Kúria, CIB Bank, szerződés érvénytelensége, Gfv.VI.30.339/2023/5. Tóthné dr. Pintér Matild

A felperes és a II. rendű alperes, mint adós, valamint az I. rendű alperes CIB Bank Zrt. 2008-ban közokiratba foglalt deviza alapú kölcsönszerződést kötöttek. A felperes adós, keresetében kérte a kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítását, hivatkozva az árfolyamkockázatot korlátlanul az adósra hárító szerződéses kikötések valamint a kezelési költség tisztességtelenségére. Az I. rendű alperes a kereset elutasítását kérte.

Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította. A felperes adós fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság, közbenső ítéletével az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és megállapította, hogy a peres felek által kötött kölcsönszerződés érvénytelen az árfolyamkockázatra vonatkozó szerződéses kikötések és részlegesen érvénytelen a kezelési költség tisztességtelensége okán.

Az I. rendű alperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős közbenső ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását, másodlagosan a másodfokú bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását kérte. A felperes adós felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős közbenső ítélet hatályában való fenntartását kérte, annak jogszerű indokaira hivatkozva.

A Kúria az I. rendű alperes érveit nem találta alkalmasnak arra, hogy árfolyamkockázatról való tájékoztatás megfelelősége tekintetében a korábbi, precedensértékű határozatától eltérő álláspontra helyezkedjen (Gfv.30.522/2021/4. számú ítélet) továbbá a Kúria egyértelmű joggyakorlata szerint sem felel meg a tisztességes tájékoztatás követelményeinek az, ha a szerződés különböző rendelkezéseiből csak kikövetkeztethető az árfolyamkockázat fogyasztóra gyakorolt gazdasági következménye. A Kúria ebben a körben egyetértett a másodfokú bíróság döntésével és indokaival, hogy az árfolyamkockázatról adott nem világos és nem érthető tájékoztatás következtében tisztességtelen az árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő szerződéses rendelkezés.

A Kúria alaposnak találta az I. rendű alperes hivatkozását arra, hogy a másodfokú bíróság bíróság a Kúria gyakorlatával ellentétesen, tévesen állapította meg a perbeli szerződés kezelési költségre vonatkozó szerződéses rendelkezések tisztességtelenségét, ezért a Kúria az árfolyamkockázat fogyasztó általi viselésére vonatkozó általános szerződési feltétel tisztességtelenségét megállapító rendelkezés tekintetében közbenső ítéletével a jogerős közbenső ítéletet hatályában fenntartotta, míg ezt meghaladóan hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Az ítélet letölthető ITT – Gfv.VI.30.339/2023/5. , Tóthné dr. Pintér Matild

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak. Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.
A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.


Amennyiben Ön eseti megjelenés, napi hír keretében és/vagy állandó megjelenésben szeretne az ÜgyvédSikerek – HitelSikerek.hu oldalon szerepelni kérjük az alábbi űrlap kitöltésével jelezze azt számunkra, hogy tájékoztatni tudjuk a megjelenésre vonatkozó információkról.
A megjelentetés lehetősége a jogász szakma képviselőire vonatkozik, beleértve a civil szervezeteket is (adószámmal rendelkezők).