Általános információk

Érdemi munka az Ön ügyében csak akkor kezdődhet, ha Ön hivatalos megbízást ad az eljáró ügyvéd részére.

Ha a pert Ön indítja el, akkor Ön lesz a felperes, viszont ha a másik fél indítja a pert, akkor Ön alperes lesz.

Összefoglaltuk a várható költségeket (perköltség), melyek felmerülhetnek a peres eljárásban valamint azokat az engedményeket is, melyek a költségek csökkentését segíthetik. A illetékek tekintetében az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről valamint az 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról jogszabályhelyek rendelkezéseiből vettük ki a lényeges elemeket.

Perköltség – mindaz a költség, ami a felek pervitelével kapcsolatban akár a bíróság előtt, akár a bíróságon kívül merült fel. Ezek lehetnek ügyvédi díj és költség, illetékek, tanú-, szakértői és tolmácsdíj, a helyszíni tárgyalás és szemle költsége, stb.

Ügyvédi munkadíj – az Ön és az Ön ügyvédje közti megállapodott összeg a teljes pervitelre.

Ügyvédi költség – az Ön perében felmerülő kiadások, melyek az ügyvédi munkadíjon felül felmerülhetnek. Ilyen például a saját ügyvédnek térítendő útiköltség, de a pervesztesség esetén a másik fél ügyvédjének a költségei is idetartozik.

Illeték – a polgári peres eljárás illetékét a keresettel érvényesített követelés értéke alapján számítják ki és ezt nevezik pertárgyértéknek. Az illeték mértéke a pertárgyérték 6%, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 1 500 000 forint.
Példával:
10 000 000 forint kölcsönt tartalmazó szerződés megtámadása esetén a pertárgyérték a folyósított összeg vagyis 10 millió forint lesz. Ennek az illetéke 10 000 000 x 6% = 600 000 Ft.
30 000 000 milliós pertárgyérték esetén az illeték 30 000 000 x 6% = 1 800 000 forint, de a szabályozás szerint maximum 1,5 millió, tehát ebben az esetben 1 500 000 forint lesz a befizetendő illeték.

A bírósági gyakorlat sajnos alkalmazza azt a számítást is, hogy a lakáscélú kölcsönszerződések mellett a zálogszerződésre hivatkozva a kölcsön összegét kétszer veszi a bíró, hivatkozva a két szerződésre. További problémát okoz, hogy szintén néhány bíróságon a deviza alapú kölcsön esetében a szerződésbe írt deviza összegét veszik a számítás alapjául úgy, hogy azt a napi árfolyammal beszorozzák és az így kapott eredmény lesz a pertárgyérték. Így fordulhat elő, hogy egy 5 milliós lakásvásárlási kölcsönszerződés megtámadása esetén a maximális illeték megfizetését írja elő a bíróság.

A törvény gondoskodik azokról is, akik nem tudják a sokszor igen tetemes illetékeket/költségeket megfizetni. Azt a felet, aki jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán a perköltséget fedezni nem tudja, jogai érvényesítésének megkönnyítése végett részleges vagy teljes költségmentesség illeti meg. A kérelmek és kapcsolódó nyomtatványok letölthetőek a bíróság weboldaláról.birosag
Kedvezményként lehet kérni illetékmentességet vagy illetékfeljegyzést és az eljárás során felmerülő költségek (pl. ügyvédi díj és költség, illetékek, tanú-, szakértői és tolmácsdíj, a helyszíni tárgyalás és szemle költsége, stb.) megelőlegezését vagy megfizetésének elengedését.


Az oldalra feltöltött tartalmak, tanácsok, tőlünk származó hozzászólások csak útmutatásnak tekinthetők, de semmiképpen sem jogi tanácsnak! Konkrét ügyben keressen fel egy jogi képviselőt, akivel a szerződés tanulmányozását követően kialakíthatja a személyre és szerződésre szabott stratégiát. Az oldal üzemeltetője a közzétett tartalmak szakszerűtlen felhasználásából eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállal.