4.P.20.040/2022/9-II. AxFina kereset elutasítása Bukliné dr. Vámos Csilla

A Kaposvári Járásbíróság a felperes AxFina Hungary Zrt. (korábban Lombard Finanszírozási Zrt.) keresetét elutasította.

Az alperes, mint kölcsönbevevő és a felperes jogelődje, a Lombard Finanszírozási Zrt., mint hitelező 2010-ben CHF alapú változó kamatozású, gépjárművásárlási célú egyedi kölcsönszerződést kötöttek. A kölcsönszerződésben a THM szerepelt (10,52 %), ügyleti kamat nem az csak a finanszírozási kérelem II. elnevezésű dokumentum tartalmazta 9,06 %-os mértékben. A szerződést a finanszírozó 2015-ben felmondta, ezzel egyidejűleg élt az opciós jogával is, azonban a gépjárművet végső soron visszaszármaztatni nem tudták.

A felperes a többször módosított kereseti kérelmében kérte a bíróságtól megállapítani a szerződés érvénytelenségét (kamathiány, árfolyamkockázatról való tájékoztatás tisztességtelensége stb.) és a szerződés érvénybe helyezését az általa meghatározott tartalommal és az ehhez számított fizetési kötelezettség megállapításával.

Alperes a kereset elutasítását kérte.

A bíróság a szerződés létrejöttének vizsgálatában annak tartalmát vizsgálta először és azt állapította meg, hogy a kölcsönszerződés 9,06 %-os ügyleti kamatra köttetett meg, ennél fogva a felperes érvénytelenség megállapítására és érvényessé nyilvánításra vonatkozó kereseti kérelme nem megalapozott, mert ezt a kamatértéket a szerződés nem tartalmazza, továbbá a felperes által állított a keresetében érvényesként feltüntetett 9.84% kamatmérték pedig nem valós, ezért amiatt is semmis lenne a szerződés.

A bíróság a felperesi kérelmnek megfelelően a THM vizsgálatát is elvégezte és megállapította, hogy a teljes hiteldíj mutatót tartalmazza (10,53 %), azonban a kamateltérés miatt ez az érték nem lehet valós, mely miatt a szerződés semmissége megállapítható.

A felperes harmadlagos kereseti kérelemként kérte megállapítani a bíróságtól a forint alapú ügyleti kamatot és ezzel a szerződés érvényesség nyilvánítását. Azonban a forint alapú ügyleti kamat számításának alapja a svájci frank alapú ügyleti kamat mértéke és mivel a bíróság a felperes által állított svájci frank alapú ügyleti kamat mértékét nem találta a szerződés részének, így az erre alapított számolás sem fogadható el, és nem állapítható meg valós forint ügyleti kamat.

A bíróság a fentiek miatt a szerződés érvénytelenségét állapította meg, ezért a további alperesi ellenkérelmet, hivatkozást már nem vizsgálta, a felperes keresetét elutasította.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 4.P.20.040.22022.9-II. AxFina ker.elut. Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.