Európai Bíróságok

Az előzetes döntéshozatali eljárásokban (EDE) a bírák olyan kérdéseket fogalmazhatnak meg az Európai Unió Bírósága (EUB) felé, mely az ítélkezésben való döntésüket segíti elő úgy, hogy az a jogállami és európai közösségi normáknak is megfeleljen. Az előzetes döntéshozatali kérdésekre adott válaszok sok-sok folyamatban lévő devizás ügyének a sorsát is befolyásolhatják majd, ezért fontos azokat figyelemmel kísérni.

Az általunk ismert eljárások időrendi sorrendben összesítő táblázatban, mely után pedig az adott ügyek részletes információi is megtalálhatóak:

ÜgyszámBenyújtás dátumaDöntés dátumaEltelt idő
C-397/11 Jőrös/Aegon2011.10.21.2013.05.30.587 nap
C-26/13 Kásler/OTP2013.05.17.2014.04.30.348 nap
C-432/13 Sebestyén2013.10.25.2014.04.03.160 nap
C-32/14 Erste/Sugár2014.03.21.2015.10.01.559 nap
C-312/14 Banif Plus Bank/Lantos 2014.08.22.2015.12.03.468 nap
C-483/16 Sziber/Erste2016.08.29.2018.05.31640 nap
C-38/17 GT/Raiffeisen2016.12.142019.06.05903 nap
C-118/17 Dunai/Erste2017.01.092019.03.14794 nap
C-51/17 Ilyés és Kiss/OTP2017.01.172018.09.20611 nap
C-126/17 Czakó/Erste2017.03.102018.02.22349 nap
C-232/17 VE/VW – elutasított2017.07.21.2017.11.21.123 nap
C-259/17 UniCredit/Rózsavölgyi – elutasított2017.07.21.2017.11.21.123 nap
C-511/17 Lintner/UniCr.2017.08.212020.03.21933 nap
C-621/17 Kiss/CIB2017.11.032019.10.03699 nap
C-34/18 Lovasné/Erste2018.01.182019.06.05503 nap
C-227/18 VE/Bp.Bank2018.06.152018.11.08146 nap
C-932/19 Kraváczné/OTP2019.12.202021.09.02.622 nap
C-472/20 PN/Lombard2020.09.30.2022.03.31.547 nap
C-670/20 EP és társai/Erste 2020.12.08.2021.12.06.363 nap
C-705/21 Lombard BNT/AxFina2021.11.23.2023.04.27.520 nap
C-565/23 Cofidis Magyarország2023.09.14.
C-628/23 AXA Bank2023.09.21.
C-630/23 AxFina Hungary2023.09.26.

C-397/11 Jőrös/Aegon
Aegon Magyarország Hitel Zrt.
93/13/EGK irányelv – A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek – Valamely feltétel tisztességtelen jellegének a nemzeti bíróság által hivatalból történő vizsgálata – A feltétel tisztességtelen jellegéből a nemzeti bíróság által levonandó következtetések
CURIA: Ítélet

C-26/13 Kásler/OTP
OTP Jelzálogbank Zrt.
93/13/EGK irányelv – Az eladók és szolgáltatók, valamint a fogyasztók között létrejött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek – A 4. cikk (2) bekezdése és a 6. cikk (1) bekezdése – A szerződési feltételek tisztességtelen jellegének értékelése – A szerződés elsődleges tárgyára, valamint az ár vagy a díjazás megfelelésére vonatkozó feltételek kizárása, feltéve hogy ezek világosak és érthetőek – Külföldi pénznemben meghatározott fogyasztói hitelszerződések – Az átváltási árfolyamra vonatkozó feltételek – A kölcsön folyósítására alkalmazandó vételi árfolyam és a törlesztésére alkalmazandó eladási árfolyam közötti különbözet – A nemzeti bíróság jogköre »tisztességtelennek« minősített feltétel fennállása esetén – A tisztességtelen feltételnek a nemzeti jog valamely diszpozitív rendelkezésével való helyettesítése – Megengedhetőség
CURIA: Ítélet

C-432/13 Sebestyén
OTP Bank Nyrt.
Fogyasztóvédelem – 93/13/EGK irányelv – Bankkal kötött jelzálogkölcsön‑szerződés – Választottbíróság kizárólagos illetékességét kikötő feltétel – A bank által a szerződés megkötésekor a választottbírósági eljárásról adott tájékoztatás – Tisztességtelen feltételek – Értékelési szempontok
CURIA: Ítélet

C-32/14 Erste/Sugár
Erste Bank Hungary Zrt.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – 93/13/EGK irányelv – Az eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó között létrejött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek – Jelzálogkölcsön‑szerződés – A 7. cikk (1) bekezdése – A tisztességtelen feltételek alkalmazásának megszüntetése – Megfelelő és hatékony eszközök – Kötelezettségvállaló nyilatkozat – Közjegyzői okirat – A végrehajtási záradék közjegyző általi kiállítása – Végrehajtható okirat – A közjegyző kötelezettségei – A tisztességtelen feltételek hivatalból történő vizsgálatai – Bírósági felülvizsgálat – Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve
CURIA: Ítélet

