Kúria, Raiffeisen végrehajtás megszüntetése

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a felperes adósok ellen az önálló bírósági végrehajtó előtt indult végrehajtásokat megszüntette.

Adósok 2007-ben svájci frank alapú deviza lakáskölcsön szerződést kötöttek az alperes Raiffeisen Bankkal, mely kölcsönt 2010-ben kiváltották a perbeli jelzálogkölcsön szerződésre szintén a Raiffeisen bankkal.

A bank a szerződés teljesítésének elmaradása miatt azt felmondta, majd a közokirat záradékolásával végrehajtást kezdeményezett a felperesek ellen.

Felperes adósok a keresetükben az ellenük indult végrehajtás megszüntetését kérték, míg alperes kérelme a kereset elutasítására irányult.

Az elsőfokú bíróság ítéletével elutasította a keresetet, az ítéletet az adósok/felperesek fellebbezését elbíráló másodfokú bíróság pedig helybenhagyta azt.

A jogerős ítélet ellen az adósok terjesztettek elő felülvizsgálati kérelmet, melyet részben – az árfolyamkockázati tájékoztatás tisztességtelenségét illetően – a Kúria alaposnak talált:

[25] A perbeli árfolyamkockázati tájékoztatás alapján nem volt egyértelműen felismerhető a kockázatvállalás jelentősége, az abból eredő – esetleg – súlyos gazdasági következmények felmérésére nem szolgáltatott kellő adatot. Az adott tájékoztatás nem felel meg a tisztességes árfolyamkockázati tájékoztatással szemben támasztott követelményrendszernek, ezért az I. rendű felperes nem megfelelő tájékoztatása, illetve készfizető kezes II. rendű felperes árfolyamkockázati tájékoztatásának elmaradása következtében az árfolyamkockázatra vonatkozó szerződéses rendelkezés tisztességtelen….”

A fentiek következtében a szerződés teljes egészében érvénytelen, ezért közvetlen végrehajtás alapjául nem szolgálhat, az adósok ellen indult végrehajtások megszüntetése indokolttá vált.

Felperes adósi képviseletet ellátó dr. Szepesházi Péter ügyvéd elmondása alapján a mostanában észlelhető Kúriai gyakorlat a végrehajtások megszüntetését tartalmazó ítéletek kapcsán az EUB C-51/17-es, C-186/16-os, C-609/19-es és C-776/19-es-C-782/19-es EDE ítéletekre hivatkozik az írásbeli árfolyamkockázati tájékoztatás elégtelensége okán, ugyanis a Kúria szerint ezen EUB-ítéletek következetesek voltak abban, hogy a szerződéseknek a súlyos gazdasági következménnyel járó és jelentős terhet okozó törlesztőrészlet-emelkedés lehetőségére figyelmeztető jellegű figyelemfelhívást kellett volna tartalmazniuk, olyan számszaki szimulációt, grafikonokat, mely a kirívó árfolyamemelkedést egyértelműen modellezi.

Az ügyvéd meglátása szerint a kúriai változás kiindulópontjaként az ötös kúriai tanács Gfv. 30.090/2020 (BH.2021.141.) számú ítélete említhető, melyet kiegészít az ítélet meghozatalakor a Kúria által a szóbeli indoklásban elhangzottak, miszerint az árfolyamkockázati tájékoztatás elégtelenségének kérdése tény- és nem jogkérdés, ezért nem jogegységi döntésnek, hanem kúriai joggyakorlatban megmutatkozó változásnak lehet csak helye. Az indokolás kiemelte a C-609/19-es EDE 2. pontját is valamint azt, hogy nem a szóhasználat dönti el a kockázatfeltáró nyilatkozat megfelelőségét, így hiába pl. a „jelentős” szó használata, ha az nem elégséges ahhoz, hogy a fogyasztói tudatot áthassa a nagymértékű veszély érzete(kirívó árfolyam- és törlesztőrészlet-emelkedés gazdaságilag súlyos következményei, terhei) az árfolyamkockázati tájékoztatás elolvasásával.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.