Budapest Bank/MBH, árfolyamkockázat törlése, 13.P.301.011/2023/13., jogerős, dr. Lajos Sándor ügyvéd

A hitelező és a felperes adósok közokiratba foglalt, deviza alapú lakásvásárlási kölcsönszerződést kötöttek 2008-ban. Felperesek 2023-ban keresetben kérték a bíróságtól a szerződésben az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó pontok érvénytelenítését, azok tisztességtelensége okán, valamint a szerződés visszamenőleges hatályú érvényessé nyilvánítását a tisztességtelen kikötések nélkül, továbbá a szerződéses kötelezettségek az árfolyamkockázat nélküli újraszámítás utáni tartozás megállapítását. Alperes írásbeli ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte.

A bíróság a felperesek keresetét alaposnak találta és indokolásában a felperesi hivatkozásokkal egyetértve megállapította, hogy az alperesi kockázatfeltáró nyilatkozat semmilyen formában nem utalt az árfolyamváltozásból eredő valós kockázatokra, mely miatt a fogyasztóknak nem lehetett rálátásuk az őket gazdaságilag súlyosan érintő következményekre, így azt nem is mérhették fel reálisan. A bíróság álláspontja szerint a perbeli kölcsönszerződésben az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás nem felelt meg az elvárt követelményeknek, ezért azokat a bíróság érvénytelennek ítélte. Az alperesi ellenkérelmet alaptalannak találta, mert az nem vette figyelembe a hazai és EUB bírósági gyakorlatot.

Az érvényessé nyilvánítás körében, a bíróság a döntése értelmében – a felperesi előadással egybehangzóan – a Kúriai döntéseket valamint az Európai Bíróság C-705/21. számú ítéletében foglaltakat figyelembe véve a kölcsön tőkeösszegének és járulékainak visszafizetésére a folyósításkori árfolyamon és kamatmértékkel kerül sor, az árfolyamkockázatot pedig teljes egészében a pénzintézet köteles viselni. Alperes a felperesek számítását indokolással alátámasztva és részletesen nem vitatta, ezért a bíróság a felperesek kereseti kérelmével egyezően döntött az érvényessé nyilvánításról is.

Az ítélet jogerős.

Az ítélet letölthető ITT – 13.P.301.011/2023/13., MBH, árf.kock. dr. Lajos Sándor ügyvéd

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.