C-312/14 Banif Plus Bank/Lantos 
Banif Plus Bank Zrt.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – 2004/39/EK irányelv – 4. cikk, (1) bekezdés és 19. cikk, (4), (5) és (9) bekezdés – A pénzügyi eszközök piacai – A »befektetési szolgáltatások és tevékenységek« fogalma – Rendelkezések a befektetővédelem biztosítására – Üzletvitelre vonatkozó magatartási szabályok befektetési szolgáltatás ügyfelek számára történő nyújtásakor – A nyújtandó szolgáltatás alkalmasságának és megfelelőségének értékelésére vonatkozó kötelezettség – E kötelezettség megsértésének szerződéses jogkövetkezményei – Fogyasztói kölcsönszerződés – Devizaalapú kölcsön – A kölcsönnek a nemzeti pénznemben történő folyósítása és törlesztése – Az átváltási árfolyamra vonatkozó feltételek
CURIA: Ítélet

C-483/16 – Sziber ügy
Erste Bank
Lehetséges-e a DH törvények alá tartozó adósokkal szemben a bírósági eljárásban többletkövetelményeket támasztani.
CURIA: Főtanácsnoki indítvány
CURIA: C-483/16 ítélet

C-38/17 – GT ügy
Raiffeisen Bank
Az 1/2016 jogegységi határozatban foglaltakat vitatja. Megfelel-e a fogyasztóvédelmi értékeknek és elveknek az, hogy nem kötelező a szerződéskötést megelőzően a a szerződés érvényességi feltételeinek megismertetése a fogyasztóval illetve megengedi, hogy a már visszavonhatatlan vállalási kötelezettségek után közöljön érdemi információkat anélkül, hogy ez semmisséget eredményezne.
CURIA: C-38/17 ítélet

C-118/17 – Dunai ügy
Erste bank
DH törvények, PJE-k és Kúriai eljárások kapcsán felmerülő kérdések.
CURIA: Főtanácsnoki indítvány
CURIA: Ítélet
dr. Madari Tibor értékelése

C-51/17 – Ilyés és Kiss ügy
OTP Bank
Egyedileg meg nem tárgyal feltételnek számít-e és ekként a 93/13/EK rendelet hatálya alá tartozik az, hogy a DH törvények (forintosítás) előírásai az árfolyamkockázatot a fogyasztóra visszamenőleges hatállyal terhelt történő szerződéses kikötésnek tekintik. A DH törvények rendezték avagy vizsgálható-e az árfolyamkockázat tisztességtelensége?
CURIA: Főtanácsnoki indítvány
CURIA: Ítélet
Egyéb:
Áttörés várható?
Tájékoztató a C-51/17 sz. ügyről

Döntésre várva
Döntés született a C-51/17 előzetes döntéshozatali eljárásban
Amicus Curiae

C-126/17 – Czakó ügy
Erste Bank
Megfelel-e a 93/13/EK rendeletben foglalt kritériumoknak a kölcsönszerződésekben használt X CHF,  legfeljebb Y HUF meghatározás?
CURIA: Ítélet

C-232/17 VE/VW
A kérelem elutasításra került.
CURIA: Ítélet

C-259/17 UniCredit/Rózsavölgyi
A kérelem elutasításra került.
CURIA: Ítélet

C-511/17 – Lintner ügy
UniCredit Bank
Szerződéses feltétel tisztességtelenségének vizsgálata
CURIA: Főtanácsnoki indítvány
Folyamatban, részletek: CURIA
CURIA: Ítélet

C-621/17 – Kiss ügy
CIB Bank
Költségek mögötti szolgáltatások
CURIA: Főtanácsnoki indítvány
CURIA: Ítélet
Kúria: Ítélet

C-34/18 – Lovasné Tóth ügy
Erste Bank
Ténytanúsítvány tisztességtelenségének vizsgálata
CURIA: Főtanácsnoki indítvány
CURIA: Ítélet

C-227/18 – VE ügy
Budapest Bank
Árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás (jövedelem feletti mérték, korlátlanság, stb.)
CURIA: Ítélet

C-932/19 – Kraváczné ügy
OTP Bank
A DH 1 törvény szerinti MNB árfolyamok használatának jogszerűsége. Rendben van-e az a hazai jogszabály amely a folyósított összeg deviza eladási árfolyama és a törlesztési vételi árfolyamok alkalmazása miatti szerződés semmiségét kiküszöböli és ezek helyébe a nemzeti bank árfolyamát léptetve a szerződéseket érvényben tartja anélkül, hogy a fogyasztó szándékát, akaratát figyelembe venné.
CURIA: Kérelem
A Pitee Egyesület elemzése letölthető itt: Elemzés
CURIA: Ítélet

C-472/20 – PN ügy
Lombard Lízing
Az árfolyamkockázattal kapcsolatban nem megfelelő tájékoztatást tartalmazó devizahitelszerződések érvénytelenségének jogkövetkezményei.
CURIA: Kérelem
CURIA: Ítélet

C-670/20 – EP és társa
ERSTE Bank Hungary Zrt.
Az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatások értelmezhetősége a C-186/16, Andriciuc és társai ítéletben rögzített értelmezésére tekintettel.
CURIA: Kérelem
CURIA: Ítélet

C-705/21 – MJ
AxFina Hungary Zrt. (korábban Lombard Lízing Zrt.)

