek tájékoztatás (20170617)

C-627/15 – Gavrilescu ügy
Értelmezhető-e a 93/13/EK rendelet szerinti egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltételnek az, hogy az adós a havonta fizetendő törlesztőrészleteket terhelő árfolyamkockázatot kizárólagosan köteles viselni? Bővebben itt: CURIA C-627/15

C-186/16 – Andriciuc és társai
Úgy kell-e értelmezni a 93/13 irányelv1 3. cikkének (1) bekezdését, hogy a felek szerződésből eredő jogai és kötelezettségei közötti jelentős egyenlőtlenség fennállását szigorúan a szerződés megkötésének időpontjára figyelemmel kell értékelni, vagy az azt az esetet is magában foglalja, amikor az időszakosan vagy folyamatosan teljesítendő szerződés teljesítése során az átváltási árfolyam jelentős ingadozásai miatt a szolgáltatás teljesítése a fogyasztó számára túlzott terhet jelent a szerződés megkötésének időpontjához képest? Bővebben itt: CURIA C-186/16
Ebben az ügyben a végkövetkeztetések itt olvashatóak: C-186/16 NILS WAHL FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA

Előzetes döntéshozatali eljárásra tett nyilvános javaslatok, melyeket a bírák szabadon felhasználhatnak az előttük aktuálisan folyó ügyben, döntésük szerint.

EDE nyilvános javaslat 1.: PITEE-Jogegysegi Döntesek ellen (angol is) 2016.11.28. (Az EDE III. egyezik)
EDE nyilvános javaslat 2.: dr. Bárdos Gergely ügyvéd (angol is) 2017.01.27.
EDE nyilvános javaslat 3.: dr. Bárdos Gergely ügyvéd
2017.03.02. (Az EDE VI. egyezik)

Amennyiben tudomásuk van egyéb előzetes döntéshozatali eljárásról, kérjük írják meg nekünk a hitelsikerek@gmail.com címre.

 

Az oldalra feltöltött tartalmak, tanácsok, tőlünk származó hozzászólások csak útmutatásnak tekinthetők, de semmiképpen sem jogi tanácsnak! Konkrét ügyben keressen fel egy jogi képviselőt, akivel a szerződés tanulmányozását követően kialakíthatja a személyre és szerződésre szabott stratégiát. Az oldal üzemeltetője a közzétett tartalmak szakszerűtlen felhasználásából eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállal.