Sberbank közbenső ítélet, jogerős

A Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta a Budapest Környéki Törvényszék Ítéletét, mely kimondta, hogy a 2007-ben kötött kölcsönszerződés érvénytelen. Az ítélet jogerős.

Az elsőfokú ítélet ellen az alperes Sberbank fellebbezéssel élt és a másodfokú eljárásban az Ítélőtábla megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a szükséges bizonyítást lefolytatta, a tényállást helyesen állapította meg és helytállóan jutott arra a következtetésre, hogy az alperes által nyújtott tájékoztatás nem felel meg a szükséges követelményeknek vagyis alperes bank nem adott megfelelő tájékoztatást az árfolyamkockázat lehetséges következményeiről, igy az erre vonatkozó szerződéses feltételek nem világosak, nem érthetőek, ezért tisztességtelenek és semmisek.

A bíróság indokolása szerint nem pótolja a tájékoztatást az sem, hogy a felperesek a perbeli szerződést megelőzően egy másik kölcsönügylet kapcsán tájékoztatást kaptak, hiszen a máshonnan történő esetleges információszerzés nem mentesíti a pénzintézetet a tájékoztatási kötelezettsége alól.

A Fővárosi Ítélőtábla nem osztotta a felperes bank fellebezésében való hivatkozását, miszerint nem lehetséges a kölcsönszerződés közös megegyezéssel való módosítását követően olyan kereset előterjesztése, melynek alapja, hogy a módosítás előtti, eredeti szerződés nem jött létre, illetve teljesen vagy részlegesen érvénytelen és álláspontja szerint az ilyen jellegű kérelem csak a kereset elutasításához vezethet. A másodfokú bíróság véleménye szerint azonban nincs akadálya hogy a felperesek az érvénytelenségből fakadó jogaikat érvényesítsék, hiszen a szerződés lényeges tartalmi elemeit, különösen az árfolyamkockázatot érintő módosítás, forintosítás nem történt, a szerződésmódosítás csak a türelmi idő tartamát érintette.

Adóst a perben dr. Olsavszky Péter ügyvéd képviselte.
Elérhetőség:  06 20 273 2302

Pervitelben szükséges számítások, kimutatások készítése:
Erdősi Éva +36 70 324 4298

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Nem végzünk sem tanácsadást, sem közvetítést!
Az ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
!
Bővebben ITT: A HitelSikerek védelmében

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
(HitelSikerek és az írás címe) idézhetők, illetve tehetők közzé, beleértve a felhasznált képeket is!
www.hitelsikerek.hu weboldalon található információkon
alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
Továbbiak ITT: ©Minden jog fenntartva ÜgyKe Egyesület