Credit Service/BRT Faktor, kereset elutasítás 4.P.20.124/2023/22. dr. Fekete Tünde ügyvéd

Az Érdi Járásbíróság 4.P.20.124/2023/22. számú keresetével elutasította a BRT FAKTOR Zrt. keresetét.

A felperes BRT Faktor Zrt. jogelődje a CREDIT SERVICE Pénzügyi Zrt., mint kölcsönt nyújtó és az alperes, mint adós gépjárművásárlási céllal deviza alapú kölcsönszerződést kötöttek. A gépjármű vételára 3.000.000,- Ft volt, a kölcsön összege 2.400.000,- Ft, melyet az adósnak 84 hónap alatt kellett egyenlő részletben megfizetnie, melynek összege 46.850,- Ft volt.

A hitelező 2010. december 10. napján kelt levelével a Kölcsönszerződést felmondta. Ezen levelében egyben tájékoztatta alperest, hogy a felmondás folytán egyösszegben esedékessé vált tartozásának összege 3.711.995, – Ft. A hitelező a felmondás folytán átadott gépkocsit 1.450.000, – Ft összegért értékesítette, mely összeg figyelembevételével alperes tartozása 2.303.905, – Ft-ra csökkent.

Alperes adós jogi képviselője levélben tájékoztatta a hitelezőt, hogy vitatják a tartozás összegét.

2013-ban a hitelező a követelését a SKILL Pénzügyi és Tanácsadó Zrt-re engedményezte, aki felszámolás miatt a felperes BRT Faktor Zrt-re engedményezte a követelést. A felperes 2022-ben felszólította alperest 6.371.993,- Ft kamatokkal növelt tartozás megfizetésére, majd 2023. január 12. napján fizetési meghagyás kibocsátása iránti eljárást kezdeményezett alperessel szemben 1.424.690, – Ft tőkeösszeg, és ezen összeg után annak 2015. augusztus 1. napjától a kifizetés napjáig járó évi 21,43% mértékű késedelmi kamatának megfizetésére. A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet vitatva azonban az alperes a törvényes határidőn belül ellentmondással élt, így az eljárás perré alakult.

Felperes keresetében arra kérte a bíróságot, hogy kötelezze az alperest a fizetési meghagyásban megjelölt összeg megfizetésre. Keresetében előadta, hogy saját számításai során árfolyamkülönbözetet nem számított fel, a Kölcsönszerződést forint alapúnak tekinti. Alperes érdemi ellenkérelmében a felperes keresetének az elutasítását kérte, azt mind jogalapjában, mind összegszerűségében vitatta.

A bíróság a felperes keresetét nem találta megalapozottnak, mivel a Felek között 2008-ban létrejött Kölcsönszerződés II. pontjának árfolyamkockázatról való tájékoztatást tartalmazó rendelkezése a Ptk. 209. § (4) és (5) bekezdései, illetve a Ptk. 209/A. § (2) bekezdése alapján – a 93/13/EGK irányelv 5. cikkére is figyelemmel – tisztességtelen, ezáltal a Kölcsönszerződés a 2/2014. számú PJE határozatban foglaltakra tekintettel érvénytelen, mely érvénytelen Kölcsönszerződésre alapítottan felperes kereseti követelése nem foghat helyt.

Ezt meghaladóan a bíróság további megállapítása szerint a felperes követelése – alperes előadásával egyezően – elévült, továbbá hogy a felperes az engedményezési szerződés alapján nem jogosult a Kölcsönszerződés érvényessé nyilvánítását kérni, e körben kereshetőségi joggal nem rendelkezik, mert a jogátruházási szerződés sem volt alkalmas a kért joghatás kiváltására. Az ítélet nem jogerős.

Mindezek alapján a bíróság a felperes keresetét elutasította.

Adóst a perben dr. Fekete Tünde ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: drfeketetunde@gmail.com, +36 30 336 2232

Az ítélet letölthető ITT – 4.P.20.124/2023/22. dr. Fekete Tünde

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.