AxFina Hungary (Lombard) kereset elutasítás 4.P.20.480/2021/9/III.

A Kaposvári Járásbíróság az AxFina Hungary Zrt. (korábban Lombard Lízing Zrt.) keresetét elutasította. Az ítélet nem jogerős.

Devizaalapú (CHF), gépjárműfinanszírozási szerződést kötött I. rendű alperes, adós és a felperes jogelődje a finanszírozó Lombard Lízing Zrt. 2007-ben. Ugyanekkor II. rendű alperes, adós garanciaszerződést kötött felperessel, melyben garanciát vállalt I. rendű alperes tartozásaiért. A Lombard Lízing Zrt. a szerződést 2014-ben felmondta majd ezt követően fizetési meghagyásos eljárást indított alperesekkel szemben, mely eljárás ellentmondás folytán perré alakult.

Felperes (AxFina) keresetében kérte a szerződés érvénytelenségének megállapítását, mert az nem tartalmazta a kamatot és kérte, hogy a bíróság visszaható hatállyal nyilvánítsa érvényessé a szerződést az általa meghatározott kamatmértékkel, továbbá kötelezze az alpereseket megfizetni az általa megjelölt összegre. Másodlagosan kérte a felperes, amennyiben a bíróság azt állapítja meg, hogy árfolyamkockázati tájékoztatást a szerződés és az üzletszabályzat nem tartalmaz, úgy a tisztességtelenségre figyelemmel állapítsa meg a szerződés érvénytelenségét e körben és visszaható hatállyal a szerződés megkötésére nyilvánítsa érvényessé azzal, hogy az általa meghatározott mértékű forint alapú ügyleti kamatot állapítsa meg illetve a szintén általa meghatározott összeg megfizetésére kötelezze az alperest.

Alperesek a kereset elutasítását kérték.

A bíróság elsőkörben megállapította, hogy a kölcsönszerződés nem tartalmazza a kamatot, azonban jogszabály alapján az érvénytelen szerződést érvényessé lehet nyilvánítani, ha az érvénytelenség oka megszüntethető. [19]

A bíróság másodsorban az árfolyamkockázatról való tájékoztatás megfelelőségét vizsgálta. „[23] A bírói joggyakorlat már kimunkálta, hogy a Lombard deviza alapú kölcsönszerződései és az üzletszabályzat nem tartalmaznak az általános fogyasztó számára is egyértelmű, világos és átlátható, a magyar és az Európai Unói bírósága által kidolgozott feltételrendszernek megfelelő árfolyamkockázati tájékoztatást.”

A bíróság megállapítása szerint a felperes keresete nem volt megalapozott, egyrészt, mert a kölcsön dokumentumai (hitelkérelem) és a keresetben megállapítani (szerződéses) kért kamartmérték eltérő volt, illetve a felperes nem nyújtott be bizonyítást arra vonatkozóan, hogy az eltérésről az adós tájékoztatása megtörtént-e. Ennélfogva a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy felperes nem hívta fel külön a fogyasztó figyelmét arra, hogy eltérő induló ügyleti kamatot tartalmaz a kölcsönszerződés, mint amelyről tudott, tehát a felperes jogelődje egyoldalúan a fogyasztóval nem megtárgyalva, őt arról nem tájékoztatva módosította a szerződéskötési folyamatban az ügyleti kamat mértékét. [34]

Ezen okok miatt a bíróság nem találta megalapozottnak a felperes ügyleti kamat utólagos és általa meghatározott mértékben történő megállapítására irányuló kereseti kérelmet, továbbá a mivel a kölcsönszerződés nem tartalmaz valós és a szabályozás szerint meghatározott ügyleti kamatot, ezért a szerződés semmis.

Ebből fakadóan a bíróság a teljes hiteldíjmutató (THM) mértékének meghatározását sem látta valósnak, nem lehetett megállapítani, hogy az valójában mit tartalmaz, ezért ennek a hiánya miatt is megállapította a szerződés semmisségét.

A felperes kérelme szerint, ha a bíróság az árfolyamkockázat miatti érvénytelenséget megállapítaná, akkor kérte a szerződés érvényessé nyilvánítását az általa meghatározottak szerint. Azonban ahhoz, hogy a bíróság az ebből fakadó érvénytelenség jogkövetkezményét alkalmazni tudja szükséges lenne az ügyleti kamat megállapítása. Mivel ez nem lehetséges, ezért a bíróság az erre irányuló kereseti kérelmet sem találta megalapozottnak, így azt is elutasította.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.