Európai Bíróságok

Az előzetes döntéshozatali eljárásokban (EDE) a bírók olyan kérdéseket fogalmazhatnak meg az Európai Unió Bírósága (EUB) felé, mely az ítélkezésben való döntésüket segíti elő úgy, hogy az jogállami és európai közösségi normáknak is megfelel majd. Az előzetes döntéshozatali kérdésekre adott válaszok sok-sok folyamatban lévő devizás ügyének a sorsát is befolyásolhatják majd, ezért fontos azokat figyelemmel kísérni.

Azok az ügyek, melyeket az Európai Bíróság befogadott, C-vel kezdődő ügyszámot kapnak.

Az eddigi EDE kérdések egyben letölthetőek itt: Összes kérdés egyben

Az általunk ismert eljárások letölthetőek itt (az ügyszámra kattintva):

EDE I. C-483/16 – Sziber ügy
Benyújtás: 2016.08.29.
Bank: Erste Bank
Tárgy: Lehetséges-e a DH törvények alá tartozó adósokkal szemben a bírósági eljárásban többletkövetelményeket támasztani.
Részletesen: CURIA C-483/16
Korábbi cikkünk az eljárásról pedig itt olvasható: Előzetes döntéshozatali eljárás  

2018.01.17. Főtanácsnoki indítvány: NILS WAHL FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA
2018.05.31. Ítélet: A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (második tanács) 2018. május 31.
Pdf: C-483_16 Sziber CURIA – Documents

Bíróság – Második tanács
M. Ilešič Szlovenia
A. Rosas Finnország
C. Toader Románia
A. Prechal Hollandia
E. Jarašiūnas Litvánia
Főtanácsnok: Wahl Svédország


EDE II. C-38/17 – GT ügy
Benyújtás: 2016.12.14.
Bank: Raiffeisen
Tárgy: Az 1/2016 jogegységi határozatban foglaltakat vitatja. Megfelel-e a fogyasztóvédelmi értékeknek és elveknek az, hogy nem kötelező a szerződéskötést megelőzően a a szerződés érvényességi feltételeinek megismertetése a fogyasztóval illetve megengedi, hogy a már visszavonhatatlan vállalási kötelezettségek után közöljön érdemi információkat anélkül, hogy ez semmisséget eredményezne.
Részletesen: CURIA C-38/17


EDE III. C-118/17 – Dunai ügy
Benyújtás: 2017.01.09.
Bank: Erste Bank
Tárgy: DH törvények, PJE-k és Kúriai eljárások kapcsán felmerülő kérdések.
Részletesen: CURIA C-118/17


EDE IV. C-51/17 – Ilyés és Kiss ügy  – Ítélet várható 2018. ősz
Benyújtás: 2017.01.17.
Bank: OTP Bank
Tárgy: Egyedileg meg nem tárgyal feltételnek számít-e és ekként a 93/13/EK rendelet hatálya alá tartozik az, hogy a DH törvények (forintosítás) előírásai az árfolyamkockázatot a fogyasztóra visszamenőleges hatállyal terhelt történő szerződéses kikötésnek tekintik. A DH törvények rendezték avagy vizsgálható-e az árfolyamkockázat tisztességtelensége?
Részletesen: CURIA C-51/17
Egyéb: közlemény a Fővárosi Ítélőtábla oldalán: http://fovarosiitelotabla.birosag.hu/)

Bíróság – Második tanács
M. Ilešič Szlovenia
A. Rosas Finnország
C. Toader Románia
A. Prechal Hollandia
E. Jarašiūnas Litvánia
Főtanácsnok: Evgeni Tanchev


>>>>>>>>DÖNTÉS<<<<<<<<<<
EDE V. C-126/17 – Czakó ügy
Benyújtás: 2017.03.10.
Bank: Erste Bank
Tárgy: Megfelel-e a 93/13/EK rendeletben foglalt kritériumoknak a kölcsönszerződésekben használt X CHF,  legfeljebb Y HUF meghatározás?
Részletesen: CURIA C-126/17

A bíróság végzése: ERSTE Bank Hungary Zrt kontra Czakó Orsolya.


