Volksbank/Sberbank/MBH, árfolyamkockázat, 34.P.301.542/2023/5., jogerős, dr. Dantesz Péter

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 34.P.301.542/2023/5. számú ítéletével több, mint 20 millió forint visszafizetésre kötelezte az alperes MBH Bankot. Az ítélet jogerős.

Az alperesi jogelőd jogelődje (MBH – Sberbank – Volksbank) és felperesek svájci frank alapú fogyasztói kölcsönszerződést kötöttek 2007-ben. A kölcsön összege 35 millió forint (244 ezer CHF) volt a havi törlesztőrészlet összege 398 ezer Ft, melynek utolsó részletét a felperesek 2020.márciusában fizették meg. Felperes adósok bírósághoz fordultak és keresetükben elsődlegesen kérték az árfolyamkockázatról való tájékoztatás hiánya miatti érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek levonását, mely alapján a szerződésből eredő fizetési kötelezettségeik 2015-ben lejártak, onnantól kezdve túlfizetésben voltak, mely 2022. áprilisában több, mint 20 millió forint és az ez után járó késedelmi kamatok összegét jelentette. Alperes a kereset elutasítását kérte, vitatta a kereset jogalapját és összegszerűségét is, de ez utóbbinál tételesen nem jelölte meg, hogy miért.

A bíróság a felperesek – elsődleges – kereseti kérelmét alaposnak találta. Bizonyítást nyert, hogy bár a fedezetül szolgáló ingatlan az adósok vállalkozásának székhelyeként szolgált a kölcsön összege nem érintette a vállalkozást az adósok azt tisztán magáncélú felhasználásra igényelték, ezért a bíróság megállapította, hogy a felek között fogyasztási kölcsönszerződés jött létre. A bíróság további vizsgálata alapján a tájékoztatás az árfolyamkockázatról a szerződésben tisztességtelen, az nem felelt meg sem a törvényes, sem a jogegységi PJE-ben, sem pedig az EU bíróság határozatában írt követelményeknek, így ezen szerződéses kikötés semmis azaz érvénytelen, ezért a felek szerződését enélkül a kikötés nélkül kellett elbírálni. Ennek alapján a folyósításkori árfolyamon és az akkori kamatokkal kellett elszámolni is. Ilyen tételes kimutatást felperes csatolt a keresetéhez. Alperes külön felhívás ellenére sem nyilatkozott, az összegszerűséget csak általánosságban vitatta.

Mindezek alapján a bíróság a felperesek elsődleges kereseti kérelmét mind jogalapjában bizonyítottat és összegében nem vitatottat megítélte. Az ítélet fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett.

Adósokat a perben az 1000. számú Ügyvédi Iroda, dr. Dantesz Péter ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: 06 1 212 2174; 06 30 201 9374; ezres@t-online.hu

Az ítélet letölthető ITT – 34.P.301.542/2023/5., jogerős, dr. Dantesz Péter

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.