Előzetes döntéshozatali eljárás

Kedves Olvasóink!

Dr. Szepesházi Péter bíró, egy folyamatban lévő ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordult az Európai Bírósághoz.

Az Erste Bank ellen folyamatban lévő ügyben a felperes adós, a többször módosított keresetében elsődlegesen a szerződés érvénytelenségének (semmisség), másodlagosan pedig egyes szerződési feltételek tisztességtelenségének megállapítását kérte a bíróságtól. Érvénytelenségi okként a törlesztő részletek hiányát, mint lehetetlen szolgáltatásra irányuló kikötést, a devizakonverziók meghatározatlanságát, valamint az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás elégtelenségét jelölte meg. Álláspontja szerint ez utóbbi egyúttal tisztességtelen is ugyan úgy, mint a hirdetménynek a szerződés részévé tétele, mely a bankot egyoldalú változtatásra teszi jogosulttá és a tisztességtelen kikötések ugyancsak a szerződés semmisségét eredményezik.

A törvényi elszámolás az egyoldalú módosításból eredő összegeket jóváírta az adósok javára és a folyamatban lévő ügyeben a bíróságok számára is előírta olyan hiánypótlás kibocsátását, melyben az adós a szerződés hatályossá vagy érvényessé nyilvánítását köteles(!) kérni az érvénytelenség megállapításán túlmenően úgy, hogy mindezt ki kell egészítenie egy olyan elszámolással, melyben matematikailag levezeti a hivatkozott érvénytelenségi okokat, kiegészítve a bank által jóváírt, tisztességtelenül felszámított összegekkel. Jelen ügyben a felperes, többszöri bírói felszólítás ellenére sem nyújtotta be az elvárt módosítást, ezért a törvény szerint a per megszüntetésnek lett volna helye.

A bíróságban azonban felmerültek további kérdések, melyeknek az uniós joggal összhangban való értelmezése befolyásolhatja az ügy kimenetelét, ezért az eljáró bíró három kérdést fogalmazott meg az Európai Bíróság felé.

A kérdésekkel a bíróság arra kíván választ kapni, hogy miként kell értelmezni azon uniós normákat, melyek kizárják a többletkövetelményeket támasztó nemzeti szabályozásokat, a devizás törvények hatálya alá tartozó és az azon kívüli esetekben.

A kérelem letölthető itt: Előzetes döntéshozatali eljárás

Az ügy rendkivüli jelentőségű, hiszen a devizahiteles törvényekkel amellett, hogy a fogyasztókat sarokba szorították a bíróságok függetlenségét is megszüntették, ezért reméljük a mostani ügyhöz hasonlóan további híreket tudunk közzétenni olyan bírákról, akik szintén a közösségi jog alkalmazására és a jogállami normák helyreállítására törekszenek.

Amennyiben tudomásuk van egyéb előzetes döntéshozatali eljárásról, kérjük írják meg nekünk a hitelsikerek@gmail.com címre.

“Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az az eljárás, amely lehetővé teszi valamely nemzeti bíróság számára, hogy egy előtte folyamatban lévő eljárás keretében az Európai Unió Bírósága álláspontját kérje a közösségi jog értelmezéséről vagy érvényességéről. Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem ezzel eszközt biztosít arra, hogy a közösségi jogot az Európai Unió egész területén egyformán alkalmazzák.” (Bővebben itt: Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem)