Credit Service/Skill Zrt./BRT Faktor, érvénytelen, 10.Pf.20.998/2023/8., jogerős, dr. Fekete Tünde

A felperes jogelődje a Credit Service Pénzügyi Zrt., mint kölcsönt nyújtó és az alperes, mint adós között 2008-ban deviza (CHF) alapú kölcsönszerződés jött létre, gépjárművásárlási céllal, melyet a hitelező 2010-ben felmondott. A gépjármű értékesítére került. A hitelező 2013-ban a követelését átruházta – engedményezési szerződéssel – a SKILL Pénzügyi Tanácsadó Zrt-re, aki 2022-ben – engedményezés és jogátruházás útján – a felperes BRT Faktor Zrt-re ruházta át.

Felperes módosított keresetében kérte a bíróságtól az alperes meghatározott tőke és kamat megfizetésére való kötelezését. Alperes a kereset elutasítását kérte. Az elsőfokú bíróság a keresetet alaptalannak találta. Megállapította, hogy a szerződés az árfolyamkockázatról való tájékoztatás körében nem felelt meg az elvárt követelményeknek, így a kölcsönszerződés ezen kikötései tisztességtelenek, mely a teljes szerződés érvénytelenségét vonja maga után. Ezen felül az elsőfokú bíróság alaposnak találta az alperes elévülési kifogását is. Az összegszerűség körében a felperes nem nyújott be olyan tételes, kidolgozott elszámolást, mely a kereseti követelés összegét alátámasztotta volna, a keresetváltoztatást pedig az elsőfokú bíróság elutasította, mert a felperes az engedményezési szerződés alapján nem volt jogosult a kölcsönszerződés érvényessé nyilvánítását, illetve jogkövetkezmény levonását kérni.

Az ítélet ellen a felperes terjesztett elő fellebbezést, azonban a másodfokú bíróság azt nem találta megalapozottnak. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a tényállást helyen állapította meg, az abból levont jogi következtetései és érdemi döntése is helytállóak voltak, a másodfokú bíróság azokkal egyetértett, ezért az ítéletet helybenhagyta. Az ítélet jogerős.

Az Ítélet letölthető ITT – 10.Pf.20.998/2023/8. Credit Service, érvénytelen, dr. Fekete Tünde

Az ügy elsőfokú döntése elérhető ITT – 4.P.20.124/2023/22.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.