Merkantil szerződés érvénytelen

A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla felperes fellebbezése folytán a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletét megváltoztatta és közbenső ítéletével megállapította, hogy a felperes, valamint alperes Merkantil Bank Zrt között megkötött szerződés érvénytelen. A felek közötti elszámolás, az érvénytelen szerződés jogkövetkezményének vonatkozásában az elsőfokon eljáró bíróság illetékességét jelölte meg.
A közbenső ítélet jogerős.

Az elsőfokon eljáró Fővárosi Törvényszék ítéletével felperes keresetét elutasította, álláspontja szerint a szerződés az árfolyamkockázattal kapcsolatos leglényegesebb kérdésekre választ adott.

A Fővárosi Ítélőtábla álláspontja szerint az elsőfokon eljáró bíróság a bizonyítékokat részben okszerűtlenül értékelte és tévesen jutott arra a következtetésre, hogy alperes megfelelő tájékoztatást adott felperes részére az árfolyamkockázattal kapcsolatban. Döntésében megállapította – szemben az elsőfokú ítélettel – , hogy a CHF konstrukció választása nem jelenti egyben azt is, hogy a CHF devizanemmel összefüggő szerződési feltételeket egyedileg megtárgyalták volna. Megállapította továbbá, hogy tévedett az elsőfokon eljáró bíróság abban, hogy nem látta megállapíthatónak a perbeli szerződés tisztességtelenségét, mivel nem minősül megfelelő tájékoztatásnak, ha az árfolyamkockázat viselése csak kikövetkeztethető a szerződés egyes rendelkezéseiből vagy több, különböző okiratban szereplő rendelkezés együttes értelmezéséből. Hiányzik a tájékoztatás figyelemfelhívó jellege is, az átlagosan tájékozott fogyasztó nem tudta értékelni az árfolyamkockázatnak a pénzügyi helyzetére és fizetési kötelezettségeire gyakorolt esetleg jelentős negatív gazdasági következményeit.

Fentiekből következően a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és megállapította a perbeli kölcsönszerződés érvénytelenségét, valamint arról is rendelkezett, hogy az elsőfokú bíróságnak kell levonni a szerződés érvénytelenségének jogkövetkezményét, a felek közötti elszámolás tekintetében.

Adóst a perben dr. Fekete Tünde ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: drfeketetunde@gmail.com, +36 30 336 2232

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.