Banco Primus jogalanyiságának hiánya

A Banco Primus Fióktelep Magyarország 2012. október 28-ig nem volt jogképes, tehát az eddig az időpontig kötött szerződések létre sem jöttek. Ezt a tényt az alábbiakban közzétett három ítéletben is igazolva láthatjuk. Már csak az a kérdés, hogy a világos, logikus, törvényszerű indokolások után vannak-e még olyan bíróságok az országban, akik ezt a kérdést mégis képesek ettől ellentétesen értelmezni és ha igen, vajon milyen meggyőződésből teszik azt?

A fióktelepekről és kereskedelmi képviseletről szóló 1997. évi CXXXII. törvény kimondja, hogy a külföldi vállalkozás Magyarországon csak ténykedhet, hogy fióktelepet létesít. A külföldi székhelyű hitelintézet – jelen esetben a Banco Primus S.A. – pénzügyi fióktelepe a – Banco Primus Fióktelep Magyarország – ennek megfelelően arra kapott törvényi jogosultságot, hogy Magyarországon a Banco Primus S.A. képviselje [3.§, 24.§ (3) bekezdés]. A törvényi jogosultság és a tényleges magatartás azonban megkülönböztető. A csatolt kölcsönszerződésből egyértelműen megállapítható volt, hogy a szerződést a Banco Primus Fióktelep Magyarország szerződő félként kötötte meg.
A szerződéskötéskor hatályos törvény 2.§ b) pontja kimondja, hogy a fióktelep nem jogi személy. E törvényi rendelkezésen alapul az 1/2012 Polgári Jogegységi Határozat, mely megállapította, hogy a pénzügyi fióktelep nem perképes, csak az alapítóját képviseli a perben. A perképesség és az alanyi jogképesség szorosan összefüggő fogalmak, a jogképes személy perbeli jogképességgel rendelkezik.
Arra a szervezetre, amely nem jogi személy és nem perképes csak az a következtetés vonható le, hogy anyagi jogképessége nincs. ….”

„…A törvényt a 2012. évi CLI törvény 2012. október 28-ai hatállyal módosította annyiban – hogy bár fenntartotta azt, hogy jogi személyiség nincs – fióktelepi jog és perképesnek minősítette. A törvény módosítása nyilvnánvalóan szükségtelen lett volna az esetben a jogszabály szerint a fióktelep már megelőzőleg jogképes lett volna. A módosító törvény ezen időponttól kezdődően lehetővé tette a fióktelep számára a perindítást, illetve perelhetőséget, de nem érintette és nem is érintheti 2008-ban hatályos törvényi rendelkezést és nem minősíthette visszamenőleges hatállyal a korábban megkötött szerződésekre nézve a pénzügyi fióktelepet polgári jogi jogképessé.” (részlet a 9.P.20.489/2018/31-II. számú ítéletből, kiemelés tőlünk, szerk.)

Tehát Salgótarjáni Járásbíróság a Pesti Központi Kerületi Bíróság és a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság az adott ügyekben eljáró bírái egyetértenek abban, hogy 2012.október 28-ig a Banco Primus Fióktelep Magyarország által megkötött szerződések létre sem jöhettek, hiszen a fióktelepnek nem volt arra jogosultsága és a törvény sem ruházta fel visszamenőleg ezzel a képességgel. Mivel a szerződések nem érvényesek, így követelni sem lehet semmit arra hivatkozva.
Reméljük a bíróságok számára sorvezetők lehetnek ezen ítéletek a hasonló tartalmú perekben.

Az ügyeket dr. Kisházi János ügyvéd képviselte az adósok oldalán.
Dr. Kisházi János (Eger) mobil: 06 20 412 5843 telefon: +36 36 788 911; email: drkishazijanos @yahoo.com

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.