Elengedés

Kedves Olvasóink!

A bankokat motiváló rendelkezés lehet, hogy a követelésből elengedett rész után nem kell adót fizetnie sem nekik, sem az adósnak. A rendelkezést az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1. mellékletének 7.21. pontjában találjuk, mely 2016.XI. 26-tól hatályos

“7. Egyéb indokkal adómentes…

7.21.1114 a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzkölcsön nyújtásából, pénzügyi lízingszerződésből származó követelés elengedése (akkor is, ha az elengedés egyezség keretében történik) feltéve, hogy a követelés elengedésére

a) belső szabályzatban foglaltak alapján, az azonos helyzetben lévőket egyenlő elbánásban részesítő elv betartásával, független felek között,

b) a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás keretében megkötött egyezség alapján vagy

c) a Magyar Nemzeti Banknak a fizetési késedelembe esett lakossági jelzáloghitelek helyreállításáról szóló ajánlása alapján, az adós fizetőképességének helyreállítása érdekében

kerül sor;”

valamint a 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 3.§ (5) c) pont rendelkezésében

(5)13 Mentes a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alól az olyan jövedelem vagy jövedelemnek nem minősülő összeg, amely

a) a Tbj. szerint járulék alapját képezi,

b) szociális hozzájárulási adó alapját képezi, vagy

c) az Szja tv. alapján adómentes vagy nem kell a jövedelemszámítás során figyelembe venni.

Reméljük élnek vele.