A Lombard szerződése semmis

A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság döntésével helybenhagyta az elsőfokú bíróság által megállapított semmisséget a Lombard Lízing Zrt. szerződése kapcsán.

A szerződés megkötésekor hatályos törvényeknek megfelelően a Lombard Lízing Zrt-nek a deviza alapú kölcsön nyújtásához kapcsolódóan fel kellett volna tárnia az adóst érintő kockázatot. A kockázatfeltárásnak pedig tartalmaznia kell az árfolyamra vonatkozó kockázatot valamint annak a törlesztőrészletre gyakorolt hatását.

A bíróság indokolása szerint a perbeli szerződésben nem volt külön kockázatfeltáró nyilatkozat és bár a szerződés adott pontja tartalmazta, azonban annak szövegezése nem tette egyértelművé a kockázat konkrét tartalmát.

Kiemelte az eljáró bíróság az Európai Bíróság C-51/17. számú ügyben hozott határozatból, hogy egy adott kölcsönszerződéses tájékoztatás a kockázatfeltárásról csak abban az esetben felel meg a törvényi előírásoknak, ha a fogyasztó számára egyértelműen kiderül az, hogy az árfolyamváltozás miatti kockázatnak milyen gazdasági következményei vannak az ő pénzügyi kötelezettségei tekintetében.

A perbeli kölcsönszerződéses rendelkezésekből, sem az ahhoz kapcsolódó üzletszabályzatból, nem derül ki egyértelműen, hogy az árfolyam változásával (forint gyengülése) a tartozás megnőhet és az ebből a változásból eredő a fogyasztót terhelő kockázat vállalása korlátlan. Kiemelték, hogy mivel az üzletszabályzat „Kamatváltozásként” nevesíti az „Árfolyamváltozást”, az kifejezetten megtévesztő, tovább nehezítve a kockázatvállalásra vonatkozó következmény értelmezését a fogyasztó számára. További megállapítása az ítéletnek, hogy az árfolyamkockázat mérlegelését hátráltatja az is, hogy az erre vonatkozó tudnivalókat egymástól elkülönülten, összefüggések nélkül tartalmazza a Lombard Lízing Zrt. üzletszabályzata.

Összességében tehát nem volt megállapítható, hogy a Lombard Lízing Zrt. megfelelő tájékoztatást adott volna arról, hogy szerződés aláírásával korlátlan kockázatot vállal az adós a fizetési kötelezettségeire, így azt sem bizonyított, hogy az adós átlátta volna azt, hogy milyen gazdasági következményei lehetnek ennek a kockázatnak.

Mivel az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó tájékoztatás a főszolgáltatások körébe sorolható rendelkezés, és annak tisztességtelensége vizsgálható és megállapítható, ami eképpen jelen perben a teljes szerződés semmisségét eredményezte.

Az adóst a perben dr. Várhelyi Tamás ügyvéd képviselte

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.