OTP Faktoring kereset elutasítás 4.Pf.20.793/2021/7. jogerős

A Budapest Környéki Törvényszék mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta, mely a felperes OTP Faktoring keresetének elutasításáról döntött. Az ítélet jogerős.

Alperes, mint adós és a perben nem álló OTP Bank Nyrt., mint felperesi jogelőd között 2008-ban „Személyi kölcsönszerződés” megnevezésű deviza alapú kölcsönszerződés jött létre 84 hónap futamidőre, mely 12 hónappal hosszabbítható volt. Felperes a kölcsönszerződést 2015-ben felmondta és a kölcsönszerződésből eredő lejárt követelését engedményezési szerződéssel felperesre engedményezte, aki a követelés beszedésére fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezett. Az eljárás alperesek ellentmondása folytán perré alakult.

Felperesi kérelem a követelés megfizetésére való kötelezésre irányult, alperesi ellenkérelem pedig a kereset elutasítására.

Felperesi kérelem a követelés megfizetésére való kötelezésre irányult, alperesi ellenkérelem pedig a kereset elutasítására.

A bíróság megállapította, hogy a felperes nem tudta a perben hitelt érdemlően bizonyítani a kölcsönszerződés felmondását. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem volt megállapítható, hogy a szerződés megszűnésére mikor került sor. Alperes közvetve ugyan a fizetési meghagyás kézbesítésével tudomást szerezhetett arról, hogy felperesi jogelőd felmondta a szerződést, azonban a felmondás tartalmáról, indokáról, és arról, hogy mely időpontra mondta fel felperesi jogelőd a szerződést nem szerezhetett tudomást.

A kölcsönszerződés tartalma szerint az eredeti futamidő további 12 hónappal való hosszabbítására volt módja a felperesi jogelődnek, így amennyiben felperesi jogelőd felmondása nem hatályosult, a kölcsönszerződés teljes összegének esedékessé válásáról nem lehetett szó, illetve ebből következően az összegszerűségre vonatkozó kereset sem lehet megalapozott. Az elsőfokú bíróság megjegyezte, hogy a felperesi jogelődöt a felmondás joga nem illeti meg, emiatt a fizetési meghagyás sem tekinthető felmondásnak.

Mivel a felperes, mint engedményes a felmondást követően lejárt követelés érvényesítésére alapozta keresete jogalapját és összegszerűségét a bíróság a keresetet elutasította.

Az elsőfokú ítélet ellen a felperes élt fellebbezéssel, azonban a másodfokú bíróság a tényállás kiegészítése mellett sem találta alaposnak azt.

Ítélete szerint „A joghatályos felmondás hiányában nem csak a járulékok bizonyítatlanok, hanem a tőkeösszeg is, nem állapítható meg, hogy a kölcsönszerződés mikor szűnt meg és a megszűnés pillanatában milyen tőkekövetelése volt a felperesi jogelődnek.” [44]

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 4.Pf.20.793/2021/7. – OTP Faktoring – Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.