AEGON/Intrum végrehajtás megszüntetése, 4.P.20.185/2022/13. jogerős, dr. Dantesz Péter

Az Egri Járásbíróság ítéletével megszüntette a végrehajtási eljárást. Az ítélet jogerős.

Az alperesi jogelőd Aegon Magyarország Hitel Zrt. és adós között 2007-ben kölcsön és jelzálogszerződés jött létre, melyet tartozáselismerő és egyoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatként foglaltak közjegyzői okiratba. Alperesi jogelőd a szerződést 2010. augusztus 31. napjára felmondta. Felperes 2013-ban levélben kérte a végtörlesztéshez való hozzájárulást a fedezeti ingatlanok értékesítésével, melyhez alperesi jogelőd hozzájárult, de az ajánlat végül érvényét vesztette.

Alperesi jogelőd 2016-ban és 2018-ban fizetési felszólításokat küldött felperesnek majd 2021. március 12. napján végrehajtási záradék kiállítását kezdeményezte közjegyző előtt, mely záradék kiállítására 2021. május 17. napján került sor. Ennek eredményeképpen felperessel szemben megindult a végrehajtási eljárás. (Közjegyző okiratba foglaltan megállapította, hogy a követelés jogosultjának a jogutódja az Intrum Hitel Zrt.)

Felperes a végrehajtási eljárásban megkísérelte a végrehajtás megszüntetését, de a végrehajtást kérő ehhez nem járult hozzá.

Felperes bírósághoz fordult és keresetben kérte a a vele szemben folyamatban lévő végrehajtási eljárás megszüntetését, arra hivatkozással, hogy a végrehajtani kívánt követelés, illetve végrehajtási jog elévült.

Alperes ellenkérelme a kereset elutasításra irányult.

A bíróság a keresetet alaposnak találta. Indokolásában megállapította, hogy a végrehajtható határozat a közjegyzői okiratba foglalt azonnali hatályú felmondás, melynek kiállításával kezdődik meg az elévülési idő és nem a záradék kiállításával, ahogyan azt alperes tévesen állította. Jelen ügyben az elévülési idő 2010. október 2-án kezdődött el, a végrehajtási záradék kiállítására 2021. március 12-én került sor. A két időpont között több, 5 év telt el, így a követelés és azzal együtt a végrehajtási jog is elévült. Az elévüléssel a követelés megszűnt. Mindezekre tekintettel a bíróság a végrehajtási eljárást megszüntette. Az ítélet fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett.

Adóst a perben az 1000. számú Ügyvédi Iroda, dr. Dantesz Péter ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: 06 1 212 2174; 06 30 825 4835; 06 30 201 9374; ezres@t-online.hu

Az ítélet letölthető ITT – 4.P.20.185/2022/13. AEGON/Intrum vh.megsz. dr. Dantesz Péter

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.