Banco Primus kereset elutasítás

Kedves Olvasóink,

A Banco Primus keresetét elutasította a Pesti Központi Kerületi Bíróság perbeli jogképesség hiánya okkal.

“A perbeli jogképességet meg kell különböztetni az anyagi jogi rendelkezéseink alapuló aktív perbeli legitimációtól (EBH2005.1227). Az Fkt. 2009. november 13. napján hatályos 24.§ (3) bekezdése alapján az EGT tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet és pénzügyi vállalkozás magyarországi fióktelepe a külföldi vállalkozásrésze, a külföldi vállalkozás üzleti tevékenységének helyszíne, ezért a külföldi vállalkozástól elkülönült jogalanyisággal a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezett. Ebből következően a szerződéskötés időpontjában a fióktelep a saját nevében nem köthetett szerződést, kizárólag az alapítója nevében és képviseletében járhatott volna el, illetve köthetett volna szerződést.”

Bár a fenti megállapítást akár tényként is kezelhetnék a bíróságok (és minden ügyben egységes döntést kellene hozniuk), sőt maga a pénzintézet is tisztában lehetne vele és önként lezárhatná tisztességes elszámolással az összes olyan szerződést, ahol jogképesség nélkül szerződött, de ezen kívül felmerülnek még olyan kérdések is, hogy vajon a milyen engedélyezési eljárással hagyta jóvá a Felügyelet a tevékenységüket, vagy az, hogy az ilyen tényszerű és egyszerűen megítélhető kérdésekben az Ügyészségnek miért nincs késztetése közérdekű per indítására?

A teljes ítélet letölthető itt: Banco Primus kereset elutasítás drkishazi