OTP Faktoring, végrehajtás megszüntetése, 8.P.XXI.22.219.20.I. és 45.Pf.636.229.2020.5. jogerős

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság ítéletével megszüntette a végrehajtást, melyet a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság helybenhagyott, így az ítélet jogerős.

Felperes adós és az Ella Első Lakáshitel Zrt. CHF alapú szerződéseket és zálogszerződést kötöttek 2008-ban lakóingatlan bővítés céllal. Az Ella Első Lakáshitel Zrt. jogutódja az AXA Kereskedelmi Bank Zrt., majd a cég beolvadt az AXA Bank Europe SA brüsszeli székhelyű bankba. A hitelező a szerződéseket 2012-ben közjegyzői okiratba foglaltan felmondta, melyben 3 nap teljesítési határidőt írt elő, melynek értelmében a kölcsöntartozás egyösszegben esedékessé vált 2012. április 4-dikén.

Az AXA Bank Europe SA szerződés állományát átruházta az OTP Bank Nyrt-re, az OTP Bank Nyrt. pedig a perbeli követelést az OTP Faktoring Zrt-re engedményezte, melyről az értesítést 2016. november 1. napján keltezték.

Alperes OTP Faktoring Zrt. által kért végrehajtási záradék kiállítása a perben érintett követelések tekintetében, 2019. július 12. napján történt.

A bíróság osztotta a felperes által a végrehajtási jog elévülése tekintetében előadottakat, így a bíróság álláspontja szerint a szerződés megszűnését követő 3 napot követően a követelés egyösszegben esedékessé vált, mely időponttól kezdődően az alperesnek megnyílt a lehetősége a követelés bírósági úton történő végrehajtását kezdeményezni, hiszen a teljesítési határidő lejártával nem csupán esedékessé, hanem végrehajthatóvá is válik a követelés.

Mivel alperes a végrehajtási eljárást a követelés esedékességétől számított több, mint 5 éven túl kérelmezte és a köztes időszakban nem történt olyan cselekmény, mely a végrehajtás megszakítására alkalmas lett volna, ezért a végrehajtási jog elévült.

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a per fő tárgya tekintetében helybenhagyta.

Adóst a perben dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.nemethi@gmail.com
Weboldal: Némethi Ügyvédi Iroda

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.