Fehér holló

Kedves Olvasóink!

Vélhetőleg egyedülálló pernyertességről számolhatunk be, mely a pert indító Reg-Finance Zrt. keresetének elutasításával végződött. Az ítélet a jogerős.

Szokványos deviza alapú autóvásárlási kölcsön, melyet az UniCredit Leasing Zrt. nyújtott. A kölcsönszerződés felmondásra került és a követelést a Reg-Finance Zrt-re engedményezték.

A perben az adósok jogi képviselője kérte a kereset elutasítását a szerződés semmisségének okán és bizonyította a kamat és az árfolyamkockázat tájékoztatásának hiányát. Az elsőfokú bíróság szerint azonban ezeket tartalmazza a szerződés és ítéletében helyt adott a követelésnek.

Adósi képviselő fellebezésében az elsőfokú ítélet megváltoztatását kérte és a korábbiakban előadott bizonyításukat további jogszabálysértést feltáró bizonyítással is kiegészítették. A másodfokú bíróság ezek alapján megállapította, hogy:

  • az fellebbezés alapos;
  • a hitelajánlat nem része az írásba foglalt szerződésnek;
  • emiatt maga a szerződés nem tartalmazza a kamat éves, százalékban kifejezett értékét, ezért a szerződés érvénytelen;
  • továbbá az árolyamkockázat feltárása sem történt meg, mely tisztességtelensége okán szintén a szerződés semmisségét eredményezi.

Az ítélethez gratulálunk és megjegyezzük, hogy a Fővárosi Törvényszék másodfokú tanácsának döntése kifejezi azt a bírósági véleményt, melyet minden devizás ügyben osztania kellene a hazai bíróságoknak. A deviza alapú szerződések semmisségének megállapítása – annak ellenére, hogy a hatalmi intézkedések minden eszközzel igyekeznek ezeket az érvénytelen szerződéseket életben tartani – a valódi jogállami értékek mellett elkötelezett bíróságok előtt mégis napvilágra bukkannak. A bíróságoknak módjukban áll – mint független hatalmi ág – igazságos és jogszerű döntéseket hozniuk, és a jelenlegi függő rendszernek ellállni, de valamilyen oknál fogva ezt nem teszik meg. Amíg ez az állapot fennáll, addig sajnos az ilyen jogszerű ítéletek csak annyira ritkán születnek, mint a fehér hollók.

Az ítélet letölthető itt: Reg-Finance Zrt. jogerős

Az adósi képviselőknek ezúton is gratulálunk az ítélethez!

A hitelsikerek.hu minden tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. A honlapon elhelyezett szövegek a lapra való hivatkozással szabadon idézhetőek.