AxFina (Lombard) kereset elutasítás, 1.P.20.394/2021/16. jogerős, dr. Simon Sándor

A Jászberényi Járásbíróság ítéletével elutasította a Lombard Finanszírozási Zrt/AxFina Zrt. felperes keresetét. Az ítélet jogerős.

A Lombard Finanszírozási Zrt. a felperes AxFina Zrt. jogelődje, mint hitelező és az alperes, mint adós között deviza alapú (CHF) kölcsönszerződés jött létre, gépjárművásárlási céllal 2007 év elején. A hitelező 1.564.500,- Ft kölcsönt nyújtott 84 havi részletre (eredeti lejárati idő: 2014. február), az összes visszafizetendő törlesztőrészletet 2.367.792,- Ft-ban határozták meg. Az adós a hitelező javára befizetést utoljára 2014. augusztusában teljesített, mellyel összesen 3.215.000 Ft-ot fizetett felperesnek.

Felperes 2015. júniusban az alperes fizetési kötelezettségének elmulasztása miatt a szerződést azonnali hatállyal felmondta és alperes tartozását az értesítő levélben foglaltak alapján 528.269,- Ft-ban állapította meg. Felperes 2018-ban fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemmel fordult közjegyzőhöz, aki 557.729,- Ft követelés és járulékai tekintetében bocsátotta ki a fizetési meghagyást adóssal szemben. Az alperes szabályszerű ellentmondása folytán az eljárás perré alakult.

A perben több kérelme (3) volt a felperesnek, a módosított elsődleges kérelme szerint a bíróságtól a szerződés érvénytelenségét kérte megállapítani, majd érvényessé nyilvánítani. A bíróság az adósi kifogásokkal egyetértve megállapította, hogy a szerződés a kockázatfeltárás elégtelensége miatt semmis.

Az alperesi – megalapozott – összegszerű vitatásra tekintettel szakértő kirendelésére került sor, aki szakvéleményében alátámasztotta azon alperesi érveket és számításokat, hogy az alperes a megadott feltételek mellett többet fizetett meg a szolgáltatás ellenértékeként, mint amelyet a felek eredetileg meghatároztak, ezért a Járásbíróság a tisztességtelenségre is figyelemmel a keresetet elutasította, mely a felperes fellebbezésének hiányában jogerőre emelkedett.

Adóst a perben dr. Simon Sándor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: drsimon@drsimons.hu
+36 30 7375080
Weboldal: dr. Simon Sándor weboldala

Az ítélet letölthető ITT – 1.P.20.394/2021/16. jogerős, dr. Simon Sándor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.