Erste Bank, végrehajtás megszüntetése, 2.Pf.20.112/2022/7. jogerős, dr. Krizsa Lajos

A Tatabányai Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.Pf.20.112/2022/7. számú ítéletével megszüntette az felperes adós ellen foganasított végrehajtási eljárást.

Az Erste Bank, mint jelen ügy alperese és az adós, mint jelen ügy felperese 2007-ben deviza alapú kölcsönszerződést kötöttek, melyet a hitelező 2015-ben közjegyzői okiratba foglaltan azonnali hatállyal felmondott. A bank 2021-ben fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezett a kölcsönszerződésből eredő követelése iránt, mely ellen adós nem nyújtott be ellentmondást, így az jogerőre emelkedett.

Az ERSTE vélhetően azért választotta a „kisebb anyagi kockázattal” járó fizetési meghagyásos eljárást az igénye érvényesítése érdekében, mert egyéb ügyeiből, egyéb pereiből tudomással bírt arról, hogy ha a végrehajtási jog elévülésével érintett követelésre indítana végrehajtást, és a végrehajtás megindulását követően az adós végrehajtás megszüntetése iránti perben hivatkozna az elévülésre, az a bank várható pervesztességére tekintettel jelentős perköltségeket és végrehajtási költségeket generálna a részére. Az ERSTE tehát nem kockáztatta meg, hogy feleslegesen kelljen perköltségeket és végrehajtási költségeket fizetnie végrehajtási perhez kapcsolódóan, hanem ehhez képest fizetési meghagyás kibocsátását kérte ügyfelünkkel szemben. (Facebook/Krizsa Ügyvédi Iroda)

A jogerős fizetési meghagyás alapján a közjegyző által végrehajtási lap kiállításával elrendelt végrehajtást az ügyben eljáró végrehajtói iroda foganasította. Az ügyben ekkor már az adós dr. Krizsa Lajos ügyvéd közbenjárásával a követelés elévülésére hivatkozással kérte a végrehajtót a Vht. 41. §-ában foglalt eljárás lefolytatására, azonban az sikertelenül zárult, mert a hitelező nem ismerte el az elévülést és kérte a végrehajtás lefolytatását.

Felperes keresettel fordult a Tatai Járábírósághoz, melyben kérte a végrehajtás megszüntetését, hivatkozva a követelés elévülésére. Alperes a kereset elutasítását kérte. Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította.

Az elsőfokú ítélet ellen felperes nyújtott be fellebbezést, elsődlegesen kérve az ítélet megváltoztatását és a végrehajtási eljárás megszüntetését, másodlagosan az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság utasítását a per újabb tárgyalására és ítélet hozatalára. Alperes a fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte.

A Tatabányai Törvényszék álláspontja szerint a fellebbezés megalapozott volt és megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, azonban a per főtárgya tekintetében téves jogi következtetésekre jutott. Megállapította, hogy az alperesnek a végrehajtói okirat birtokában módja lett volna végrehajtási eljárást kezdeményezni, azonban ezt a rendelkezésre álló 5 éven belül elmulasztotta, ezért a végrehajtási joga elévült. Az alperes fizetési meghagyásos kérelmét szintén az elévülési időn túl terjesztette elő, így a felperes eredménnyel kérte a végrehajtási eljárás megszüntetését. Az ítélet jogerős.

Krizsa Ügyvédi Iroda
Elérhetőségek: krizsa@krizsa.hu; +36 70 377 3315

Az ítélet letölthető ITT – 2.Pf.20.112/2022/7. jogerős, dr. Krizsa Lajos

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.