Budapest Autó/Cessio kereset elutasítás 17.P.22.016/2021/26. Bukliné dr. Vámos Csilla

A Budai Központi Kerületi Bíróság a felperes Cessio Zrt. keresetét elutasította.

Alperes adós és a Budapest Autófinanszírozási Zrt. mint hitelező között 2007-ben gépjármű finanszírozása tárgyában deviza (CHF) alapú gépjármű vásárlási kölcsönszerződés jött létre, 3.111.000,- Ft összegű kölcsönnel, 33.735,-Ft/hó törlesztőrészlettel. A gépjárművet 2012-ben eltulajdonították, ezért az alperes a továbbiakban az őt terhelő fizetési kötelezettségének nem tett eleget, a Budapest Autófinanszírozási Zrt. 2013. június 20. napján pedig a szerződést azonnali hatállyal felmondta és egyösszegben esedékessé vált tartozás összegét mindösszesen 3.901.425,- forintban jelölte meg. A Budapest Autófinanszírozási Zrt. a DH törvényekben foglalt kötelezettségeinek eleget téve kiszámította az általa korábbiakban tisztességtelenül felszámított összeget amely 530.921,- forintot jelentett, így az alperes lejárt tartozása az elszámolás fordulónapját követően 3.716.329,- forintra módosult. A Budapest Autófinanszírozási Zrt. 2016. augusztus 10. napján és 2017. július 4. napján is felszólította az alperest a tartozása teljesítésére.

Felperes keresetében kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest a 3.716.329.-forint tőke, és ezen összeg után, évi 5,49 %-os szerződéses kamat és a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének összegével megegyező mértékű éves késedelmi kamat, továbbá 360.222,-forint lejárt késedelmi kamat és a perköltség megfizetésére. Az alperes a felperes keresetének elutasítását és a felperes perköltségben történő marasztalását kérte.

A bíróság az alperesi kifogások közül helytállónak értékelte az árfolyamkockázati tájékoztató tisztességtelenségére való hivatkozást és indokolásában elsősorban a Jpe.I.60.015/221/15. számú határozat alapján vizsgálata ezt a kérdéskört, mert álláspontja szerint a Kúria ezen határozatában mind hazai, mind a nemzetközi joggyakorlat fejlődését elemezve határozta meg a bíróságoknak azt a követelményrendszert, amit értékelni kell. Ennek mentén megállapította, hogy az árfolyamkockázati tájékoztatásra vonatkozóan a rögzített szerződési feltételek nem felelnek meg a Jpe.I.60.015/2021/15. számú határozatban összegzett követelményének, azok nem tekinthetőek világosnak és érthetőnek. Ebből következően megállapítható volt az érvénytelenségi kifogással támadott szerződés árfolyamkockázat viselését szabályozó általános szerződési feltételeinek tisztességtelensége, és emiatt a perbeli szerződés egészének érvénytelensége.

A bíróság továbbá a felperes keresete elutasításának azon okból is helyt adott, hogy a felperesi jogelőd felmondása nem felelt meg a 4/2021 Polgári Jogegységi Határozatban foglaltaknak.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 17.P.22.016/2021/26. Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.