Európai Bíróságok

Az előzetes döntéshozatali eljárásokban (EDE) a bírák olyan kérdéseket fogalmazhatnak meg az Európai Unió Bírósága (EUB) felé, mely az ítélkezésben való döntésüket segíti elő úgy, hogy az a jogállami és európai közösségi normáknak is megfeleljen. Az előzetes döntéshozatali kérdésekre adott válaszok sok-sok folyamatban lévő devizás ügyének a sorsát is befolyásolhatják majd, ezért fontos azokat figyelemmel kísérni.

Az általunk ismert eljárások időrendi sorrendben összesítő táblázatban, mely után pedig az adott ügyek részletes információi is megtalálhatóak:

ÜgyszámBenyújtás dátumaDöntés dátumaEltelt idő
C-483/16 Sziber/Erste 2016.08.29.2018.05.31.640 nap
C-38/17 GT/Raiffeisen2016.12.14.2019.06.05903 nap
C-118/17 Dunai/Erste2017.01.09.2019.03.14.794 nap
C-51/17 Ilyés és Kiss/OTP2017.01.172018.09.20611 nap
C-126/17 Czakó/Erste2017.03.10.2018.02.22.349 nap
C-511/17 Lintner/UniCr.2017.08.21.
C-621/17 Kiss/CIB2017.11.03.
C-34/18 Lovasné/Erste2018.01.18
C-227/18 VE/Bp.Bank2018.06.15.2018.11.08146 nap

>>>>>>>>DÖNTÉS<<<<<<<<
C-483/16 – Sziber ügy
Benyújtás: 2016.08.29.
Bank: Erste BankTárgy: Lehetséges-e a DH törvények alá tartozó adósokkal szemben a bírósági eljárásban többletkövetelményeket támasztani.
Részletesen: CURIA C-483/16
Korábbi cikkünk az eljárásról pedig itt olvasható: Előzetes döntéshozatali eljárás 
2018.01.17. Főtanácsnoki indítvány: NILS WAHL FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA
2018.05.31. Ítélet: A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (második tanács) 2018. május 31.
Pdf: C-483_16 Sziber CURIA – Documents

>>>>>>>DÖNTÉS<<<<<<<<<<
C-38/17 – GT ügy
Benyújtás: 2016.12.14.
Bank: Raiffeisen
Tárgy: Az 1/2016 jogegységi határozatban foglaltakat vitatja. Megfelel-e a fogyasztóvédelmi értékeknek és elveknek az, hogy nem kötelező a szerződéskötést megelőzően a a szerződés érvényességi feltételeinek megismertetése a fogyasztóval illetve megengedi, hogy a már visszavonhatatlan vállalási kötelezettségek után közöljön érdemi információkat anélkül, hogy ez semmisséget eredményezne.
Részletesen: CURIA C-38/17
Ítélethirdetés 2019.06.05. 9:30
A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) A C‑38/17. sz. ügyben

>>>>>>>DÖNTÉS<<<<<<<<<<
C-118/17 – Dunai ügy

Benyújtás: 2017.01.09. Bank: Erste Bank
Tárgy: DH törvények, PJE-k és Kúriai eljárások kapcsán felmerülő kérdések.
Részletesen: CURIA C-118/17


>>>>>>>>DÖNTÉS<<<<<<<<
C-51/17 – Ilyés és Kiss ügy

Ítélet 2018.09.20. 9:30
Benyújtás: 2017.01.17.
Bank: OTP Bank
Tárgy: Egyedileg meg nem tárgyal feltételnek számít-e és ekként a 93/13/EK rendelet hatálya alá tartozik az, hogy a DH törvények (forintosítás) előírásai az árfolyamkockázatot a fogyasztóra visszamenőleges hatállyal terhelt történő szerződéses kikötésnek tekintik. A DH törvények rendezték avagy vizsgálható-e az árfolyamkockázat tisztességtelensége?
Részletesen: CURIA C-51/17
Egyéb: közlemény a Fővárosi Ítélőtábla oldalán: http://fovarosiitelotabla.birosag.hu/)
2018.02.22. Tárgyalási beszámoló: C-51/17 tájékoztató
2018.05.03. Főtanácsnoki indítvány: EVGENI TANCHEV FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA
2018.09.20. 9:30 Ítélethirdetés
2018.09.20. Ítélet
Áttörés várható?

