Budapest Autó/Inhold kereset elutasítás

A Szerencsi Járásbíróság elutasította az Inhold Zrt. keresetét, melyet a másodfokon eljáró Miskolci Törvényszék ítélete is megerősített.

A perbeli ügy alapja egy a Budapest Autófinanszírozási Zrt. által még 2007-ben nyújtott gépjármű vásárlási kölcsönszerződésre alapított követelés volt. A kölcsönszerződés 2013-ban felmondásra került a fizetési kötelezettség elmulasztása miatt, mely felmondási ok az eljárás során a felperesi elmondás alapján is megerősítésre került. Állításuk szerint a felmondás alapjául szolgáló összeg magasabb volt, mint a későbbi a törvényi elszámolás során megállapított tisztességtelenül felszámított összeg, továbbá azt is állította, hogy az elszámolás után az adós az összegszerűséget már nem vitathatja.

Adósi képviselet rámutatott arra, hogy a DH2 törvény alapján a pénzügyi intézmények a tisztességtelen kikötés alapján felszámított összegeket túlfizetésként kötelesek elszámolni a fogyasztó javára. Ennek alapján a perbeli szerződésben a felmondás napján az adósnak jelentős túlfizetése volt. A 2015. november 9-10-ei cilivisztikai kollégiumvezetői értékezletről készült emlékeztető alapján a felmondás a szerződésben kikötött vagy a törvényben meghatározott felmondási jog fennállta hiányában érvénytelen, vagyis a felmondás az adott ügyben nem volt jogszerű.

A bíróság nem értett egyet felperes azon állításával, hogy az összegszerűség a törvényi elszámolást követően már nem vitatható, ugyanis azok csak az árfolyamréssel és az egyoldalú kamatköltség és díjemeléssel kapcsolatos szerződéses rendelkezéseket rendezték, vagyis minden más szerződéses rendelkezés jogvita tárgyát képezheti. Ezt támasztja alá a BH.2018.10.282. számú jogeset is.

Mindezek alapján a felperes Inhold Zrt. keresetét a felmondás érvénytelensége miatt az elsőfokú bíróság elutasította.

A másodfokú bíróság ezt az ítéletet helyben hagyta és álláspontja szerint is úgy kell tekinteni a szerződésre, hogy az felmondással nem szünt meg, tehát ebből eredően a felmondással egy összegben lejárttá tett tartozásra vonatkozó követelés nem is érvényesíthető az adóssal szemben.

A Miskolci Törvényszék ítéletében megjegyezte:
„…hogy abban az esetben, amennyiben a túlfizetés felmondáskori összege nem haladná meg a közölt felmondás okaként szolgáló tartozás összegét, a felmondás jogszerűsége ez esetben is aggályos volna, tekintve, hogy az – értlemszerűen – nem helytállóan tartalmazná a hátralékos tartozás összegét (mert abba a túlfizetés is beleszámított volna), így a felmondás pontos okát.”

Az ítéletek letölthetőek itt:

Adós képviseletében a Mészáros Ügyvédi Iroda, dr. Csikász Levente ügyvéd járt el.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.