AxaFina/Lombard, kereset elutasítás, árfolyamkockázati tájékoztatás hiánya, 27.G.20.053/2021/15/II.

Az elsőfokon eljáró Fonyódi Járásbíróság felperes pénzintézet keresetét alperes adóssal szemben elutasította és felperest a perköltség megfizetésére kötelezete. Az ítélet nem jogerős.

A felperes jogelődje, a Lombard Finanszírozási Zrt. és az I. r. alperes között 2007. június 19. napján kölcsönszerződés, továbbá opciós és adásvételi szerződés jött létre, melynek célja gépjármű vásárlás finanszírozása volt.

A felperesi jogelőd, a Lombard Finanszírozási Zrt. és a II. r. alperes között 2007. július 2. napján garanciaszerződés keretében készfizető kezesség vállalásra vonatkozó kötelezettségvállalás jött létre.

Felperesi jogelőd a szerződést szerződésszegés miatt, 2015. március 25. napjával felmondta. Felperes ezt követően fizetési meghagyás kibocsátását kérte az alperesekkel szemben, melynek alperesek ellentmondtak, így az eljárás perré alakult. A felperes kereseti kérelmeként követelésének megfizetésére és a perköltség megfizetésére kérte kötelezni az alpereseket egyetemlegesen.

Az elsőfokú Bíróság vizsgálta az árfolyamkockázati felvilágositás szempontjából a szerződés tisztességtelenségét és megállapította, hogy a megfogalmazások még egy jogban jártas személy számára is olyan mértékben megtévesztőek és értelmezhetetlenek, melyekből egy átlagos fogyasztónak, mint az I. r. alperesnek nem kellett tudnia értelmeznie, hogy a szerződés milyen mértékű árfolyamváltozással kalkulál. Az üzletszabályzat rendelkezései következetesen összemosták az árfolyamváltozást a kamat változással illetve az árfolyamváltozás magyarázata esetén is kamatkülönbözetet jelöltek meg. Tekintettel arra, hogy az egyedi kölcsönszerződés még a kamat tekintetében is számítások elvégzését feltételezte az alperesektől, az árfolyamváltozás bonyolult képletének alkalmazása egy átlagos gazdasági szereplőtől nem várható el.

A felperesi jogelőd akkor járt volna el helyesen, ha az üzletszabályzatában foglalt fogalmakhoz magyarázatot is fűz, akár külön dokumentumban, akár szóban és ezt igazolja. Ezek nélkül azonban a felperesi jogelőd üzletszabályzatában foglalt rendelkezések tisztességtelen volta miatt az egész szerződés érvénytelen, mivel a szolgáltatás fő kötelezettségre irányult. Ennek folytán az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás érvénytelensége az elsőfokú ítélet alapján az egész szerződés érvénytelenségét eredményezte.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak. Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.
A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.


Amennyiben Ön eseti megjelenés, napi hír keretében és/vagy állandó megjelenésben szeretne az ÜgyvédSikerek – HitelSikerek.hu oldalon szerepelni kérjük az alábbi űrlap kitöltésével jelezze azt számunkra, hogy tájékoztatni tudjuk a megjelenésre vonatkozó információkról.
A megjelentetés lehetősége a jogász szakma képviselőire vonatkozik, beleértve a civil szervezeteket is (adószámmal rendelkezők).

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak. Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.
A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.


Amennyiben Ön eseti megjelenés, napi hír keretében és/vagy állandó megjelenésben szeretne az ÜgyvédSikerek – HitelSikerek.hu oldalon szerepelni kérjük az alábbi űrlap kitöltésével jelezze azt számunkra, hogy tájékoztatni tudjuk a megjelenésre vonatkozó információkról.
A megjelentetés lehetősége a jogász szakma képviselőire vonatkozik, beleértve a civil szervezeteket is (adószámmal rendelkezők).