Erste Auto/Argenta kereset elutasítás 43.Pf.637.802.2021.5. jogerős, dr. Némethi Gábor

A Budai Központi Kerületi Bíróság az Argenta Faktor Zrt. keresetét elutasította, melyet a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság helybenhagyott. Az ítélet jogerős.

2007-ben az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. mint hitelező és az alperes mint adós deviza (svájci frank) alapú fogyasztói, 120 havi (10 évi) futamidejű kölcsön- és opciós szerződést kötöttek gépjárművásárlási céllal. Az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. a szerződést 2010-ben azonnali hatállyal felmondta, a kölcsönből finanszírozott gépjárművön opciós jogát gyakorolta, majd a gépjárművet értékesítette és a befolyt vételárat elszámolta.

2012. december 31-én – a cégnyilvántartás adataiból kitűnően – az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. jogutódává az Erste Bank Hungary Zrt. vált. 2013. március 21-én az Erste Bank Hungary Zrt. a kölcsönszerződésből eredő követelését a felperes Argenta Faktor Zrt-re engedményezte.

A felperes keresetében elsődlegesen kérte a követelésének megfizetésére való kötelezést, másodlagosan pedig érvényessé nyilvánítani a szerződést akként, hogy az alperes az árfolyamkockázatot a Kúria Konzultációs Testületének II. számú módszertani útmutatása szerint – 20%-os mértékben köteles viselni és az ennek megfelelő számítások szerinti követelés megfizetésére. Az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására irányult, érvénytelenségi kifogással élt.

Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította. „Az ítélet jogi indokolásának lényege szerint a szerződés az alperes alapos érvénytelenségi kifogása nyomán érvénytelen : az árfolyamkockázat alperesi korlátlan viseléséről szóló tájékoztatás majdcsak teljes hiánya miatt tisztességtelen…

Az ítélet ellen a felperes fellebbezéssel élt, az alperes fellebbezési ellenkérelme az elsőfokú ítélet helybenhagyására irányult.

A másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokú bírósággal abban, hogy az árfolyamkockázatra vonatkozó elvárásoknak a hitelezői „tájékoztatás” messzemenően nem felelt meg, a szerződés tehát érvénytelen, továbbá az érvénytelen szerződés érvényessé nyilvánítása kapcsán a felperesi engedményes perbeli legitimációja kapcsán megállapította, hogy még jogátruházással sem lenne elérhető, hogy az engedményes vonja le az érvénytelen szerződés jogkövetkezményét, a puszta engedményezés így nyilvánvalóan elégtelen, vagyis a felperes az érvénytelen szerződés érvényessé nyilvánítását sem jogi érdek, sem engedményezés alapján nem kérhette.

Adóst a perben dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.nemethi@gmail.com
Weboldal: Némethi Ügyvédi Iroda

Elsőfokú ítélet letölthető ITT – 14.P.XI.21.525.2021.12. dr. Némethi Gábor

Másodfokú ítélet letölthető ITT – 43.Pf.637.802.2021.5. dr. Némethi Gábor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.