Kezelési költség tisztességtelen

Kedves Olvasóink!

A UCB Bank deviza alapú kölcsönszerződésében kikötött kezelési költség tisztességtelenségét állapította meg a bíróság. Indoklása szerint: “Önmagában az, hogy kamaton felül más fizetési kötelezettséget, például kezelési költséget is kiköt a bank, nem tisztességtelen, csak akkor, ha ezen kikötése többletszolgáltatás nélkül történik. Tisztességes tehát a kezelési kötlség felszámítása, ha a kikötés egyértelműen megjelöli mely szolgáltatásokat ellentételez, Önmagában tehát nem zárható ki, hogy a levelezés, ellenőrzés, behajtás, költségeit kezelési költségként áthárításra kerüljön az adósra, ezt azonban a kikötésnek egyértelművé kell tennie és a költségnek meg kell felelnie a ténylegesség, illetve az arányosság elvének.
Az adott esetben azonban a kikötés nem utal a kezelési költséggel ellentételezett szolgáltatásokra, azonban a mértékének meghatározása a tőkeösszegre utal. Az ítélőtábla álláspontja szerint az ily módon százalékos mértékben kikötött kezelési költség tisztességtelen, amennyiben a szerződés nem tartalmazza azt, hogy mire tekintettel kötötték ki, mivel ennek hiányában a fogyasztó számára nem világos és érthető, hogy a kikötésnek mi volt a gazdasági indoka.” (Ítélet 5. oldal)

A teljes ítélet letölthető itt: Kezelési költség tisztességtelen