Tájékoztató a C-51/17 sz. ügyről
Döntésre várva
Döntés született a C-51/17 előzetes döntéshozatali eljárásban
Amicus Curiae

>>>>>>>>DÖNTÉS<<<<<<<<<<
C-126/17 – Czakó ügy
Benyújtás: 2017.03.10.
Bank: Erste Bank
Tárgy: Megfelel-e a 93/13/EK rendeletben foglalt kritériumoknak a kölcsönszerződésekben használt X CHF,  legfeljebb Y HUF meghatározás?Részletesen: CURIA C-126/17

2018.02.22. Döntés : ERSTE Bank Hungary Zrt kontra Czakó Orsolya.

>>>>>>>>FOLYAMATBAN<<<<<<<<<<
C-511/17 – Lintner ügy
Benyújtás: 2017.08.21.
Bank: UniCredit Bank
Tárgy: Szerződéses feltétel tisztességtelenségének vizsgálata az
Részletesen: CURIA C-511/17.
Egyéb: Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 36.G.42.055/2016/14.

>>>>>>>FOLYAMATBAN<<<<<<<<<<
C-621/17 – Kiss ügy
Benyújtás: 2017.11.03.
Bank: CIB Bank
Tárgy: Költségek mögötti szolgáltatások
Részletesen: CURIA C-621/17
Egyéb: Kúria végzése letölthető itt: Kúria Pfv.VII.22.444/2016/11.
Adósi képviselő: dr. Ölveczky István

Főtanácsnoki indítvány: Gerard Hogan Főtanácsnok indítványa

>>>>>>>FOLYAMATBAN<<<<<<<<<<
C-34/18 – Lovasné Tóth ügy

Benyújtás: 2018.01.18.
Bank: Erste Bank
Tárgy: Ténytanúsítvány tisztességtelenségének vizsgálata
Részletesen: CURIA C-34/18
Egyéb: Fővárosi Ítélőtábla végzése letölthető itt: 13.Gf.40.337/2017/9.
Adósi képviselő: dr. Némethi Gábor
2019.03.21. Főtanácsnoki indítvány

>>>>>>>DÖNTÉS<<<<<<<<
C-227/18 – VE ügy

Benyújtás: 2018.
Bank: (Valószínűleg Budapest Bank)
Tárgy: Árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás (jövedelem feletti mérték, korlátlanság, stb.)
Részletesen: CURIA C-227/18
2018.11.08. A bíróság végzése: CURIA C-227/18 ítélet

>>>>>>>VISSZAUTASÍTVA<<<<<<<<<<
C-232/17
VE ügy
Bővebben itt: A Budai Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) által 2017. május 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VE kontra WD (C-232/17. sz. ügy)

A Budai Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) 2017. április 10i határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan. (Luxembourg, 2017. november 21.)

>>>>>VISSZAUTASÍTVA<<<<<<<<<<
C-259/17
Rózsavölgyi ügy
A Budai Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) 2017. március 31i határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.  (Luxembourg, 2017. november 21.)


C-627/15 – Gavrilescu ügy
Értelmezhető-e a 93/13/EK rendelet szerinti egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltételnek az, hogy az adós a havonta fizetendő törlesztőrészleteket terhelő árfolyamkockázatot kizárólagosan köteles viselni? Bővebben itt: CURIA C-627/15

C-186/16 – Andriciuc és társai
Úgy kell-e értelmezni a 93/13 irányelv1 3. cikkének (1) bekezdését, hogy a felek szerződésből eredő jogai és kötelezettségei közötti jelentős egyenlőtlenség fennállását szigorúan a szerződés megkötésének időpontjára figyelemmel kell értékelni, vagy az azt az esetet is magában foglalja, amikor az időszakosan vagy folyamatosan teljesítendő szerződés teljesítése során az átváltási árfolyam jelentős ingadozásai miatt a szolgáltatás teljesítése a fogyasztó számára túlzott terhet jelent a szerződés megkötésének időpontjához képest?
Bővebben itt: CURIA C-186/16
2017.04.27. Főtanácsnoki indítvány
2017.09.20. Ítélet

Előzetes döntéshozatali eljárásra tett nyilvános javaslatok, melyeket a bírák szabadon felhasználhatnak az előttük aktuálisan folyó ügyben, döntésük szerint.

EDE nyilvános javaslat 1.: PITEE-Jogegysegi Döntesek ellen (angol is) 2016.11.28. 
EDE nyilvános javaslat 2.: dr. Bárdos Gergely ügyvéd (angol is) 2017.01.27.
EDE nyilvános javaslat 3.: dr. Bárdos Gergely ügyvéd
2017.03.02.

Amennyiben tudomásuk van egyéb előzetes döntéshozatali eljárásról, kérjük írják meg nekünk a hitelsikerek@gmail.com címre.

Az oldalra feltöltött tartalmak, tanácsok, tőlünk származó hozzászólások csak útmutatásnak tekinthetők, de semmiképpen sem jogi tanácsnak! Konkrét ügyben keressen fel egy jogi képviselőt, akivel a szerződés tanulmányozását követően kialakíthatja a személyre és szerződésre szabott stratégiát. Az oldal üzemeltetője a közzétett tartalmak szakszerűtlen felhasználásából eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállal.