Budapest Bank szerződés érvénytelensége és érvényessé nyilvánítás, 8.P.21.942/2020/34. jogerős, dr. Fekete Tünde

A másodfokon eljáró Pécsi Törvényszék ítéletével az elsőfokon eljáró Pécsi Járásbíróság a Budapest Bank Zrt. szerződésének érvénytelenségét megállapító és a szerződés érvényessé nyilvánítását kimondó ítéletét helybenhagyta. Az ítélet jogerős.

A felperes adósnak korábban az Erste Bank Hungary Nyrt.-nél tartozása állt fent kölcsönszerződés alapján, melynek rendezése céljából megállapodott a hozzátartozójával (II. rendű alperes), hogy az, mint hitelképes személy erre a célra kölcsönt vesz fel, míg a felperes az így felvételre kerülő kölcsön fedezetéül jelzálogtárgyként felajánlja 1/1 tulajdonát képző ingatlanát zálogkötelezettként. Ennek alapján került sor arra, hogy az I. rendű alperes Budapest Bank Zrt. és jelen ügyben II. rendű alperes adós 2007-ben közjegyzői okiratba foglalt lakossági jelzálogkölcsönszerződés adósságrendező kölcsönre megnevezésű megállapodást és ugyanekkor felperes és az I. r. alperes jelzálogjog ingatlant terhelő zálogjog alapításához megnevezésű okiratot írtak alá.

2013-ban az I. rendű alperes közjegyzői okiratba foglalt felmondási nyilatkozattal a szerződés felmondta, mellyel a szerződés megszűnt, illetőleg lejárttá vált valamennyi azzal kapcsolatos kötelezettség. 2015-ben a hitelező végrehajtási eljárást kezdeményezett felperessel és II. rendű alperessel szemben. A végrehajtási eljárás ellen felperes a Pécsi Járásbírósághoz benyújtott keresetében kérte a végrehajtási eljárás alapjául szolgáló kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítását továbbá a szerződés érvényessé nyilvánítását az általa meghatározott számítások szerint.

A bíróság szerint a felperes keresete megalapozott volt és megítélése szerint a szerződéshez tartozó az árfolyam változását ismertető kockázatfeltáró nyilatkozat a törvényi kritériumoknak nem felelt meg, ezért a bíróság ebben a körben a felek szerződésének érvénytelenségét állapította meg. Ennek alapján a kölcsönszerződés érvénytelenségére figyelemmel az ahhoz igazodó jelzálogalapító szerződés, illetőleg kötelezettségvállalást tartalmazó közjegyzői okirat is osztotta a kölcsönszerződés sorsát. A bíróság továbbá a felperes keresetének megfelelően a kölcsönszerződést érvényessé nyilvánította a keresetben írtaknak az adósi számításoknak megfelelően.

[Az eredeti kölcsönösszeg 7.000.000 HUF, a végrehajtási eljárásban a követelés 12.000.000 HUF hozzávetőleges összeg volt, melyből az felperes adós által az érvényessé nyilvánítás után megítélni kért tartozás összege – a felperes adós által kért számítások szerint – 6,9 millió HUF kamattal együtt.]

Az ítélet ellen I. rendű alperes fellebbezett, kérte az első fokú ítélet megváltoztatását és a kereset elutasítását, felperes a fellebbezési ellenkérelmében az első fokú ítélet helybenhagyását kérte. A másodfokú bíróság a fellebbezést alaptalannak ítélete és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Adóst a perben dr. Fekete Tünde ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: drfeketetunde@gmail.com, +36 30 336 2232

Az ítélet letölthető ITT – 8.P.21.942/2020/34.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.