Budapest Autó/Cessio, érvénytelen szerződés, 5.Pf.20.064/2022/6., jogerős, dr. Simon Sándor

Jelen ügyben a Szegedi Törvényszék jogerősen érvénytelennek ítélte a Budapest Autófinanszírozási Rt. szerződésének érvénytelenségét.

Alperes, adós és a Budapest Autófinanszírozási Rt., mint hitelező és felperesei jogelőd között deviza (svájci frank) alapú kölcsönszerződés jött létre, gépjárművásárlási céllal 2007-ben. A hitelező a szerződést 2014-ben azonnali hatállyal felmondta az alperes fizetési kötelezettségeinek elmulasztására való hivatkozással.

A Budapest Autófinanszírozási Zrt. 2017. január 1. napjával beolvadt a Budapest Bank Zrt.- be. A Budapest Bank Zrt. 2019. november 14. napján a szerződésből eredő követelését a felperesre a CESSIO Követeléskezelő Zrt-re engedményezte.

Felperes Cessio Zrt. az elsőfokú eljárásban keresetében a követelésének megfizetésére kérte kötelezni alperest, aki pedig kereseti ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Az alperesi kifogásokra figyelemmel, az elsőfokon eljárt bíróság döntésében megállapította, hogy a pénzintézet kockázatfeltárása nem felelt meg az elvárásoknak, ezért a szerződés annak tisztességtelensége miatt semmis. A bíróság kiemelte, hogy nem megfelelő a tájékoztatás, ha az árfolyamkockázat viselése csak kikövetkeztethető a szerződésből.
A másodfokon eljárt Szegedi Törvényszék mindenben helybenhagyta a Járásbíróság döntését, így az ítélet jogerős.

Adóst a perben dr. Simon Sándor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: drsimon@drsimons.hu
+36 30 7375080
Weboldal: dr. Simon Sándor weboldala

Az ítélet letölthető ITT – 5.Pf.20.064/2022/6., jogerős, dr. Simon Sándor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.