Érvénytelen szerződések elszámolása
CURIA: Kérelem
CURIA: Ítélet
Interjú 1.: Interjú C-705/21
Interjú 2.: Interjú – Nyertek-e a devizahitelesek? (C-705/21)

C-565/23
Cofidis Magyarországi Fióktelepe

Érvénytelen szerződések elszámolása
CURIA: Kérelem

C-628/23
AXA Bank Europe

Az érvénytelenségi jogkövetkezmények melyik szolgáltatóval szemben érvényesíthetőek, ha az eredeti hitelnyújtó/szolgáltató az állományát átruházta más szolgáltatóra.
CURIA:

C-630/23
AxFina Hungary

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések lényege, hogy az Európai Uniós irányelv, valamint az Európai Bíróság által hozott döntések mérvadóak-e abban az esetben, ha az adott kérdést tagállami jog is rendezi, vagyis választ vár a devizahiteles ügyekben az uniós jog és határozatok kontra DH törvények értelmezésére, valamint a tisztességtelenség miatt érvénytelen szerződés jogkövetkezményei kapcsán alkalmazandókra is.
CURIA:


Egyéb, európai bíróságok által indított eljárások, melyek jelentősek lehetnek a hazai perekben is

C-140/22 – SM, KM és mBank S.A. (Lengyelország)
CURIA: Ítélet

C-691/19. és C-831/19. egyesített ügyek
Az ellentmondás nélkül jogerőre emelkedett fizetési meghagyásos eljárásokban a végrehajtási ügyben eljáró bíróság vizsgálhatja-e az eljárás alapjául szolgáló szerződési feltételek tisztességtelenségét.
CURIA: Ítélet

C-520/21. – A.S. és Bank M. SA
Az a kérdés, hogy a kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítása esetén a szerződő fél a nyújtott pénzügyi szolgáltatások visszafizetésén és a kamatokon felül érvényesíthet-e további követeléseket a pénzeszközök használatával kapcsolatban.
CURIA: Kérelem
CURIA: Főtanácsnoki indítvány
CURIA: Ítélet

C-212/20 – M.P., B.P. ügy
CURIA: Ítélet

C-260/18 – Dziubak ügy
Raiffeisen Bank
A szerződés érvénytelenségének jogkövetkezményeire vonatkozó kérdések.
CURIA: Főtanácsnoki indítvány
CURIA: Ítélet
dr. Madari Tibor elemzése

C-186/16 – Andriciuc és társai
Banca Românească SA
Úgy kell-e értelmezni a 93/13 irányelv1 3. cikkének (1) bekezdését, hogy a felek szerződésből eredő jogai és kötelezettségei közötti jelentős egyenlőtlenség fennállását szigorúan a szerződés megkötésének időpontjára figyelemmel kell értékelni, vagy az azt az esetet is magában foglalja, amikor az időszakosan vagy folyamatosan teljesítendő szerződés teljesítése során az átváltási árfolyam jelentős ingadozásai miatt a szolgáltatás teljesítése a fogyasztó számára túlzott terhet jelent a szerződés megkötésének időpontjához képest?
CURIA: Főtanácsnoki indítvány
CURIA: Ítélet

C-415/11- Asis ügy
93/13/EGK irányelv – Fogyasztókkal kötött szerződések – Jelzálogkölcsön-szerződés – Jelzálogjog érvényesítése iránti végrehajtási eljárás – Az érdemi ítélkezést végző nemzeti bíróság hatáskörei – Tisztességtelen feltételek – Értékelési szempontok.
CURIA: Ítélet

106/77 – ügy
Állami Adóhatóság/Simmenthal Részvénytársaság
A nemzeti bíróság általi eltekintés a közösségi joggal ellentétes törvény alkalmazásától
CURIA: Ítélet

C-609/19 – BNP Paribas Personal Finance ügy
Szerződés elsődleges tárgya-e a rögzített törlesztőrészletet előíró rendelkezés illetve a világosság és érthetőség értelmezése a gazdasági körülményekkel összhangban.
CURIA: Ítélet
Sajtóközlemény

Előzetes döntéshozatali eljárásra tett nyilvános javaslatok, melyeket a bírák szabadon felhasználhatnak az előttük aktuálisan folyó ügyben, döntésük szerint.

EDE nyilvános javaslat 1.: PITEE-Jogegysegi Döntesek ellen (angol is) 2016.11.28. 
EDE nyilvános javaslat 2.: dr. Bárdos Gergely ügyvéd (angol is) 2017.01.27.
EDE nyilvános javaslat 3.: dr. Bárdos Gergely ügyvéd
2017.03.02.