Budapest Autó/Budapest Bank/MKB/Argenta Faktor kereset elutasítás, 5.P.20.243/2020/49/I., jogerős, Bukliné dr. Vámos Csilla

A Marcali Járásbíróság5.P.20.243/2020/49/I. számú ítéletével elutasította az Argenta Faktor Zrt. felperes keresetét. Az ítélet jogerős.

Az I. rendű alperes mint adós a Budapest Autófinanszírozási Zrt.-vel mint hitelező, felperesi jogelőddel gépjármű finanszírozására svájci frank alapú kölcsönszerződést kötött 2008-ban. Adós a fizetési kötelezettségének nem tett eleget szerződésszerűen, ezért a felperesi jogelőd a szerződést 2009-ben azonnali hatállyal felmondta és felszólította az adóst a gépjármű visszaszolgáltatására, mely meg is történt. A gépjármű értékesítése után az ár beszámításával a finanszírozó elszámolást készített, melyet megküldött az adós számára.

[6] A felperesi jogelőd 2016. január 2-án beolvadt a Budapest Bank Zrt.-be, amely a követelést 2018 január 25. napján kelt engedményezési szerződéssel a felperesre engedményezte. Az engedményezésről az I.r. alperest értesítették. A Budapest Bank Zrt. jogutódja 2022. március napjától egyesülés folytán az MKB Bank Nyrt. lett.

Felperes Argenta Faktor Zrt. keresetében a kölcsönszerződés árfolyamváltozás mint érvénytelenségi ok kiküszöbölésével történő érvényessé nyilvánítását, az ügyleti kamatláb általa meghatározott mértékben való megállapítását valamint az általa számított követelés adós általi megfizetésében való marasztalását kérte. Adós a kereset elutasítását kérte, hivatkozva – többek között – a felperes a követelés érvényesítésében való jogosultságának hiányára.

A bíróság ítéletében az alperesi állásponttal egyezően megállapította, hogy felperes perbeli legitimációja nem igazolható, ezért ennek alapján a kereset elutasítása mellett döntött. Ítéletében a Kúriai álláspont és az e körben kialakult bírósági gyakorlat figyelembevételével jutott arra a következtetésre, hogy „az engedményes mint az engedményező és a kötelezett létrejött szerződésen kívülálló harmadik személy, az rPtk. 324. § (1) bekezdése alapján nem jogosult arra, hogy az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazását közvetlenül a kötelezettel szemben kérje.”

Az ítélet jogerős.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 5.P.20.243/2020/49/I., jogerős, Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.