Kötélhúzás

Kedves Olvasóink!

A Székesfehérvári Járásbíróság a Raiffeisen Bank által indított végrehajtási eljárást szüntette meg ítéletével. A bíróság megállapította, hogy a végrehajthatóság törvényei feltételei nem álltak fent a záradék kibocsátásának tekintetében, mert “a teljes hátralévő tartozás egy összegben fennálló esedékességéhez szükséges feltétel bekövetkezését nem tanúsította közokirat, ekként a végrehajtási eljárás elrendelését megelőzően a követelés – végrehajtható módon – érvényesen nem jött létre…” (Ítélet 7. oldal)

Bár a végrehajtás megszüntetése sikeres, Dr. Várhelyi Tamás az adóst képviselő ügyvéd végül elhúzta a kötelet, azonban érdemes megnézni azt is, hogy a huzavona miről szólt (a felsorolás nem teljes, továbbiak az ítéletben olvashatóak)

Ügyvéd Bíró
A szerződés NEM tartalmazza a közjegyzői díj összegét A szerződés tartalmazza a közjegyzői díjra vonatkozó becslést, hiszen a magánokirati szerződés IX. pontjának 1. és 2. alpontja szerint a szerződés mellékletét képezi a bank kondíciós listája, amelyet a felek magukra nézve kötelezőnek ismernek el.
A szerződés NEM tartalmazza a törlesztő részletet Tételesen rögzíti a havi törlesztőrészlet összegét a kiválasztott devizában, és rögzíti annak szerződés megkötésekori átváltási árfolyamát is.
A törlesztő részlet hiánya és a tartozás elismerő nyilatkozat, ellentmondásban vannak A tartozás elismerő nyilatkozat nem képezi a szerződés részét, csupán egyoldalú nyilatkozat a bizonyítási teher megfordításához és mivel nem szerződéses nyilatkozat, így nem is kell megfelelnie a Hpt. 213.§ feltételeinek.
Tisztességtelen szerződéses kikötés a tartozás elismerés közjegyzői okiratba foglaltan, mivel annak létrejötte, idő előtti volt. A kölcsönszerződés egyező akaratnyilvánítás eredménye, mely annak aláírásával létrejön, viszont a folyósítás a szerződésnek, így a kötelem keletkezésének nem feltétele. A tartozás elismerése nem is része a szerződésnek.
A közjegyzőnek a záradék kiállítását meg kellett volna tagadnia, a végrehajtás alapjául szolgáló banki nyilvántartás egyoldalúsága miatt. A végrehajtást kérő nem köteles bizonyítani a végrehajtás alapjául szolgáló tartozás tényleges aktuális nagyságát és a végrehajtást elrendelő hatóság sem köteles annak valódiságát vizsgálni, ezért nem tisztességtelen a záradék kiállítása.

 

Gratulálunk!