Ella Bank/OTP Faktoring végrehajtás megszüntetése

A Szigetszentmiklósi Járásbíróság ítéletével megszüntette a végrehajtási eljárást elévülés miatt.

A 2008-as Ella Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. és adós között létrejött szerződést a bank jogutódja az AXA bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe 2012-ben felmondta. A felmondásról szóló értesítés “nem kereste” jelzéssel érkezett vissza a feladóhoz. A felmondást követően 2016-ban az AXA a tejes üzletágát és állományát átruházta az OTP Bank Nyrt-re, melyről értesítést küldött az adós számára és ezt követően 2019-ben a követelés tekintetében végrehajtási záradék kiállítását kérte a közjegyzőtől. Az adós 2019 végén ez ellen a végrehajtási eljárás ellen terjesztett elő keresetet hivatkozva arra, hogy a követelés elévült.

A bíróság indokolásában levezette, hogy a perbeli esetben a követelés elévülése 2012. április 4. napján kezdősőtt és bár az engedményezésről szóló értesítés 2016. november 1 napon kelt az elévülést mégsem szakítja meg, mert az nem tekinthető végrehajtási cselekménynek.

Az időközben hatályba lépő DH törvények kapcsán az elévülés nyugvása állt be, de még ezen időszakok figyelembevételével is megállapítható lett, hogy a követelés 2018. szeptember 17-én bekövetkezett, tehát a követelés már a végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem benyújtását megelőzően elévült, ami a végrehajtás megszüntetését eredményezi.

Adóst a perben dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.drnemethi@gmail.com, 06 1 2021659
Weboldal: Némethi Ügyvédi Iroda

Pervitelben szükséges számítások, kimutatások készítése:
Erdősi Éva +36 70 324 4298

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Nem végzünk sem tanácsadást, sem közvetítést!
Az ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
!
Bővebben ITT: A HitelSikerek védelmében

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
(HitelSikerek és az írás címe) idézhetők, illetve tehetők közzé, beleértve a felhasznált képeket is!
www.hitelsikerek.hu weboldalon található információkon
alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
Továbbiak ITT: ©Minden jog fenntartva ÜgyKe Egyesület