Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank 16.Gf.40.363/2021/6-II. jogerős, dr. Dantesz Péter

A Fővárosi Ítélőtábla a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank alperes ellen a szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perben a Fővárosi Törvényszék, mint elsőfokon eljáró bíróság ítéletét megváltoztatta és közbenső ítéletben a szerződés érvénytelenségét állapította meg. Az ítélet jogerős.

A peres felek között 2008-ban svájci frank alapú lakásvásárlási kölcsönszerződés jött létre, mely szerződés érvénytelenségének megállapítását kérte felperes adós a bíróságtól, hivatkozva az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás elégtelensége miatti tisztességtelen szerződési feltételre – továbbá kérte az érvénytelenség jogkövetkezményének megállapítását is megjelölve a fennálló tőketartozás összegével. Alperes bank a kereset elutasítását kérte. Az elsőfokú bíróság a felperesek keresetét elutasította. A Fővárosi Törvényszék álláspontja szerint a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank árfolyamkockázati tájékozatatójából megállapítható volt az adósók számára az őket terhelő kockázat mértéke, a kockázatokat feltáró nyilatkozat érthető és világos volt, ezért az adósóknak tisztában kellett lenniük az őket terhelő fizetési kötelezettség korlátlanságával is.

Az ítélet ellen a felpresek fellebbeztek, melyben a kereset megváltoztatását kérték, míg alperes az elsőfokú ítélet helybenhagyását szorgalmazta.

A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla szerint a fellebbezés megalapozott volt. Megállapította, hogy az elsőfokú bíróság az árfolyamkockázatról való tájékoztatás körében végzett vizsgálata kapcsán téves következtetésre jutott, ezáltal tévedett, amikor azt állapította meg, hogy a szerződéskötést megelőzően aláírt kockázatfeltáró nyilatkozat, valamint a szerződés rendelkezései a hazai és európai szabályozások szerinti elvárásoknak eleget tesznek.

[20]

Összességében az alperes a szerződéskötést megelőzően nem tett eleget az árfolyamkockázatra vonatkozó elvárt tájékoztatási kötelezettségének, ezért mivel a főszolgáltatást megállapító szerződési feltételnek minősülő szerződéses rendelkezés semmis, ami végül a szerződés egészének érvénytelenségét eredményezte.

Az elsőfokú bíróság eltérő jogi álláspontja folytán az érvénytelenség jogkövetkezményének levonása körében vizsgálatot nem folytatott, ezért a Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és közbenső ítéletben megállapította a szerződés érvénytelenségét, továbbá a jogkövetkezmény levonása körében az elsőfokú bíróságot újabb eljárás lefolytatására és határozat hozatalára utasította.

Adóst a perben az 1000. számú Ügyvédi Iroda, dr. Dantesz Péter ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: 06 1 212 2174; 06 30 825 4835; 06 30 201 9374; ezres@t-online.hu

Az ítélet letölthető ITT – 16.Gf.40.363/2021/6-II. jogerős, dr. Dantesz Péter

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.