>>>>>>>VISSZAUTASÍTVA<<<<<<<<<<
EDE VI. C-232/17
VE ügy
Bővebben itt: A Budai Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) által 2017. május 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VE kontra WD (C-232/17. sz. ügy)

A Budai Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) 2017. április 10i határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan. (Luxembourg, 2017. november 21.)


>>>>>VISSZAUTASÍTVA<<<<<<<<<<
EDE VII. C-259/17
Rózsavölgyi ügy

A Budai Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) 2017. március 31i határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.  (Luxembourg, 2017. november 21.)


EDE VIII. C-511/17 – Lintner ügy
Benyújtás: 2017.08.21.
Bank: UniCredit Bank
Tárgy:
Részletesen: CURIA C-511/17.
Egyéb: Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 36.G.42.055/2016/14.


EDE IX. C-621/17 – Kiss ügy
Benyújtás: 2017.11.03.
Bank: CIB Bank
Tárgy: Költségek mögötti szolgáltatások
Részletesen: CURIA C-621/17
Egyéb: Kúria végzése letölthető itt: Kúria Pfv.VII.22.444/2016/11.


EDE X. C-34/18 – Lovasné Tóth ügy
Benyújtás: 2018.01.18.
Bank: Erste Bank
Tárgy: Ténytanúsítvány tisztességtelenségének vizsgálata
Részletesen: CURIA C-34/18
Egyéb: Fővárosi Ítélőtábla 13.Gf.40.337/2017/9. végzése letölthető itt: EDE X.


EDE XI. C-227/18 – VE ügy (kattintással letölthető)
Benyújtás: 2018.
Bank: (Valószínűleg Budapest Bank)
Tárgy: Árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás (jövedelem feletti mérték, korlátlanság, stb.)
Részletesen: CURIA C-34/18
Egyéb:


 

Korábbi cikkünk az Európai Bíróságokon lévő ügyekről : EUrópai Bíróságok előtt lévő ügyek

IM európai bíróságokon lévő devizás ügyek tájékoztatás (20170617)

C-627/15 – Gavrilescu ügy
Értelmezhető-e a 93/13/EK rendelet szerinti egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltételnek az, hogy az adós a havonta fizetendő törlesztőrészleteket terhelő árfolyamkockázatot kizárólagosan köteles viselni? Bővebben itt: CURIA C-627/15

C-186/16 – Andriciuc és társai
Úgy kell-e értelmezni a 93/13 irányelv1 3. cikkének (1) bekezdését, hogy a felek szerződésből eredő jogai és kötelezettségei közötti jelentős egyenlőtlenség fennállását szigorúan a szerződés megkötésének időpontjára figyelemmel kell értékelni, vagy az azt az esetet is magában foglalja, amikor az időszakosan vagy folyamatosan teljesítendő szerződés teljesítése során az átváltási árfolyam jelentős ingadozásai miatt a szolgáltatás teljesítése a fogyasztó számára túlzott terhet jelent a szerződés megkötésének időpontjához képest? Bővebben itt: CURIA C-186/16
Ebben az ügyben a végkövetkeztetések itt olvashatóak: C-186/16 NILS WAHL FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA

Előzetes döntéshozatali eljárásra tett nyilvános javaslatok, melyeket a bírák szabadon felhasználhatnak az előttük aktuálisan folyó ügyben, döntésük szerint.

EDE nyilvános javaslat 1.: PITEE-Jogegysegi Döntesek ellen (angol is) 2016.11.28. (Az EDE III. egyezik)
EDE nyilvános javaslat 2.: dr. Bárdos Gergely ügyvéd (angol is) 2017.01.27.
EDE nyilvános javaslat 3.: dr. Bárdos Gergely ügyvéd
2017.03.02. (Az EDE VI. egyezik)

Amennyiben tudomásuk van egyéb előzetes döntéshozatali eljárásról, kérjük írják meg nekünk a hitelsikerek@gmail.com címre.

 

Az oldalra feltöltött tartalmak, tanácsok, tőlünk származó hozzászólások csak útmutatásnak tekinthetők, de semmiképpen sem jogi tanácsnak! Konkrét ügyben keressen fel egy jogi képviselőt, akivel a szerződés tanulmányozását követően kialakíthatja a személyre és szerződésre szabott stratégiát. Az oldal üzemeltetője a közzétett tartalmak szakszerűtlen felhasználásából eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállal.