Mennyi az annyi?

Kedves Olvasóink!

Az OTP Faktoring keresete elutasításra került, annak bizonyítatlansága okán. A követelés hitelkártya tartozásból fakadó volt, de a bank nem tudta bizonyítani, hogy a követelésének összege hogyan és miként keletkezett.

“A felperesre háruló bizonyítási teherre tekintettel a felperesnek kellett volna bizonyítania követelését a kereset összegszerűsége, az általa csatolt elszámolás tekintetében is, ténybelileg és számszakilag részletesen előadnia, hogy a fenti díjak, költségek, és kamat mértéke mely időpontban, milyen összegre módosult, és csatolnia az ezt alátámasztó hirdetményeket. A felperes nem csatolta az elszámolási időszak tekintetében valamennyi hirdetményt, az általa csatolt elszámolás adatai ellenőrizhetetlenek, továbbá nem bizonyítottak. A felperes a keresete tényelőadásában sem részletezte a követelése összegszerűségét számszakilag, e körben kizárólag a végösszegeket közölte, mind a tőke, mind az ügyleti és késedelmi kamat tekintetében is.” (Ítélet 5. oldal)

Az ítélet letölthető itt: OTP Faktoring felperes elutasítva kisértékű